transparant copy  PENTALPHA

Na Soerabaia, Batavia, Probolinggo en Pasoeroean is Malang de stad waar de familie het kortst (1920-1946) heeft gewoond, maar de sporen zijn daar nog het meest aanwezig. Alleen de straten hebben er nu andere namen en de stad is sindsdien erg uitgebreid. De Europese uitstraling en architectuur van deze fraaie en koele bergstad zijn in Malang nog overvloedig aanwezig en hebben al  tot diverse bezoeken geleid. Het is telkens een genoegen weer even in Malang te zijn. Hieronder enkele beelden uit de tweede helft van de jaren 30, afkomstig uit een familie-album. (Bron: N.Scheltens)

Malang1 640x203
 Ingang Smeroestraat
Malang2 640x198
 
Malang3 640x200
 
Malang4 640x194
 
Malang5 scheef 640x195
 
Malang6 scheef 640x201
 
Malang7 Scheef 640x201
 
 Malang22 640x201
 Welirangstraat
 Malang24 640x202
 Coenplein
 Malang25 640x199
 
Protestantse Kerk a/d Aloon-aloon Malang   Malang Aloon Aloon prot kerk  
 Prot.kerk a/d aloon aloon
Patjinanstraat Malang 800x370
 Petjinanstraat
Malang Hoek Kajoetangan Smeroe
 Kajoetangan hoek Smeroestraat
Malang35 800x360
 
Malang10 800x318
 Apotheek M.I.M., daarboven Hotel Mabes. Riebeeck (l) Kajoetangan
Proefstation aan Lowokwaroe
 Proefstation Malang (1921) op Lowokwaroe
Malang RK Kerk
 RK Kerk kruispunt Kerkstraat-Kajoetangan
Malang aloon aloon
 Aloon Aloon
Tjelaket Malang 800x296
Tjelaket
Malang34 800x318
 
makang 20130825 800x315
 Winkelgalerij hoek Oro Oro Dowo
Palace Hotel Malang
 
Jamboree Malang 25-10-1936
Ingang Smeroestraat gezien vanaf Kajoetangan, feestelijkheden Jamboree 25 okt. 1936
Malang51 800x381
Links de grote pasar gezien v/a hotel Preanger