transparant copy  PENTALPHA

Impressies van “PENELEH” te Soerabaja

Hieronder een kleine fotografische impressie van Peneleh. Soms met een ons vergunde blik uit het verleden erbij.

Geniet ervan of .... huiver ervan.

peneleh elsen    peneleh Elsen 1988     PenelehElzen
Voor 1931   1988   hedenBEELDEN VAN OMGEVING KAMPONG PENELEH OP OUDE ANSICHTKAARTEN

1 800x388
Soerabaia    Penélé

3 800x511 2 800x522
Gezicht van af Peneleh Soerabaia, Overvaart Peneleh
4 800x503 7 800x507
Soerabaia. Peneleh. Pasar Peneleh, Soerabaja

   

Peneleh ursulinen      Peneleh Ursulinen kinderen
 Graf v/d zuster Ursulinen

 

peneleh merkus Peneleh Tekst Merkus MerkusOverzicht
 Graf v/d GG Markus uit 1844, foto van voor 1931  Heden

 

penelehpoort Peneleh ingang
 Peneleh's ingang voor 1931  Tegenwoordig: MAKAM BELANDA PENELEH
Peneleh Ingangzijde Peneleh binnenkomst
Peneleh achteraf    Peneleh vuilnisbelt
 Een overwoekerd Peneleh i/d regentijd  Vuilnis gedeponeerd aan de rand van Peneleh
 Peneleh overview1  Peneleh overview2
 Peneleh impressie2  Peneleh impressie3
Peneleh overview8 Peneleh Salomonsz
 E4583: Graf van R.A. Salomonsz
Peneleh overkapping Peneleh beheerder
 Peneleh's beheerder met zijn plattegrond (links)
mini-Peneleh impressie RW mini-Peneleh kinderen
Peneleh B1181 Peneleh B1181 2
B1181 B1181: graf v/d familie Meijer-Salononsz uit 1889 

Peneleh geit ligt Peneleh geit op graf Peneleh graf staand Peneleh Chinese characters

 

HIER RUST

het stoffelyk overschot van den
H.E.G. Heer P.J.B. de PEREZ
in leven
Vice president van den Raad van Indië, Gouvernements Kommisaris
voor de Bonische Expeditie, Ridder
der Orde van den Nederlandschen
Leeuw, Ridder met de ster der Orde
van den Eikenkroon, Kommandeur
der Koninklijke LeopoldsOrde van
België
Geboren 1 December 1803 te s Hertogenbosch, Overleden den
19 Maart1859 ter reede vanBadjoa Alhier begraven den 29 maart 1859

Hij was hoog geacht en bemind bij allen. Zijn onverwacht en plotseling afsterven is een groot verlies voor het Vaderland onvoorstelbaar voor gade en kroost treffend voor zyne Vrienden.

PenelehPerezCloseUp

 

 Peneleh graf open

 In memory of
David Sharp
Late captain of the
Dunbeth
Died 18 December 1892
Aged 49 years

This Stone was erected
by the Crew
   


 

mini-Peneleh LORD Carter mini-Peneleh Vrijmetselaarsgraf