Spring naar inhoud

ARNOLDUS

Familie Arnoldus (mijn grootmoeders familie van moederszijde)

Malang, ca.1917 fotostudio Tantengtjhiang: Het gezin van G.C. Arnoldus. Staand 2e van links: overgrootvader Gerardus Cornelis Arnoldus, KNIL-sergeant, geb. Rotterdam 21-6-1877, overl. als geinterneerde te Ambarawa, 11-6-1945 (Alg. Stamboeknr. KNIL 76790) Het meisje (1e v links) op het hobbelpaard: Maria Catharina Arnoldus, geb. Semarang 29-5-1012, overl Alkmaar 7-5-1970  Zittend 3e van links, overgrootmoeder Maria Sena, geb. Meester Cornelis ca 1879, overl 4-1-1928, dochter van pa Merin en Siema. Het staande meisje: grootmoeder Geertruida Catharina Arnoldus, geb. Poeroek Tjahoe (Borneo) 28-2-1910, overl Den Haag 21-4-1967 2e v rechts: Johanna Pistoor, dochter uit eerder huwelijk of relatie van Maria Sena met ene Scholten, met rechts van haar echtgenoot Paul Pistoor


Mijn grootmoeder heette G.C. Arnoldus (1910-1967). Zij was de dochter van de KNIL-ler G.C. Arnoldus. Van deze overgrootvader G.C. Arnoldus is redelijk wat bekend. Zijn voorouders stammen uit Middelburg, zijn ouders zijn rond het midden van de 19e eeuw naar Rotterdam vertrokken, waar hij is geboren in 1877. Uit de stamboeken van het KNIL is zijn militaire loopbaan te herleiden. Hij is op 5-11-1895 tot de Koloniale Reserve toegetreden (infanterie) en op 5-3-1918 in Tjimahi afgegaan, zoals dat toen heette. Hij heeft op zijn conduitestaat de krijgsverrichtingen op Atjeh vermeld staan in de periodes 1896-1900, 1901-1906, 1907 en op ZO Borneo in 1908. In 1901 ontving hij het ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen, in 1902 (5 aug.) de bronzen medaille, en op 24-7-1908 heeft hij de zilveren medaille gekregen.
Zijn standplaatsen waren Atjeh, Sumatra Westkust, Celebes, Menado en Timor, Soerabaja, Z.O. Borneo.

MIJN RELATIE TOT DE FAMILIE ARNOLDUS

Johannes Pieter Arnoldus
(1807-1884)
x J.M. Dorias
Gerardus Johannes
Arnoldus
(1854-1924)
x W.C. Heyman
Gerardus Cornelis Arnoldus
(1877-1945)
Geertruida Catharina Meijer-Arnoldus
(1910-1967)
Geertruida Martina van de Ven-Meijer
(1933-2008)
R.J. van de Ven Renardel de Lavalette (1960)
Bovenstaande (slechte) foto stond in de Moesson in 1988, waarop hij als 2e van rechts staat. De opname moet dateren van ver voor 1917.
Overlijden Maria Sena, De Indische courant 5-1-1928

Na zijn diensttijd is hij portier CBZ geweest in het krankzinnigengesticht Soember Porong te Lawang, evenals bij het CBZ te Semarang.
Ultimo juni 1935 is hij op eigen verzoek eervol ontheven als portier bij het gouv. C.B.Z. te Semarang wegens ziekte.
Op 27 september 1935 is hij vervolgens als nieuw ingezetene van Soerabaia ingeschreven, wonend aan de Grisseeweg 18.
Mogelijk dateert zijn tewerkstelling in Lawang van na 1935.

G.C. Arnoldus als portier in Soember Porong (Lawang).

Van dit instituut in Lawang en zijn periode aldaar is (ons) helaas verder niets officieel bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid
betrof dit het Gesticht Soember Porong in Lawang, dat tegenwoordig nog bekend staat als Rumah Sakit Gila.
Uit die tijd stamt onderstaande groepsfoto, waarvan onbekend is wanneer deze is gemaakt en wie de afgebeelde personen zijn.

Mogelijk personeelsfoto Soember Porong te Lawang. De zwarte pijl wijst naar G.C. Arnoldus.

In 1943 is hij als 66-jarige door de Japanse bezetters geïnterneerd naar de kampen in Midden-Java (Ambarawa) waar hij aan de ontberingen en slechte zorg is bezweken op 11-6-1943.

Semarang, Nederlands ereveld Kali Banteng, vak M-III, nr. 84

In oktober 1913 trouwde G.C. Arnoldus in Semarang met Maria Sena, dochter van pa Merin en Siema. Mogelijk was zij al eerder gehuwd geweest. Echtgenote Maria Sena is in 1927 overleden en destijds begraven op de -toen nog nieuwe – Europese begraafplaats Kembang Koening te Soerabaja, in graf J512.
Dit graf was er nog in 1990, maar bij een later bezoek in 1998 bleek dat er een nieuw (chinees) graf overheen was gelegd. Op de foto’s links en rechts het oude graf (foto’s uit dec. 1990), waarvan de grafplaat helaas reeds was verdwenen na ruim 60 jaar. De tekst hiervan zal wel nooit meer achterhaald worden. Van dit graf bestaan geen oude foto’s of beschrijvingen.

Soerabaja, civiele begraafplaats Kembang Koening, Graf J512, rustplaats van M. Arnoldus-Sena (foto’s van december 1990)
Overlijdensacte van G.C. Arnoldus


HIERONDER DE RECHTSTREEKSE LIJN VAN DE OUDST BEKENDE ARNOLDUS NAAR MIJN GROOTMOEDER, GEERTRUIDA CATHARINA MEIJER-ARNOLDUS

1. Frans Willem Arnoldus
Kuyper, geboren Middelburg na 1750
2. Frans Loïs (of Louis) Arnoldus
geb Middelburg na 1784
gehuwd met Dina Wilhelmina Keulenaar, geb Middelburg na 1787,
0verleden Middelburg 2-4-1821, 34 jaar oud.
Bakkerskrecht
3. Johannes Pieter Arnoldus
geboren Middelburg 28-10-1807, gedoopt 10-11-1807, overleden Middelburg 19-2-1884.
gehuwd Middelburg 20-3-1834 met Johanna Maria Dorias,
welke geboren Middelburg 30-6-1810 (gedoort 8-7-1810 ned.Duitsch herv.)
en overleden voor 13-2-1884, dr v Johannes Levinus Dorias en Martina Maas.
Schrijnwerker/meubelmaker.
4. Gerardus Johannes Arnoldus
geboren Middelburg 2-1-1854, overleden Rotterdam 16-6-1924,
gehuwd Rotterdam 13-2-1884 met Willemina Catharina Heyman,
welke geboren Tiel 14-10-1852, overl gem. Portugaal 10-8-1911,
dr v Johan Jacob Heyman, kleermaker, en Geertruida de Kleyn.
Meubelmaker.

Kinderen (erkend bij de huwelijkssluiting op 13-1-1884):
1. Gerardus Cornelis Arnoldus, geb 21-6-1877
2. Jacobus Johannes Arnoldus, geb 11-10-1881
3. Jacobus Antonius Arnoldus, geb 21-8-1883

Johan Jacob Heyman, geboren te “Facht in Nassau” 20-1-1815, zn v Johannes Heimann, landman, en Anna Wolf tr 1e Tiel 3-4-1841 Geertruida de Kleyn, RC, welke geb Tiel 3-4-1813(1815?) en overl Tiel 7-8-1855 02.00 uur, dr v Antonie de Klijn en Johanna Christina Aalders tr 2e Tiel 22-12-1855 Maria Petronella Velders, geb. 7-1-1829, dienstbode, dr v Jan Hendrik Velders, barbier, en van Helena Smits.
Es erscheinen Johannes Heimann und dessen Ehefrau Anna, eine geborne Wolf von Flacht und Erklärten vor dem unterzeichneten Herzoglichen Schütheisen, daβ sie nicht allein ihre Einwilligung zu der verhabenden Heurath ihres Sohnes Jacob Heimann mit Gertrude Klein geben, sondern erklären auch noch, daβ sie mit dieder Heurath wohl zufrieden sind, welches sie durch eigen händige Namensunterschriften bescheinigen. Flacht am 27. März 1841
Handzeichen
+ + + des Johannes Heimann Handzeichen
+ + + dessen Ehefrau Anna geborne Wolf
Verstehende Namensunterzeichnung des Johannes Heimann und seiner Ehefrau Anna geborne Wolf, so wie ihre obige Erklärung wird hiermit begläubigt. Herzoglich Nassauische Schultheiserei Mach Schultheis

5. Gerardus Cornelis Arnoldus
geboren Rotterdam 21-6-1877, overleden Ambarawa 11-6-1945
(ereveld Kali Banteng Semarang, vak M, rij 111, nr. 84)
gehuwd Semarang 10-9-1915 de Indonesische vrouw Maria Sena,
welke geb Mr. Cornelis na 1879, overl Soerabaia 4-1-1828, dr van Pa Merin en
Siema.

Fourier Infanterie KNIL, stb.nr. 78348 (o.a. Atjeh 1898-1907),
later portier Semarang, waarna C.B.Z. Soember Porong Lawang
Ereteken belangrijke krijgsbedrijven, Bronzen medaille 1902, 5-3-1918 te Tjimahi afgegaan.

Kinderen:
1. Geertruida Catharina Arnoldus, geb 28-2-1910
2. Maria Catharina Arnoldus, geb 29-5-1912
3. Johanna Wilhelmina Arnoldus, geb 8-10-1915
4. Cornelia Paulina Arnoldus, geb 7-1-1917
6. Geertruida Catharina Arnoldus
geboren Poeroek Tjahoe (Borneo) 28-2-1910, overleden Voorburg 20-4-1967,
gehuwd Soerabaia 31-1-1930 Emile Eugene Meijer, welke geb Soerabaia 23-4-1908 en overl Huis ter Heide 9-11-1997,
zn v Henri Victor Meijer en Melanie Eugenie Hakkenberg.

De Indische Courant 2-4-1930
De Indische Courant 7-3-1931