transparant copy  PENTALPHA

Impressies van “PENELEH” te Soerabaja

Hieronder een kleine fotografische impressie van Peneleh. Soms met een ons vergunde blik uit het verleden erbij.

Geniet ervan of .... huiver ervan.

peneleh elsen    peneleh Elsen 1988     PenelehElzen
Voor 1931   1988   hedenBEELDEN VAN OMGEVING KAMPONG PENELEH OP OUDE ANSICHTKAARTEN

   
1 800x388  
Soerabaia    Penélé
 
   
Peneleh, Soerabaja  
3 800x511   2 800x522
Gezicht van af Peneleh   Soerabaia, Overvaart Peneleh
4 800x503   7 800x507
Soerabaia. Peneleh.   Pasar Peneleh, Soerabaja

   

Peneleh ursulinen      Peneleh Ursulinen kinderen
     Graf v/d zuster Ursulinen

 

peneleh merkus Peneleh Tekst Merkus MerkusOverzicht
 Graf v/d GG Markus uit 1844, foto van voor 1931    Heden

 

penelehpoort   Peneleh ingang
 Peneleh's ingang voor 1931    Tegenwoordig: MAKAM BELANDA PENELEH
Peneleh Ingangzijde   Peneleh binnenkomst
     
Peneleh achteraf    Peneleh vuilnisbelt
 Een overwoekerd Peneleh i/d regentijd    Vuilnis gedeponeerd aan de rand van Peneleh
 Peneleh overview1    Peneleh overview2
     
 Peneleh impressie2    Peneleh impressie3
     
Peneleh overview8   Peneleh Salomonsz
     E4583: Graf van R.A. Salomonsz
Peneleh overkapping   Peneleh beheerder
     Peneleh's beheerder met zijn plattegrond (links)
mini-Peneleh impressie RW   mini-Peneleh kinderen
     
Peneleh B1181   Peneleh B1181 2
B1181   B1181: graf v/d familie Meijer-Salononsz uit 1889 

Peneleh geit ligt Peneleh geit op graf Peneleh graf staand Peneleh Chinese characters
       

 

HIER RUST

het stoffelyk overschot van den
H.E.G. Heer P.J.B. de PEREZ
in leven
Vice president van den Raad van Indië, Gouvernements Kommisaris
voor de Bonische Expeditie, Ridder
der Orde van den Nederlandschen
Leeuw, Ridder met de ster der Orde
van den Eikenkroon, Kommandeur
der Koninklijke LeopoldsOrde van
België
Geboren 1 December 1803 te s Hertogenbosch, Overleden den
19 Maart1859 ter reede vanBadjoa Alhier begraven den 29 maart 1859

Hij was hoog geacht en bemind bij allen. Zijn onverwacht en plotseling afsterven is een groot verlies voor het Vaderland onvoorstelbaar voor gade en kroost treffend voor zyne Vrienden.

PenelehPerezCloseUp

 

 
 Peneleh graf open

 In memory of
David Sharp
Late captain of the
Dunbeth
Died 18 December 1892
Aged 49 years

This Stone was erected
by the Crew
   


 

mini-Peneleh LORD Carter mini-Peneleh Vrijmetselaarsgraf