transparant copy  PENTALPHA

Brastagi, de koele bergplaats. Waar in de koloniale tijd generaties Nederlanders het koudere klimaat hebben opgezocht om bij te komen van de hitte. Er groeiden zelfs aardbeien, wil het verhaal. Tegenwoordig wordt het druk bezocht door toeristen die hier overnachten op weg naar Batakland en het Tobameer. Hieronder enkele foto's afkomstig uit een verre hoek van de familie, gemaakt omstreeks eind jaren 20. De fotograaf is onbekend. De foto's kunnen zelf zijn gemaakt of zijn gekocht. De foto's betreffen de omgeving van het Tobameer. Enkele foto's betreffen het lepra-oord 'Laoe si momo'. De kenner zal direct enkele bekende markante of toeristische 'spots' herkennen.

                                                                  Dan stegen ze .... stegen ze .... Scherp werden de bochten. Steil, de weg, uitgehouwen in de rotsen....IJl en zuiver, als het kristallijnen bronwater, de lucht....  Nu vloeide de weg als het ware ineens uit de hoogvlakte. een wijd, wijd grasland... golvende heuvels; op den achtergrond het zware bosch en de twee vulkanen: brokkelige, stugge steenbonk, de Sibajak, met zijn gescheurden top en breede zwavelkloof. En, in het Zuid-Westen, de slanke, hóóg-rijzende kegel van den Sinabong. Niets stond er op die geweldige grasvlakten....Ze golfden van heuveltop tot heuveltop....Ze strekten zich uit, waar de bodem vlak was....Wat karbouwen weidden daar....hun kolossale zwarte lijven en praehistorische koppen met de gevaarlijke hoorns, geheel in overeenstemming met dit praehistorisch landschap, dat van menschenhanden onberoerd nog leek....
En dan, een laatsten hoek om....een laatste bocht....daar was Brastagi. Op de grasvlakte waren overal bungalows gebouwd....Bonte bloemen plekten vroolijk tegen al dat groen van gras en het bosch op den achtergrond. De meesten dezer bungalows waren rusthuizen van de cultuurmaatschappijen, ten gerieve van hun personeel, maar er waren ook enkele privé villatjes. En dwars, op een heuvelrug, stond het nieuwe en eerste hotel, dat uit de verte den vorm had van een ark. Een klein stadje had zich gevormd aan den gouvernementsweg. Winkeltjes waren daar verrezen....natuurlijk het eerst weer van chineezen....een marktplaats was er ook. Elke week tweemaal kwamen daar de Batakkers uit hun kampongs met hun waren. Dan stroomden lange rijen mannen en vrouwen, langs de smalle bergpaden naar beneden, de vrouwen groote vrachten op hun hoofd, de mannen met de kleine batakponnies aan hun hand. In de dalen verbouwen chineesche groenteboeren europeesche groenten....En op de heuvels, kweekten batakvrouwen aardbeien....  (Rubber, Roman uit Deli, M.H. Szekely-Lulofs, 1934)

 

Brastagi 20 681x1024     Brastagi 25 681x1024    Brastagi 27 684x1024    Brastagi 19 683x1024
      
Brastagi 26 681x1024 Brastagi 18 680x1024     Brastagi 24 683x1024     Brastagi 22 683x1024
        
Brastagi 21 679x1024 Brastagi 23 684x1024 Brastagi46 681x1024 Brastagi 17 683x1024
     
Brastagi 15 682x1024 Brastagi 31 684x1024 Brastagi 16 684x1024 brastagi 3 682x1024
Waterval si-piso-piso. Petani waterval bij Brastagi

 

Brastagi 17 800x533     Brastagi 30 1024x681

 

 Brastagi 37 1024x486
 Prapat a/h Tobameer.
 Brastagi 38 1024x450
  
Brastagi 9 1024x404
 De Sibajak met rechtsvoor het internaat, de algemeen openbare Planters School Vereniging (PSV).
Brastagi 10 1024x683
  
Brastagi 42 1024x366
  
Brastagi 13 1024x592
  
Brastagi 39 800x342
   
Brastagi 8 1024x683
Kratermeer op de Sibajak
Brastagi 1 1024x557 
   
Brastagi 29 1024x449
   
Brastagi 32 1024x443
   
Brastagi 34 1024x405
Brastagi 51 1024x506
Brastagi 50 1024x443