transparant copy  PENTALPHA
Echtpaar Kraal-Van de Ven 380x640 4 huwelijksfoto 449x640 P.A.M. Kraal + LW Kraal Louis Willem Kraal
Echtpaar W.A.J.J.Kraal-van de Ven (voor 1865). Woodbury & Page, Java   Echtpaar W.L.Kraal-Tetterode
(gehuwd 28-5-1896)
  W.L. Kraal + kind Willem Nicolaas Kraal (geb.18-3-1897)   W.L. Kraal (voor 1890)
Woodbury & Page, Java


Op 11 mei 1861 trouwen in Probolinggo Louisa Wilhelmina Christina van de Ven (zus van mijn betovergrootvader Willem Christiaan van de Ven) en de officier in het Oost-Indische Leger, kapitein Willem Antonius Josephus Johannes Kraal. Hierdoor zijn de families Kraal en Van de Ven verwant geraakt. Het huwelijk Kraal-Van de Ven zou amper 4 jaar stand houden want op 28 juli 1865 overlijdt Louisa in Soerabaia, slechts 30 jaar oud en 10 dagen nadat zij is bevallen van Willem Louis Kraal. Mogelijk is zij aan complicaties tijdens en/of na deze bevalling overleden. Er is niets over bekend, behalve een overlijdensadvertentie in de krant van liefst 2 maanden later, 9 oktober 1865, waarin haar moeder Anna Zegerina van de Ven-Rietman, die dan in Hees bij Nijmegen woont, het overlijden van haar geliefde tweede dochter meldt. In het Bataviaasch Handelsblad van 7 augustus plaatst de weduwnaar Kraal een korte overlijdensannonce waarin verder geen nadere details staan over haar overlijden. Overigens is niet geheel zeker dat de weduwnaar de annonce heeft geplaatst, het kunnen ook de overige familieleden 'Van de Ven' zijn geweest. Immers, Louisa had nog 2 broers (Leendert Cornelis en Willem Christiaan) die in Oost-Java woonden.

Eerder al, heeft het echtpaar Kraal een kind verloren. Hun dochter Louisa Kraal (geb. 1863), werd op 31 december 1864 begraven op de toen nog vrij nieuwe begraafplaats Peneleh, waar haar moeder uiteindelijk 1 jaar later wordt bijgezet. 28 Jaar later, op 19 sept. 1893, wordt nog een 3½ maand oud kleinkind van W.A.J.J.Kraal-Soetens, Elisabeth Adelaida Boom, in dit graf bijgezet. Anno 2013 bestaat dit graf nog steeds, onherkenbaar omdat de graftekst niet meer aanwezig is.
Willem Kraal blijft met 2 zeer jonge kinderen achter en hertrouwt in 1867 met E.A. Soetens, zij krijgen 4 kinderen. Willem Kraal overlijdt in 1874 in Batavia, slechts 41 jaar oud. Hij is op Tanah Abang begraven. Met de ruiming van Tanah Abang in de 1970s is zijn graf verloren gegaan, er bestaat voorzover bekend geen foto van. Het grafschrift is bewaard gebleven.

Opregte Haarlemsche Courant 16-10-1865    Bataviaasch Handelsblad 7-8-1865
Opregte Haarlemsche Courant 16-10-1865 Bataviaasch Handelsblad 7-8-1865

 
Hoewel Louisa Kraal-Van de Ven al in 1865 en haar man Willem in 1874 is overleden, blijkt dat de contacten tussen de beide families Kraal en Van de Ven tot in de jaren 1940 hebben bestaan, doordat er correspondentie is gevonden tussen de toenmalige familieden, voornamelijk neven en nichten.

In 1924 vragen Willem Louis Kraal en drie van zijn kinderen in de Staatscourant naamstoevoeging aan. Het gevolg is dat zij (en hun nakomelingen) in hun familienaam de naam van hun grootmoeder, die zij nooit hebben gekend, als prefix toegevoegd krijgen: FELHOEN KRAAL.

naamsverandering Felhoen Kraal
Staatscourant, nr.252, maandag 29 dec.1924, pag. 6
Dankbriefje HA Lorentz
  Dankbriefje Dr. H.A. Lorentz aan W.L.Kraal, Haarlem 20-5-1918

 
'N GROVE SCHETS VAN DE FAMILIE (FELHOEN) KRAAL

Hieronder een schets van de familie Kraal en vervolgens Felhoen Kraal. Het accent ligt op de Indische kant van deze familie, alles daarvoor en daarnaast laat ik buiten beschouwing.. 

Generatie 1

I. Willem Kraal
    geboren Rotterdam 27-8-1793, overleden Venlo 13-7-1859,
    gehuwd Nieuwpoort (Belgie) 15-5-1829 met Adelaida Innocentia Felhoen,
    welke geboren Kortrijk 5-3-1804 en overleden Rhenen 15-2-1872,
    dochter van Petrus Josephus Felhoen (geboren Kortrijk 25-7-1772 en overl. Kortrijk 19-5-1843)
    en Catharina Francisca Planckaert (Kortrijk 28-3-1781 en overl. Kortrijk 27-1-1845).
    - Op 8-10-1830 2e luitenant 8e afd.infanterie te Brugge
    - RMWO4 10 daagse veldtocht 1830 
    - Metalen Kruis 1830

           

KRaal MWO 1
Kraal MWO

   Op 12-10-1831 worden door Z.M. in één pennestreek liefst 361 militairen tot Ridder van de Militaire Willems-orde der 4e klasse (RMWO4) benoemd, waaronder 1e luitenant Kraal, van de 8e afdeeling Infanterie, reserve bataillon. Zijn wapenfeiten tijdens de Belgische opstand worden helaas niet vermeld. 
(Staatscourant no. 250, 20-10-1831)

 

           Opregte Haarlemsche courant 27-7-1859
Opregte Haarlemsche Courant, 27-7-1859

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mijne grootouders Willem Kraal en Adelaide Innocentia Felhoen huwden te Nieuwpoort (Belgie) in het jaar 1829 volgens de huwelijksakten die ik overleggen kan (of overlegd heb). Toen in 1830 de oorlog tusschen N. en Z. Nederland uitbrak was mijn grootvader officier in garnizoen te Brussel en hij bleef trouw aan zijn eed aan Koning Willem I gedaan. Hij verliet België ondanks de zeer gunstige voorslagen die men hem deed van spoedige bevordering enz. In Noord Nederland gekomen, werd hij naar Maastricht geplaatst, later naar 's Hertogenbosch,  Grave, Leeuwaarden, Hoorn en Groningen (plaatsen waar zijne verschillende kinderen geboren zijn) van Groningen naar Venlo, alwaar hij in het jaar 1858 of 59? als gepensioneerd kapteyn plaatsmajoor overleden is den 13den of 15den juli). Mijne grootmoeder stierf te Rhenen in het jaar 1872 den 15den Februari. Van mijne grootmoeder bestaan geen familieleden meer van den naam Felhoen.

Handgeschreven document, ongedateerd, auteur onbekend.
                                                                                   A.I.Kraal-Felhoen
  A.I.Kraal-Felhoen
(1804-1872)


Uit dit huwelijk:
1. Victorina Caroline Rosalie Kraal,
    geboren Nieuwpoort 19-5-1829, overleden Batoetoelis 14-5-1911, 
    gehuwd met Ds. Floris Jacobus Nicolaas Brouwer, overleden Beek 2-3-1900, 72 jr. oud
    Uit dit huwelijk:
    - Marie Antoinette Brouwer, geboren Probolinggo 3-2-1858, gehuwd Batavia 29-4-1907 Johannes Alexander Neys
    - dochter, geboren Probolinggo 18-1-1860
    - dochter, geboren Probolinggo 6-8-1863

2. Adelaida Franciska Kraal
    geboren Brugge 8-10-1830. Ongehuwd.
3. Willem Antonius Josephus Johannes Kraal, volgt IIa.
4. Petrus Lambertus Henricus Martinus Bernardus Desire Kraal
    geboren 's-Hertogenbosch 19-11-1834, overleden Zutphen 6-2-1894,
    gehuwd met .... Rutten, in 1887 voogd over den minderjarige Willem Louis Kraal.
    Luitenant-Kolonel, provinciaal Adjudant in Groningen en Drenthe 1887.
5. Paul Francois Kraal, volgt IIc.
6. Octavie Charlotte Louisa Kraal
    geboren Leeuwarden 8-4-1838, overleden Rhenen 2-11-1888,
    gehuwd met Gerrit Cornelis Munters.
7. Hendrika Augustina Kraal
    geboren Leeuwarden 21-1-1841, overleden 's-Gravenhage 27-5-1916, ongehuwd.
8. Doecilia Amalia Charlotte Dina Kraal
    geboren Groningen 30-11-1843, overleden Nijmegen 4-3-1926,
    gehuwd Rhenen 21-10-1869 met Gerardus Cornelis Johannes Tielenius Kruythoff, 
    eerder gehuwd geweest met Hendrina Catharina Sandbrink,
    geboren Haarlem 13-8-1833 en overleden Rhenen 9-10-1891, zoon van Elias Tielenius Kruythoff en Leonora Ida Hoeufft,
    in 1887 toeziend voogd op de minderjarige Willem Louis Kraal.
    Uit zijn tweede huwelijk 5 kinderen, uit zijn eerste huwelijk 5 kinderen.

Generatie 2 IIa. Willem Antonius Josephus Johannes Kraal
      geboren Maastricht 10-10-1832, overleden Batavia 10-4-1874
      1. gehuwd 11-5-1861 Probolinggo Louisa Wilhelmina Christina van de Ven,
          welke geboren Den Bosch 24-11-1834, overleden Soerabaia 18-7-1865,
          dr v Albertus van de Ven en Anna Zegerina Rietman.
      2. gehuwd  Soerabaia 4-5-1867 Elisabeth Adriana Soetens,
          welke geboren Klundert 5-2-1843 en overleden Teteringen 2-1-1916
          - 1858 tocht naar Panaroekan
          - 1859 tweede expeditie tegen Boni en bezetting van Badjoa
          - 1864 krijgsverrigtingen tegen Sintangsche (W.Afd. Borneo)
          - eereteken belangrijke krijgsbedrijven 1859 - Boni
          - 1873 Observatiekorps Noorderdistricten Celebes

                 Aan de nagedachtenis / van /
                 W.A.J.J. Kraal / majoor O.I.L. / 
                 10 Octob. 1832 - 10 April 1874 /
                 Uit hartelijke waardeering / Eenige wapenbroeders.
                 (bron: GHG3, 1938, begr.pl.Tanah Abang, Weltevreden, afdeeling VII)
  
Kinderen uit 1e huwelijk::
1. Anna Adelaida Pauline Kraal
    geb Soerabaia 29-1-1862, overleden Clarens 9-6-1937, gehuwd Pati 10-1-1884 met Johan Nuhout van der Veen,
    welke geboren Alkmaar 4-6-1851, overleden Montreux 14-3-1931, zoon van Mr. J.E. Nuhout van der Veen
    en van M.J.H.C. Biskanter.
    Uit dit huwelijk:
    1. Louise Wilhelmina Christina Nuhout van der Veen (muzieklerares)
        geboren Kramat 28-8-1887, gehuwd Clarens (Zw.) 1936 met Donald Lindsay Galbreath,
        tandarts en bekend heraldicus, welke geboren Newark (Ohio) 9-5-1884 en overleden Londen 2-1-1949.
2. Louisa Kraal
    geb Soerabaia 20-9-1863, begraven Soerabaia 31-12-1864
3. Willem Louis Kraal, volgt IIIa.

Uit 2e huwelijk:
4. Adelaida Marie Kraal
    geb Soerabaia 28-5-1868, overl Breda 21-1-1936,
    gehuwd Breda 21-1-1890 met Theodorus Gerardus Petrus Adrianus Boom, Luit.Kol.Art. K.N.I.L.,
    welke geb Kedong Kebo 2-11-1865, overleden Breda 2-1-1950 (begr. NH kerk Ginneken).
             Th.G.P.A. Boom en A.M. Kraal Batoedjadjar ca 1908
AM Kraal en TGPA Boom - kopie 427x640

 

 AM Kraal en TGPA Boom 426x640
 Batoedjadjar (Tjimahi, W.Java) ca. 1908: Echtpaar Boom-Kraal  

    Uit dit huwelijk:
      1. Willem Adrianus Boom
          geboren Teteringen 9-11-1890
      2. Elisabeth Adelaida Boom
          geboren Soerabaia 29-5-1893, overleden 19-9-1893 (Peneleh B351)
      3. Elisabeth Adelaida Adriana Boom
          geboren Soerabaia 10-10-1894
      4. Paul Boom
          geboren Salatiga 1-2-1897
      5. Adrianus Boom
          geboren Teteringen 5-2-1900
      6. Theodorus Boom
          geboren Teteringen 14-7-1903
      7. Hendrika Louise Boom
          geboren Batavia 1-1-1905
5. Maria Kraal
    Geboren Leiden 15-1-1870, overleden Oegstgeest 11-9-1934,
    gehuwd Weltevreden met Dr. Willem Gerbrand Boorsma (OON), welke geboren 5-11-1867
    en overleden Leiden 12-3-1937, oud directeur Middelbare landbouwschool te Buitenzorg.
6. Paul Kraal, volgt IIIb.
7. Betsy Kraal
    geboren Makassar 26-10-1873, gehuwd met Adolf Gobée, welke geb. ca.
    overleden 26-11-19... , officier Genie, oud leraar HBS Soerabaia, N.O.I.

IIc. Paul Francois Kraal
     geboren Grave 5-6-1836, overleden 's-Gravenhage 16-7-1889,
     gehuwd Pandeglang 18-7-1863 Amelie Malan, welke geboren Milaan 16-9-1829 en
     overleden 's-Gravenhage 8-7-1920. 
     - 1876-1878 Atjeh
     - uitgereikt eereteken voor belangrijke krijgsbedrijven met de gesp met opschrift Samalangan 1877, 
        te Batavia 16-4-1879 als onder-intendant 1e klasse bij de Mil.Admie.
     - 29-12-1883 Kolonel Intendant Mil.Adm. te Batavia
     - KB 15-10-1878, no.61, benoemd tot Ridder i.d. Orde v.d. Ned.leeuw    
Generatie 3 IIIa. Willem Louis Kraal (Dr.)
 Echtpaar Kraal-Tetterode
Echtpaar Kraal-Tetterode

    geb Soerabaia 18-7-1865 16:30 uur, overleden Krommenie 24-1-1941,
    (crematie Westerveld 27-1-1941)
    gehuwd 's-Gravenhage 28-5-1896 met Hendrika Pieternella Aleida Tetterode,
    welke geb Amsterdam 21-11-1868 en overl Huis ter Heide 23-2-1932,
    dochter van Nicolaas Tetterode en Gesiena Bunk.
    - 2e luit.kwartiermeester mil.Admie. 29-11-1886
    - 1-10-1891 eereteken met gesp wegens krijgsverrichtingen
      tegen Atjeh in de jaren 1873-1890 (Mil.adm.)
    - Doctoraal examen i/d medicijnen met goed gevolg afgelegd Leiden, 11-7-1907.
    - Artsdiploma ontvangen Groningen, 10-12-1914.
    - Vraagt naamstoevoeging aan 29-12-1924
    Kinderen:
    1. Willem Nicolaas (Felhoen) Kraal, volgt IV-a
    2. Henriette (Felhoen) Kraal
        Kinderarts.
        geboren ‘s-Gravenhage 3-5-1898, overleden 's-Gravenhage 23-12-1958             ,
        gehuwd Magelang 28-5-1929 J.H. de Haas, prof.dr.,
        welke geb Middelharnis 17-8-1900 en overleden 10-2-1985,
        gouvernementsarts Sumatra (Karo-Batak), Batavia, 
        hoogleraar kindergeneeskunde Batavia 1946, adviseur WHO 1961
        Uit dit huwelijk:
        1. Willem Louis de Haas, geb. Medan 28-3-1930, overleden Blaricum 16-2-2005
        2. Henriette Kaethe Romberta de Haas, geb. Batavia 3-2-1932,
             gehuwd met ...... Wouters
        3. Bertha Johanna Marianne de Haas, geb. Batavia 9-5-1935,
             overleden Domburg 16-8-2011, gehuwd 29-3-1954 Peter Jan Hupkes.
    3. Johanna Louise Gesina (Felhoen) Kraal, volgt IV-b
       
IIIb. Paul Kraal
         geboren 20-9-1871 Padang-Pandjang, gehuwd 21-7-1883 Adriana Spoor,
         2 kinderen.  Administrateur v.e. theeonderneming te medini (res. Semarang) 
Generatie 4 IVa. Willem Nicolaas (Felhoen) Kraal (Mr.)
       geboren Oosterbeek 18-3-1897,  overleden Wormerveer 15-8-1958,
       gehuwd Heusden 4-6-1927 Helena Stephanie Jeanne Marie Otto welke geb Amsterdam 25-9-1902,
       overleden Hilversum 14-8-1986, dochter van dhr. en mevr. Otto-Van Dalen.
       Veroordeeld tot 4 jaar RWI omdat hij tijdens de bezetting een grote rol zou hebben gespeeld bij de nazificering
       van het Nederlandse bestuursapparaat.

IVb. Johanna Louise Gesina (Felhoen) Kraal (Mr.)
       geboren ’s-Gravenhage 22-10-1902, overleden Amsterdam 18-2-1965. Antropologe KIT.
         - doctoraal examen i/d faculteit der rechtsgeleerdheid, Utrecht, 21-3-1927
         - publ.: 'Wapens en zegels van Suriname' , Kon.Ver.Ind.Inst., 1950
         - publ.: 'Het Spiegelbeeld van de Antillen', 1952
         - publ.: 'Fronika Wijs, analyste in dienst van 's Compagnies goudmijn op Sumatra's Westkust' (1944)
         - publ.: 'Principles of administration in the Netherlands West Indies' (1950) 
         - secretaris Stichting WOSUNA (Wetensch.Onderz.Suriname Ned.-Ant.)

Wim en Jetje  (Willem Nicolaas en Henriette Kraal)  Jopie Kraal Wim Kraal
Willem Nicolaas (1897-1958) en Henriette Kraal (1898-1958) Johanna Louise Gesina Kraal
(ca. 1911)
  Willem Nicolaas Kraal