transparant copy  PENTALPHA

Hieronder portretten van zoveel mogelijk leden van deze familie Meijer (waaronder ook vervormingen als Meyer). De familie is in sommige takken sterk uitgebreid en de nieuwste generaties zijn mij niet langer bekend. De nadruk ligt hierbij vooral op de generatie die nog in Nederlands-Indie heeft geleefd en/of daar geboren is. De Amerikaanse tak laat ik eveneens buiten beschouwing. Aanvullende gegevens over de getoonde personen (vooral afbeeldingen) zijn welkom!

MeijerWJB 
W.J.B.Meijer
  Willem Johannes Bernardus Meijer 

geb Batavia 6-10-1844, overl Soerabaia 27-4-1889
tr Batavia 1868 Eleentje Hermina Salomonsz

Ouders:
Walterus Bernardus Meijer, en Christina Magdalena Schrijn

Boekhouder in- en uitvoerrechten Soerabaia

Begr. Peneleh B1181, herbegraven Kembang Kuning.
De Locomotief 16-9-1876 overplaatsing naar Batavia
De Locomotief, 16-9-1876
de Locomotief 11-11-1876 Overplaatsing Ingetrokken
De Locomotief, 11-11-1876
Eleentje Hermina Meijer-Salomonsz
E.H. Meijer-Salomonsz
       
EH van Ligten-Meijer
E.H.Meijer
 

Eleonore Henriette Meijer

geb Batavia 2-1-1870
overl Soerabaia ca. begin mei 1950
tr Soerabaia 26-5-1888 Adolf van Ligten, verder onbekend

begr. Soerabaia, Kembang Koening 3-5-1950, J4

Ouders:
W.J.B. Meijer en E.H. Salomonsz

Hieruit 7 kinderen.

NB: Deze aftakking 'Van Ligten-Meijer' is nauwelijks onderzocht. Ik kom zeer graag in contact met personen uit deze tak van de familie!

Nws vd Dag 10-8-1888
(Nieuws vd Dag, 10-6-1888)

 

 
       
DSC 0837 531x800
G.C.Meijer
  Geertruida Christina Meijer

geb Soerabaia 5-2-1877
overl Soerabaia 18-4-1905
tr Soerabaia 31-5-1899 Theodorus Marinus Schlundt Bodien

Ouders:
W.J.B. Meijer en E.H. Salomonsz

Kinderen:
- Geertruida Adriana Schlundt Bodien
- Adrianus Marinus Gerardus Schlundt Bodien 
- Eleentje Wilhelmien Schlundt Bodien
- Willy Schlundt Bodien

Locomotief 5-6-1899 Schlundt Bodien
(Locomotief, 5-6-1899)


 
       
August Frederik Meijer   August Frederik Meijer

geb Soerabaia 4-8-1878,
overl Singapore (Changi) 26-3-1946

tr 1e Soerabaia 9-1-1904 Josephine Henriette van
    Middelkoop, geb Batavia 10-9-1873 en overl
    Lawang 16-10-1911, wed. Albert Dirk Sleebos

tr 2e Soerabaia 27-2-1924 Theresia Johanna Heyman,
    geb Soerabaia 1-6-1902 en overl Oss 16-4-1972

Ouders:
W.J.B. Meijer en E.H. Salomonsz

Klerk bij het loodwezen 1900, 1904,
Commies havenkantoor 1922,
commies boekhouder loodsdienst 1924.


Graf van de wed. Meijer-van Middelkoop Peneleh B2012. 

15 kinderen:
- Freddy Meijer
- Benny Meijer
- Alice Meijer
- Meta Meijer
- Eleentje Hermina Meijer
- Lucas Meijer
- Troelij Meijer
- Humphrey Meijer
- August Emile Richard Meijer
- Lucas Meijer
- Jessy Meijer
- Suzette Meijer
- Cecil Meijer
- Ilse Meijer
- Wanda Meijer

       
Benny Meijer   Benny Meijer

geb Soerabaia 12-7-1902
overl Dordrecht 23-1-1978

tr 1e Kediri Marie Christine Simon
tr 2e Kediri 22-11-1938 Frieda Johanna Diederiksz
        Winckelhaagen

Ouders: August Frederik Meijer
en Josephina Henriette van Middelkoop

De Indische Courant 13-10-1937
(De Indische Courant 13-10-1937)
Kinderen:
1e huwelijk:
- Lilly Marie
- Ernest
- Stella
2e huwelijk:
- Johan Frederik
- Ferdinand Benny
- Louis Marie
- Rudy Jacques
- Nada Winnifred
       
DSC 0842  

François Bernard Meijer

geb Soerabaia 19-1-1888
overl Singosari 8-8-1938
tr Cecile Wilhelmina van der Scheer,
verder onbekend.

Ambtenaar bij de Staatsspoorwegen.


Ouders:
W.J.B. Meijer en E.H. Salomonsz

Voorzover bekend geen nazaten.
       
JW Schlundt Bodien-Meijer
J.W. Meijer

  Jeanette Wilhelmina Meijer

geb Soerabaia 19-5-1882, overl 's-Gravenhage 1-9-1959

tr 1e Soerabaia 19-3-1904 Robbert C.F. van Ligten,
        geb Soerabaia 24-3-1881
          en overl Cheribon 2-12-1909

tr 2e Soerabaia 10-11-1913 Wilhelmus Adrianus
        Schlundt Bodien, geb Soerabaia 17-6-1876, 
         overl Bandoeng 13-2-1937

Ouders:
W.J.B. Meijer en E.H. Salomonsz

2 Kinderen.
Soerabaijasch Handelsblad 19-3-1904
Soerabaiasch Handelsblad, 16-3-1904

 

 

 

Oma Maatje  Robbert van Ligten 8x10tint
J.W. Meijer en eerste echtgenoot R.C.F. van Ligten

opa bodien 5x7.take twoJPG 
W.A. Schlundt Bodien
       
 mini-Foto-123 H.V
H.V.Meijer
 

Henry Victor Meijer

geb Soerabaia 27-12-1883
overl Batavia 17-8-1946
tr Soerabaia 13-3-1907 Melanie Eugenie Hakkenberg,
geb Tegal 17-7-1887 en overl Dordrecht 22-1-1959

Ouders:
W.J.B. Meijer en E.H. Salomonsz

pandhuisbeheerder

5 Kinderen:
- Emile Eugene Meijer (1908-1997)   x G.C. Arnoldus
- Mary Victorine Meijer (1910-1999)  x H. van Wieringen
- Freddie Louis Meijer (1911-1945)    x A.J. Plantema
- Femmy Irene Meijer (1912-2003)   x Jhr. W.L. de Lannoy
- Willy Richard Meijer (1914-2008)    x W.E.H. Huffenreuter

SH 09 03 1907
Soerabaiasch Handelsblad, 9-3-1907


 

 ME Meijer Hakkenberg 439x640
M.E. Hakkenberg
       
DSC 0848 529x800  

Meta MeijerDSC 0851 603x800
geb Soerabaia 24-4-1925
overl Modjokerto 12-2-1939
tr Soerabaia Walter Pieter Joan Hoffman, geb Soerabaia 22-11-1904 en overl Bandoeng 21-12-1954

Begr Soekoen, Malang

Ouders:
August Frederik Meijer en J.H. van Middelkoop
           
Kinderen:

- Rudy Walter Hoffman (1926 - 2000)
- Albert Jacques Frederik Hoffman (1927 - 2000)

Graf Soekoen 640x409
Graf te Soekoen, Malang van Meta Hoffman-Meijer

Soerabaijasch Handelsblad 17-2-1939
Soerabaiasch Handelsblad,
17-2-1939
       
Eleentje Alice Meijer 163x244  

Eleentje Hermina Meijer

geb Soerabaia 8-5-1908
overl 's Gravezande 8-1-1999
tr Soerabaia 3-7-1926 Johannes Pieter Kuhbauch

Ouders:
August Frederik Meijer en J.H. van Middelkoop
           

verdere gegeven ontbreken

 
       
Eleentje Alice Meijer - kopie 166x251   Alice Meijer

geb Soerabaia 20-6-1904
overl 's Gravezande 15-1-1993
tr Soerabaia 25-1-1925 Richard Victor Giebel,
geb Semarang 23-1-1901 en overl Honselersdijk 20-5-1961

Ouders:
August Frederik Meijer en J.H. van Middelkoop
           
 
       
    Emile Levinus Meijer

geen afbeelding bekend,
geb Soerabaia 30-1-1875, overl Batavia 26-6-1928 (wonend te Weltevreden)

tr Soerabaia 5-3-1898 Marianne Wilhelmina van Middelkoop, verder onbekend

Ouders: W.J.B. Meijer en E.H. Salomonsz

In 1907 Verificateur 4e klasse In- en uitvoerrechten te Soerabaia

Voorzover bekend 1 dochter, roepnaam 'Pop', gehuwd met Geurt van Herwaarden. Mogelijk betreft dit: Geurt van Herwaarden, geb Dordrecht 15-8-1901, zn v Jacob van Herwaarden en Ottje Elisabeth Schaaij, op lijst van geinterneerde burgers op Java.
 M.W. van Middelkoop
M.W. van Middelkoop
       
 WR meijer 411x640   Willy Richard Meijer

geb Sf. Pandaän (Bangil/Pati) 12-1-1914
overl Sliedrecht 22-1-2008
tr Soerabaia 15-10-1946 Willie Elisabeth Hortense Huffenreuter welke geb Pekalongan 20-5-1915 en overl Dordrecht 21-10-2007

Ouders:
Henri Victor Meijer en Melanie Eugenie Hakkenberg

Hieruit 1 zoon:

- Samuel Victor Meijer,
   geb. Soerabaia 3-2-1953
 
       
MV Meijer   Mary Victorine Meijer

geb Magelang 17-1-1910
overl Leidschendam 23-7-1999
tr Soerabaia 7-1-1932 Hendrik van Wieringen, geb Pakes (Semarang) 1-1-1908 en overl Leidschendam 21-3-1976

Ouders:
Henri Victor Meijer en Melanie Eugenie Hakkenberg

Hieruit 3 kinderen.
 
       
F.I. de Lannoy-Meijer  

Femmy Irene Meijer

geboren Sf.Pandaän (Bangil, Pati) 23-6-1912
overl 's Hertogenbosch 12-3-2003
tr Soerabaia 21-11-1931 Jhr. Willem Lodewijk de Lannoy, welke geb Djokjakarta 9-10-1908 en overl krijgsgevangenschap Orio (Japan) 25-4-1943,
zn v Jhr. Carel Ferdinand en Mathilde Francina de Riel.

Ouders:
Henri Victor Meijer en Melanie Eugenie Hakkenberg

Kinderen:
1. Jkvr. Mathilde Eugenie Louise (Djokjakarta 24-8-1932)
2. Jhr. Willem Henrikes Ferdinand (Klaten 16-2-1935
         - Salt lake City 30-7-1999)

IMG 9521 425x640
Urn van de als dwangarbeider
omgekomen krijgsgevangene in de Japanse Orio mijnen, Jhr.W.L. de Lannoy.  Urnengalerij Ereveld Menteng Poeloe, Jakarta.
       
EEmeijer GCArnoldus   Emile Eugène Meijer

geb Soerabaia 23-4-1908, overl Huis ter Heide 9-11-1997

Ouders:
Henri Victor Meijer en Melanie Eugenie Hakkenberg

tr 1e Soerabaia 31-1-1931 Geertruida Catharina Arnoldus
        geb Poeroek Tjahoe 28-2-1910, overl Voorburg
        20-4-1967, dr v Gerardus Cornelis Arnoldus
        en van Maria Sena.

tr 2e 's Gravenhage 16-10-1967
        Adolphina Sophia Meijer, geb Makassar
        4-3-1918 en overl Huis ter Heide 2009,
        dr v Anton Meijer en Maria Semah.

Uit dit huwelijk:
- Mary Eugenie Meijer (1931-1978)
- Geertruida Martine Meijer (1933-2008)
De Indische Courant 3-2-1931
(Indische Courant 3-2-1931)
EE Meijer jong
       

 ME Meijer
 Fotostudio Aué, Menteng, Djakarta

 

Mary Eugenie Meijer

geb Soerabaia 12-6-1931
overl Perth 31-12-1978
tr Jakarta/Perth (handschoen) 17-3-1954 Klaas Rinsma

Ouders:
Emile Eugène Meijer en Geertruida Catharina Arnoldus

Hieruit 6 kinderen:
1. Trudy Catharina Rinsma (1955)
2. Marti Irene Rinsma (1959)
3. Robert Andrew Rinsma (1961)
4. Laurina Yolanda Rinsma (1964)
5. Christopher Klaas Rinsma (1967)
6. Donna Amanda Rinsma (1970)

 
       
 gedy babs Oma portrait   Geertruida Martina Meijer

geb Soerabaia 30-5-1933, overl Eindhoven 29-6-2008

tr Voorburg 20-11-1958 Robert Willem van de Ven, geb Soerabaia 25-10-1932 en overl Gemert 23-10-2010 

Ouders:
Emile Eugène Meijer en Geertruida Catharina Arnoldus

- verpleegster Tjikini (Kon.Emma) Z'huis Djakarta
- verpleegster Zuidwal Z'huis Den Haag
 
       
DSC 6854 528x640   Freddie Louis Meijer

Pandhuisbeheerder.
geb Batoe 29-6-1911, overl Pakan Baroe (POW, kamp 2) 18-8-1945, gehuwd Albertha Johanna Plantema, welke geb Malang 20-1-1907 en overl Batavia 28-4-1951,
dochter van Albertus Theodorus Plantema en de inlandsche vrouw Katidjah.

Ouders:
Henri Victor Meijer en Melanie Eugenie Hakkenberg

Uit dit huwelijk:
- Abraham Albert Meijer (1932-2014)
- Louise Melanie Meijer (1937)

Graf Menteng Poeloe, Jakarta, vak VI-250
Menteng Poeloe F.L. Meijer
       
Abraham Albert Meijer   Abraham Albert Meijer

geb Soerabaia 14-12-1932
overl Leidschendam 14-3-2014

PTT-ambtenaar, ongehuwd

Ouders:
Freddie Louis Meijer en Albertha Johanna Plantema
 
       
 EchtpaarMeijerCanterVisscher 640x423   Levinus Francois Meijer

geb 10-8-1864
overl ca. 1942
geh Serang 11-8-1894 Johanna Maria Canter Visscher
welke geb Serang 9-7-1864 en overl Leeuwarden 29-7-1953

Ouders:
Levinus Meijer en
Jkvr. Florentia Wilhelmina Johanna Francina Goldman
 
       
 ELM Meijer 2   Eleonore Leonie Margaretha Meijer

geb Batavia 26-4-1904
overl 's Gravenhage ca. 1978
ongehuwd

verder onbekend

Ouders:
Levinus Francois Meijer
en Johanna Maria Canter Visscher 
 
       
 JJG Meijer 428x640   Jeanette Josephine Georgine ('Phien') Meijer

geb Batavia 4-1-1901
overl Wateringen ca. 1976
geh Batavia 16-1-1924 Hermanus Theodorus Geurtsen

Ouders:
Levinus François Meijer en
Johanna Maria Canter Visscher

NvdDvNI 3-1-1924
(NvdDvNI, 3-1-1924)

 
       
 JM Meijer 401x640   Johan Marie Meijer

geb Batavia 24-6-1896
overl Geneve 16-10-1962
geh Amsterdam 10-2-1921 Helene Elfriede Hertha Holve, welke geb Iserlohn 29-9-1897 en overl Bussum 8-1-1987

Ouders:
Levinus François Meijer en
Johanna Maria Canter Visscher

Kind:
- Conrad Ferdinand Marie Meijer
   geb Iserlohn 5-11-1924

 
       
 HCL Meijer 2 463x640   Henri Carl Levinus ('Harry') Meijer

geb Batavia 31-3-1899, overl Batavia 21-6-1924
geh te Amsterdam 23-9-1922 met Elfriede Caroline Wilhelmina Holve

Ouders:
Levinus François Meijer en Johanna Maria Canter Visscher

Kind:
- Friedrich Henri Vincent Meijer,
  geb Amsterdam 15-10-1923

De Indische Courant 23-6-1924
(De Indische Courant, 23-6-1924)
 Nws vd Dag v NI 23-6-1924
(NvdDvNI, 23-6-1924)
       
JM Meijer   Johanna Magdalena Meijer

geb. Batavia 21-4-1902
overl Venlo 29-7-1982
tr Batavia 7-4-1920 Johannes Henricus Ording

Ouders:
Levinus François Meijer en Johanna Maria Canter Visscher


Bataviaasch Nieuwsblad 9-4-1920