transparant copy  PENTALPHA

Malang is de koele Oost Javaanse bergstad waar mijn familie (Van de Ven Renardel de Lavalette) leefde van omstreeks 1920 tot 1946. Zij woonden na hun vertrek uit Probolinggo destijds aan de route tussen Malang en Lawang, Lowokwaroe,  vrijwel recht tegenover de gevangenis, gebouwd in 1921. Deze gevangenis is later berucht geworden wegens de martelingen die hier tijdens WO-2 door de kempetai zijn uitgevoerd. Ook tijdens de bersiap was dit een beruchte plek.
Mijn vader R.W. van de Ven heeft er destijds als gevangene doorgebracht.
Het huisadres: Lowokwaroe 69. Helaas zijn er geen afbeeldingen van het huis of de personen uit die tijd bewaard gebleven, omdat de familie in 1946 hals over kop moest vluchten voor de naderende TNI en ongeregelde rampokkers, met achterlating van vrijwel alles.
Alle bezit is hierbij verloren gegaan, dus ook alle genealogische materiaal. In het huis hingen schilderijen van het echtpaar J.G. en Sie Renardel de Lavalette. Vreemd genoeg bleek het huis in 1988 nog volledig intact bewaard gebleven.
 
Onderstaande foto's zijn tijdens vakanties gemaakt in de jaren 80 en 90. Tijdens een bezoek aan deze plek in augustus 2009,
bleek dat het huis in 2004 is afgebroken en plaats heeft gemaakt voor het Santika Hotel. Opmerkelijk hierbij was, dat het grondplan
van het nieuwe hotel exact dezelfde vorm heeft als destijds het perceel waar de familie op woonde. Het woonhuis heeft vele tientallen jaren in de omgeving bekend gestaan als het 'rumah angker'  , zoals bleek tijdens enkele bezoeken die ik er met mijn vader heb gebracht
(1990, 1998) en ook uit gesprekken bleek. Het huis was gebouwd op een vm. begraafplaats en executieplaats. In 1998 waren er
personen die bij hoog en laag beweerden dat het spookte in het huis, overeenkomstig verhalen uit de koloniale tijd van mijn
vader. Dit konden zij niet weten, 50 jaar na het vertrek van de oorspronkelijke bewoners.
Of het nu nog spookt in het Santika Hotel, is mij niet bekend. Tijdens mijn verblijf in het hotel is mij daarvan althans niets gebleken.
 

Lowokwaroe   Huis lowokwaroe    
 Ons oude huis op Lowokwaroe, precies tegenover de gevangenis    Ons huis op Lowokwaroe, de voortuin na 50 jaar nog steeds in een hart-vorm, zelfs de vlaggemast op exact dezelfde plaats (1990)    
lowokwaroe binnenplaats   Ong Kian Bie.bmp    
De binnenplaats van ons oude huis, nog exact zoals deze in de jaren 20 en 30 was   Dordrecht, 1998: Ontmoeting met Malangs beste en beroemdste fotograaf aller tijden Ong Kian Bie (links). Zijn foto's van Malang zijn veelvuldig gebruikt voor het standaardwerk "Malang, beeld van een Stad" en bestrijken een tijdperk van vele tientallen jaren.    

 

 


malang5   malang6
Voorzijde van het Santika Hotel Malang op dezelfde locatie als ons oude huis, gezien vanaf de grote weg. Op de voorgrond de sloop van de bakkerij die was gelegen naast het huis van de familie van de Ven RdL. (aug. 2009)   De oprit van het Santika Hotel, gezien vanaf de grote weg, rechts richting Lawang/Soerabaia, links richting Malang. (aug. 2009)

 

 

 

 

 

 


DE LOWOKWAROE GEVANGENIS

 

lowokwaroe 1 lowokwaroe 3 lowokwaroe 2
Jaren 20: gevangenis aan Lowokwaroe  Jaren 20, rechtsvoor de watertoren uit 1918  

    
   

 

 

 

 Lowokwaroe gevangenis 
      
Voorzijde gevangenis Lowokwaroe, december 1988.
     
      

malang1 malang2 malang3
De buitenmuur van de gevangenis op 11-8-2009. Voormalig gevangene R.W. van de Ven met de leiding van de gevangenis (pendjara), op 11-8-2009, op achtergrond de watertoren uit 1918 Buitenmuur vanuit de binnenzijde gezien, 11-8-2009

      
         
 Ontmoeting bij setasiun Kota LamaEen spontane ontmoeting met een Malangse schone tijdens een betjak tour door Malang (Setasiun Kota Lama, 11-8-2009)