transparant copy  PENTALPHA

Suikerfabrieken "Langsee" en "Trangkil", Pati (Oost-Java)                             

Sf langsee   Sf Langsee Ziekenhuis   
     Het ziekenhuis v/d suikerfabriek Langsee, gebouwd na 1924  

  

De suikerfabrieken Langsee en Trangkil hebben in de familie van de Ven een grote rol gespeeld.  Vanaf ca. 1850 verbleven er veel familieleden op Java: in de suikerfabrieken, in het boschwezen of elders. En dat allemaal in een omtrek van zo'n 100 km, voornamelijk Oost-Java. De reden hiervoor is na 150 jaar moeilijk te achterhalen. Zagen ze elkaar regelmatig? Hadden ze contact met elkaar? Dagboeken zijn niet geschreven, brieven niet bewaard, en beeldmateriaal (foto's) is al helemaal  niet voorhanden. Wat er wel is? Af en toe een kleine vermelding in krante-annonces, of publicaties over grafschriften. Het grote verband tussen al deze familieleden in Oost-Java laat zich raden. Deze nazaat rest alleen nog: eindeloos speurwerk.

Suikerfabriek Langsee
Deze SF dateert van 1836 (opgericht door  C.J. Smulders, destijds secretaris van de Javasche bank)  en heeft ruim 100 jaar bestaan tot aan het faillissement in juli 1937.
Er hebben diverse familieleden gewoond of zijn er geboren, gehuwd en overleden:

* 27 Augustus 1874 is overleden en op Langsee begraven: Maria Charlotte Elisabeth van de Ven-Hesselaar.
 Ze werd  begraven op het erf van de administrateur. Ze was geboren te Pasoeroean in 1827 en gehuwd met Leendert Cornelis van de Ven (geboren  's-Hertogenbosch 25-9-1830, overleden te Teteringen 24-3-1912). Onbekend is welke functie hij daar had.

* Op 19-10-1883 is overleden en begraven op het erf van de administrateur SF Langsee,Willem Christiaan van de Stadt, 2 jaar oud, zoon van Wilhelmina Louise Catharina van de Ven (1860 - Haarlem 1912) en Claas van de Stadt (Amsterdam 1846 - Bennekom 1925). Onbekend is welke functie W.C. van de Stadt daar had.
 
* Op 4-januari 1878 is geboren op de suikerfabriek Langsee te Pati, Jeane Willemine van de Ven,  overleden Amsterdam 1-4-1961, gehuwd te Breda 4-augustus-1904 met Gradus Hubertus Honing (Rotterdam 1878,  Amsterdam 1957). Dochter van Leendert Cornelis van de Ven (1830-1912) en Jeane Willemine Grimm.
 

SF Lan1 SF Lan2 SF Lan3
 Vaderland 17-2-1925  Vaderland 26-4-1926  Vaderland 6-7-1937

 
 

SF langsee kampong1 SF Langsee Kampong2
 toekangkampong suikerfabriek Langsee  Op vrijdag 5 sept. 1924 vond een slamatan plaats ter inwijding van een 10-tal nieuwe toekangwoningen, geheel uit steen opgetrokken, waarvoor veel animo bestond

  
SF Trangkil lag niet ver van Suikerfabriek Langsee, ook in de omgeving van Pati (O.Java). In tegenstelling tot Langsee, bestaat deze fabriek ook nu nog steeds.

Hier is op 6 april 1908 het huwelijk voltrokken tussen Albertus van de Ven (geb. Goes 30-7-1865) met Jeanette Jacouette Philippine van Rijsbergen (geb. Leiden 9-12-1869). Amper 3 jaar later, op 13 juni 1911 was het sprookje alweer uit en overleed Albert te Paree. Hij is begraven te Pasoeroean, waar inmiddels al meer familieleden aan de tropengrond waren toevertrouwd.

We weten niet waaraan hij al op 45-jarige leeftijd is overleden.

 Jeanette woonde in 1925 nog te Paree en is in 1927 naar patria vertrokken. Ze arriveerde in 1927 in Den Haag vanuit Bandoeng. November 1942 arriveerde zij vanuit Den Haag in Eindhoven. Op de vlucht voor het oorlogsgevaar, of wegens evacuatie? Haar graf ligt nu nog steeds op de Alg.Begraafplaats te Eindhoven, waar zij op 6 maart 1946 is overleden.  
Onder ca. 1908-1911: drie opnames van het huis van Albert en Jeanette van de Ven-Van Rijsbergen te Paree, waar zij een veestapel hadden Albert van de Ven en Jeanette op de galerij in hun huis te Paree (ca. 1908-1911)
 

Paree huis Albert en Jeanette van de Ven mini-Paree Den weg voor ons huis  
 Paree voor 1911: Huis Albert en Jeanette vd Ven  Paree: Albert en Jeanette vd Ven voor hun woning  

 

mini-Paree Ons huis Paree Echtpaar vandeVen Rijsbergen cropped  
   Albert van de Ven en Jeanette van de Ven-van Rijsbergen