transparant copy  PENTALPHA
   
Amsterdam, ca. 1912:  Fam. G.G.A. Corbelli-Bent   Mijn Overgrootvader: G.G.A. Corbelli


Mijn grootmoeder, Margot van de Ven (1901-1974), heeft omstreeks 1932 een kortstondige niet-huwelijkse relatie gehad met Giuseppe ('Sep') Corbelli (1907-1945). Margot woonde en werkte destijds in Soerabaia. Uit deze relatie is in 1932 te Soerabaia R.W. van de Ven geboren, mijn vader. Na zijn geboorte zijn Margot en Guiseppe ieder huns weegs gegaan en hebben elkaar voorzover bekend, nooit meer gezien. Margot trok weer in haar familiehuis in te Malang (Lowokwaroe) waar mijn vader zou opgroeien. Guiseppe zou uiteindelijk na de Japanse invasie en internering als dwangarbeider omkomen aan de Pakan Baroe spoorlijn, samen met zijn broer André Corbelli. Margot is ongehuwd gebleven en overleed te Zeist op 9-11-1974.

De speurtocht naar wie mijn grootvader was, heeft destijds (1978/79) wel moeite gekost, omdat de kwestie was verzwegen en er in de vooroorlogse periode een taboe op rustte. Directe ooggetuigen waren er niet meer. Hoe kon het dan toch lukken? 
De achternaam was overgeleverd, en de vertelde verhalen bleken accuraat. De vertelde herinneringen bleken na 50 jaar samen te vallen met de gevonden feiten. De uiterlijke overeenkomst tussen mijn vader en Guiseppe Corbelli aan de hand van foto's is opvallend.  DNA-vergelijking heeft overigens nooit plaatsgevonden. De kwestie lag gevoelig. Op grond van deze gegevens is destijds verwantschap zeer aannemelijk geacht. De laatste nog levende zuster van Guiseppe is in 1995 overleden, mijn vader is in 2010 overleden. De tand des tijds heeft de rest gedaan.

Het gezin Corbelli stamt af van G.G.A. Corbelli, een Italiaanse immigrant die in 1863 geboren was in Masera, Noord-Italie, die eind 19e eeuw als metselaar, schoonsteenveger en rookverdrijver in Amsterdam was neergestreken. Hij huwde met M. Bent en zij kregen 4 kinderen. Hij werd in 1917 (Stsbld. 109, 2-1-1917) genaturaliseerd tot Nederlander.  Op deze wijze kom ik aan mijn Italiaanse en Westfriese voorouders.

Andre Corbelli Giuseppe Corbelli

Links de beide broers Corbelli die aan de dodenspoorweg Pakan Baroe zijn ongekomen.

Rechts hun ouders, mijn overgrootouders.

GA Corbelli Maria Corbelli Bent corbelli
André Corbelli
(1900-1945)
Giuseppe Corbelli (1907-1945)   Overgrootvader G.G.A. Corbelli (1863-1932) Overgrootmoeder M. Corbelli-Bent (1873-1945)  


Grootvader Guiseppe ('Sep') Corbelli en zijn broer André zijn in 1945 binnen twee maanden na elkaar overleden als dwangarbeiders bij de aanleg van de Pakan Baroe-spoorweg dwars door Midden Sumatra. Dat is die andere spoorweg in Azië die aan zovele duizenden dwangarbeiders op afgrijselijke wijze het leven heeft gekost. Zij zouden ook op de getorpedeerde Jonyu Maru hebben gezeten, maar dit heb ik nooit kunnen achterhalen.
Eerst zijn beide broers te Padang op Sumatra S.W.K. begraven, later zijn hun graven overgebracht naar het Ereveld Leuwigajah nabij Bandoeng, West Java.

       
 Bat.Nieuwsblad 6-9-1941   Soer.Handelsblad 25-2-1942    Bat.Nieuwsblad 1-3-1942  Jaren nadat mijn vader in 1932 was geboren en inmiddels opgroeide in Malang, had zijn biologische vader een relatie met mej. L.F.M. Drenth. Guiseppe Corbelli woonde toen in Soerabaia, zij woonde in Batavia.
Zij verloofden zich in september 1941 en zouden te Batavia gaan trouwen op 3 maart 1942. Dat was juist ten tijde van de Japanse invasie op Java en vervolgens de harde strijd bij Bandoeng (Tjiater-stelling), waaraan beide broers als Landstormers mogelijk deel hebben genomen. De huwelijksvoltrekking werd verplaatst naar Bandoeng, maar voorzover nu valt op te maken uit de beschikbare archieven, heeft het huwelijk niet meer plaatsgevonden.  Guiseppe Corbelli en zijn broer André Corbelli zijn diezelfde periode in krijgsgevangenschap gevoerd en niet meer teruggekomen. De verdere lotgevallen van mej. L.F.M. Drenth zijn mij onbekend. Mogelijk is zij na de oorlog naar Australië geënigreerd.

Op ereveld Leuwigajah bij Bandoeng rusten beide broers nu zij aan zij in vak IV, de nummers 219 en 220.

Corbelli ereveld Leuwigadjah Corbelli advertentie Corbelli Pakan Baroe  
Leuwigajah, bij Cimahi, Bandung, W. Java
Beide broers rusten zij aan zij.
   De oorspronkelijke graven bij Padang (Sumatra) voordat deze in de jaren 60 zijn overgebracht naar Java  Onder: Brief van Koningin Wilhelmina aan de nabestaanden

Brief Wilhelmina
Leeuwi8
 Leeuwi4
   

 

Hieronder opnames uit Indonesië van 3-8-2009 toen de zoon, een kleinzoon en 3 kleinkinderen van Giuseppe Corbelli een bezoek brachten
aan het graf van hun vader, grootvader en overgrootvader op Nederlands grootste Ereveld Leeuwigajah bij Bandung.
Voor de 3 kleinkinderen was het de eerste keer dat ze hier kwamen. Het was er tijdens het middagbezoek snikheet en doodstil.

Leeuwi7 Leeuwi6
   

 

Leeiwi5 Leeuwi16 Leeuwi2
     

 


Ereveld Leuwigajah (bij Bandoeng/Tjimahi) anno 2006:
Ze zijn (nog) niet vergeten ... Foto bij artikel uit NRC 4-5-1955 ('Opdat wij ook hen niet vergeten')waarbij hun zus Jetty Corbelli haar omgekomen broer Giuseppe meende te herkennen.