transparant copy  PENTALPHA

Ik heb vragen / verzoek om hulp over de onderstaande zaken. Vaak ligt een vruchteloos onderzoek van vele jaren achter een vraag.

1 Afstammelingen (indien deze bestaan) gezocht van dominees-echtpaar C.W. van de Ven en H.C.D. van Nouhuijs
Ds. Cornelis Wilbert ('Kees') van de Ven, geb Den Bosch 1807, overleden onbekend.
Afgezet door de Herv. synode in 1852 na vermeend wangedrag en overspel.
Hierna vertrokken (gevlucht?) naar de USA, bij het huwelijk van zijn dochter (1864) wordt dit in de huwelijksbijlage vermeld met als verblijfplaats 'Alabama USA',
maar er was toen al geruime tijd, sinds zijn vertrek in 1853, niets meer van hem vernomen. Mogelijk heeft hij in de USA sporen nagelaten.
Zijn echtgenote: Henrietta Catharina Digna van Nouhuijs, geb Zundert 1801, overleden Princenhage 19-6-1869
huwelijk gesloten te Roosendaal 19-6-1833
Huwelijk CW van de Ven Van Noujuijs 1833Zij hadden 6 kinderen:
1. Louisa (1834-1874)
2. Goswinus (1836-onbekend)
3. Anna Maria Marcella (1838-1910)
4. Leendert Cornelis (1840-1861)
5. Cornelis Wilbert (1844-1937)
6. Henri Catherine Dignus (1847-1915)
2        Afbeeldingen/informatie over het echtpaar G.J. Arnoldus-Heyman.
Gerardus Johannes Arnoldus, geboren Middelburg 2-1-1854, overleden Rotterdam 16--6-1924
gehuwd met W. Heyman, geboren Tiel 14-10-1852 en overleden Rotterdam(?) 10-8-1911
Geen enkele afbeeldingen of graf van dit echtpaar bekend.
Kinderen:
- Gerardus Cornelis (1877-1945) gehuwd met M. Sena
- Jacobus Johannes (1881-1923) gehwud met L. Moeliken
- Johannes Antonius (1883-1885)
3 Afbeeldingen/info over de KNIL-broers Van de Ven die op 't protestantse kerkhof te Ginneken begraven liggen.
Voorzover bekend, hebben beide broers geen nazaten. Zijn er foto's van beiden? Het betreft:

Overste Cornelis Wilbert van de Ven
Luitenant-Kolonel O.I.L., geb Fort Bath 9-4-1844, overl Breda 7-5-1937, gehuwd met A.M. van Schelven, laatst wonend Baronieweg 321 te Breda (1937).
Bij diens overlijden was de executeur-testamentair een zekere B.Kodde. Ondanks 30 jaar naspeuringen zijn nog geen familieleden gevonden die eventueel materiaal hebben. Zijn er afbeeldingen van deze overste Van de Ven bekend?

Per 24 november 2013 is een portret gelocaliseerd van C.W. van de Ven, in uniform O.I.L. in de rang van kapitein.
Per 13 maart 2014 is nog een portret van C.W. van de Ven gelocaliseerd, evenals van zijn echtgenote A.M van Schelven.


Indische courant 11 5-1937
(Indische Courant, 11-3-1937)

Kapitein Henri Catherine Dignus van de Ven
Kapitein intendance O.I.L., geb Fort Bath 20-10-1847, overl Breda 18-10-1915, gehuwd met Alwine Adolphine Peeters
4

Afbeelding van WILLEM CHRISTIAAN van de Ven,
geboren Den Bosch 1839, overleden Malang 13-10-1881. Gehuwd Probolinggo 1868 met M.J.C. Renardel de Lavalette.
Zoon van Albertus van de Ven (1799-1852) en Anna Zegerina Rietman (1804-1889).

Als er nog afbeeldingen bestaan van hem, vermoed ik dat deze zich bevinden bij afstammelingen van zijn zusters of broer, te weten:
- zijn zus Johanna Rutgera Zalsman-van de Ven (1832-1908)
- zijn zus Louisa Wilhelmina Christina Felhoen Kraal-Van de Ven (1834-1864)
- zijn zus Maria Henriette Magdalena van Rhijn-Van de Ven (1841-1914)
- zijn broer Leendert Cornelis van de Ven (1830-1912), heeft ook verbleven in Oost-Java, zelfs geruime tijd tussen ca 1855 en ca 1890,
   waar is diens fotografische nalatenschap? Mogelijk bij verre nazaten met de naam Bartelds, van Genderen Stort, Honing, of Van de Stadt?

5

Afbeeldingen echtpaar LEENDERT CORNELIS van de Ven / Jeane Willemine Grimm. (en hun kinderen)

Leendert Cornelis van de Ven: geboren Den Bosch 25-9-1830, overleden Teteringen 24-3-1912, graf/afbeelding onbekend
gehuwd 1e Pasoeroean M.C.E. Hesselaar, geb Pasoeroean 1827 en overl Pati 27-8-1874, geen afbeelding bekend.é
gehuwd 2e Batavia 12-10-1875 Jeane Willemine Grimm, geboren Dintperlo 29-6-1850, overleden Den Haag 4-4-1923, afbeelding/graf onbekend.

Mogelijk is L.C. van de Ven in 1864 failliet gegaan, getuige bijgaande advertentie uit de Oostpost,
gedateerd 30 januari 1864. Op 1 febr. 1864 werd de vendutie van zijn onroerende goederen gehouden
te Loemadjang, Oost-Java:

Oostpost 30-1-1864 EXECUTORIALE VERKOOP

Op Maandag één Februarij 1864
zal door tusschenkomst van den vendu-
meester te Probolingo ter woonplaats van den heer
Leendert Cornelis van de Ven, Ta-
baksondernemer, wonende te Lema-
djang Residentie Probolingo bij wege van
Executie publiek worden verkocht de navol
gende roerende goederen aan genoemden
heer Van de Ven toebehoorende:
Meubilaire goederen, zilverwerk, Balk
en, een stel inlandsche Muziek (Ta
boean), Reiswagen en andere Wa
gentuigen, tien paarden en tien Koei
jen, enz.enz.
Geschiedende zulks ten verzoeke van Mr.
M. van den Heuvell, agerende voor den
heer Gerrit Lebret, landeigenaar te Kada
woeng, Residentie Pasoeroean en krachtens
vonnis van den raad van justitie te Soe
rabaya de dato 29 Julij 1863.
De Buitengewone Deurwaarder,
L.J. HUPEZ 


Kinderen:

1. Anna Charlotte
   geb Pasoeroean 1855, overl Pasoeroean 1855
2. Albertus Hermanus
   geb Pasoeroean 1856, overl Pasoeroean 1856
3. Wilhelmina Louise Catharina
    geb 25-8-1860, overl Haarlem 13-10-1912, gehuwd met Claas van de Stadt (1846-1925), verder onbekend
4. Willem Christiaan
    geb Pasoeroean 20-3-1862, verder onbekend
Uit 2e huwelijk:
5. Jeane Willemine
    geb Langsee, Pati, 4-1-1878, overl Amsterdam 1-4-1961, gehuwd met Gradus Hubertus Honing (1878-1957)
6. Leendert Cornelis
    geb. Pati 29-6-1878, overl Teteringen 24-1-1906,
    Ambtenaar SS-mij, 1903 adjunct commies Staatsspoorwegen, af beelding onbekend, graf onbekend.
7. Anna Jacoba
    geb Bandjara 31-1-1880, overl Heelsum 5-9-1950, gehuwd Breda 7-9-1903 Gerrit van Genderen Stort (1877-1953)
8. Leonie Henriette
    geb Malang 9-6-1882, overl Apeldoorn 21-2-1884
9. Cornelia Johanna Caspara 
    geb Apeldoorn 6-11-1882, overl Den Haag 22-6-1965
    geh Nijmegen 9-3-1909 Johan Adriaan Bartelds (1883-1927)

Per november 2015 is een afbeelding gevonden waarop ondermeer Leendert Cornelis van de Ven staat afgebeeld,
als 18 jarige kwekeling op de Amsterdamse Zeevaartschool.
Dit is tot zover de enige afbeelding van hem bekend.
6

Afbeeldingen voor 1940 van de LAVALETTE Kliniek in MALANG
De Lavalette kliniek te Malang, tegenwoordig bekend als Rumah Sakit Lavalette Umum.
Afbeeldingen of andere informatie over personeel, leiding, de oprichting in 1903 is meer dan welkom.

7

Afbeelding Helena Christina van Nouhuijs-Van de Ven
geb 's-Hertogenbosch 22-2-1813, overleden Velp 17-11-1893.
gehuwd 's-Hertogenbosch 24-1-1833 Johannes van Nouhuijs, apotheker, geb Ossendrecht 10-6-1803 en overleden 's-Hertogenbosch 9-11-1841
dochter van Leendert Cornelis van de Ven (1770-1849) en Louisa Schuphoven.

HC VAN NOUHUIJS Locomotief 23 12 1893 J van NOUHUIJS 19 7 1886

Families Van de Ven en Van Nouhuijs waren midden 19e eeuw nauw gelieerd aan elkaar.
Een broer (Cornelis Wilbert) en zus (Helena Christina) Van de Ven huwden met broer (Johannes) en zus (Henrietta Catharina Digna) van Nouhuijs.


4 kinderen
:
1. Goswinus van Nouhuijs (1834-1886)
2. Louisa Leonarda Cornelia van Nouhuijs (1835-1835)
3. Leendert Cornelis van Nouhuijs (1838-1910)
4. Anne Marinus Marcella van Nouhuijs (1841-onbekend)

 

8

AFBEELDING  ECHTPAAR W.A.J.J. FELHOEN KRAAL-VAN DE VEN
Opregte Haarlemsche Courant 16-10-1865
Overlijdensbericht geplaatst door moeder van L.W.C. van de Ven
(Opregte Haarlemsche Courant, 16-10-1865)
Willem Antonius Josephus Johannes Felhoen Kraal, geb Maastricht 10-10-1832 en overl Batavia 10-4-1874,
gehuwd Probolinggo 11-5-1861 met Louisa Wilhelmina Christina Van de Ven
geb 's-Hertogenbosch 24-11-1834, overl Soerabaia 28 juli 1865,
dochter van Albertus van de Ven (1799-1852) en Anna Zegerina Rietman (1804-1889), 
begraven op Peneleh (Soerabaia) graf 351, graf op naam van de weduwe W.A.J.J. Kraal. 
Graftekst Peneleh is verloren gegaan. Graf bestaat nog (2013).

Uit dit huwelijk bekend:
- Anna Adelaida Paulina Felhoen Kraal,
  geb Soerabaia 29-1-1862, verder onbekend.
- Willem Louis Felhoen Kraal,
  geb Soerabaia 18-7-1865, overl Krommenie 24-1-1841, arts, officier KNIL,
  gehuwd met Hendrika Pieternella Aleida Tetterode,
  geb Amsterdam 21-11-1868 en overl Bosch en Duin 23-2-1932.
  Hieruit 3 kinderen:
      - Willem Nicolaas Felhoen Kraal,  tr H.S.J.M. Otto
      - Henrietta Felhoen Kraal, tr H. de Haas
      - Johanna Louisa Gesina felhoen Kraal

Vooral gevraagd: afbeelding L.W.C. van de Ven!

Per 24-11-2013 is een foto gelocaliseerd waarop het echtpaar  W.A.J.J.Kraal en L.W.C. van de Ven staat afgebeeld.
Daarnaast is een foto gelocaliseerd waarop W.A.J.J.Kraal met de pasgeboren W.L. Kraal, locatie Soerabaia, juli/augustus 1865.

9

Afbeelding/info echtpaar G.J.W. VAN RHIJN-VAN DE VEN
Maria Henriette Magdalena van de Ven, geen afbeelding bekend, geboren 's-Hertogenbosch 18-4-1841,
zij is overleden Zwolle 15-9-1914, dochter van Albertus van de Ven (1799-1852) en Anna Zegerina Rietman (1804-1889),
gehuwd Nijmegen 14-5-1875 Gerhard Julius  Wilhelm van Rhijn, welke geboren Zwolle 28-3-1824 en overleden Zwolle 4-2-1901,
gep.kapitein infanterie O.I.L., eeder gehuwd geweest met Catharina Johanna Wilhelmina van Beverwijk,
die 11-8-1870 is overleden a/b Medea, beoosten Kaap de Goede Hoop.

10

FAM. VAN DE VEN i/d VERENIGDE STATEN?
In 1852 is de dominee Cornelis Wilbert van de Ven naar de
Verenigde Staten vertrokken. Dit blijkt uit lijsten. Meer is er daarna niet bekend. Mogelijk is hij er een nieuw leven begonnen na achterlating van zijn echtgenote en 6 kinderen.
Het enige wat bekend is, is dat tijdens het huwelijk van zijn         dochter in 1864 men al 11 jaar niets meer van hem had gehoord.
Hij leefde dus in 1853 nog en verbleef toen in Alabama.

Omdat ik niet vertrouwd ben met genealogisch onderzoek in de Verenigde Staten, hierbij het verzoek om informatie over de
geëmigreerde Cornelis Wilbert van de Ven, gedoopt Den Bosch 31-3-1805, gehuwd in 1833 met H.C.D. van Nouhuijs.

Uit dezelfde emigratielijsten blijkt dat er in 1859 een zekere Willem Christiaan van de Ven naar de Verenigde Staten is geëmigreerd. Deze naam is te toevallig, en komt veel in de familie voor. Mogelijk is dit een verloren gewaand lid van de familie?

Ik verzoek om meer informatie over deze Amerikaanse emigrant Willem Christiaan van de Ven.

FAM. VAN DE VEN IN THE UNITED STATES?
In the year 1852 the preacher Cornelis Wilbert van de Ven emigrated to the United States. This is recorded in immigration/passenger lists. Possibly he has started a new life in the USA after he had left his wife and his 6 children. Did he survive?
All we now know, is that all contact had been lost since 11 years when his daughter married in 1864. So he was still alive in 1853, when he stayed in Alabama. 

Since I am not familiar with genealogical investigations in the US,
I request for help on any information about Cornelis Wilbert van de Ven, who is baptized Den Bosch 31-3-1805, married 1833 to H.C.D. van Nouhuijs.                    

11 ECHTPAAR SIEDENBURG-RENARDEL DE LAVALETTE
Afbeeldingen en overige informatie (brieven, handschriften, e.d.) over het echtpaar Siedenburg-Renardel de Lavalette.

Cornelia Johanna Margeretha Renardel de Lavalette, geboren Nijmegen 6-2-1825, overleden Muntok (N.I.) 15-12-1868,
dochter van Paul Antoine Renardel de Lavalette en Margaretha Bos.
Gehuwd Varsseveld 24-2-1848 Paul Justus Siedenburg.
Uit dit huwelijk 1 dochter: Cornelia Jeanne Margaretha Siedenburg, geb. Aalten 23-9-1848. Zij huwde met Baron van der Feltz.

Eén foto van C.J.M. Siedenburg-Renardel de Lavalette bekend, van echtgenoot P.J. Siedenburg geen afbeelding bekend.
Nauwe familierelatie wordt vermoed met haar broer Jean Guillaume Renardel de Lavalette (1828-1919)  die in Nederlands-Indië verbleef,
omdat zij in 1866 met het schip Min. van de Putte naar Nederlands-Indië voer in gezelschap van haar dochter en de dochter van haar broer,
Margot J.C. Renardel de Lavalette. Mogelijk was ze toen op weg naar haar broer in Probolinggo en heeft daar verbleven.
Mogelijke informatie zou kunnen bewaard zijn bij nazaten onder de naam 'Van der Feltz'.
12 AFBEELDING JOHANNA HENRIETTE SIJTHOFF-MEIJER

NvdDvNI 26-7-1923 NRC 26--7-1923 Avond
Overlijdensbericht 
NvdDvNI 26-7-1923
 Dankbetuiging, NRC 26-7-1923

Ze is liefst 100 jaar oud geworden en was de dochter van de eerste Meijer, Johannes Bernardus (1783-1822)  die in 1806 naar Nederlands-Indië vertrok. Geboren in Batavia op 28-12-1822 en overleden in Den Haag op 6-6-1923, is er kans dat nog afbeeldingen van haar bestaan bij nakomelingen. Mogelijk bestaat zelfs haar graf nog, in Den Haag?

Het betreft:  Johanna Henriette Meijer,
geb Batavia 28-12-1822, overl 's-Gravenhage 6-6-1923,
dochter van Johannes Bernardus Meijer en Henriette van Baar de Jong.
Gehuwd Batavia 8-7-1847 met Jan Pieter Frederik Sijthoff, posthouder te Tanara,
geb Batavia 20-5-1822 en overl Batavia 3-10-1858,
zoon van Pieter Frederik Sijthoff en van Helena Julia Happel.

Hieruit 6 kinderen, waarvan o.a. bekend:
- Helena Julia Sijthoff, geb ca. 1854, overl. Den Haag 23-8-1932, gehuwd met Peter Bernard Albert Trivelli
- Sara Sijthoff, geb. ca 1849, overl. Den Haag 3-5-1934, gehuwd met P.F. Bezoet de Bie
- W.C.Ph. Sijthoff (vr.), gehuwd Batavia 20-3-1875 met H.A.Th. Merens
- F.W. Sijthoff (m.) , overl Tjihoerang 1904, gehuwd met M.S. Oudemans
13


ECHTPAAR BLOYS VAN TRESLONG-RENADEL DE
LAVALETTE (Afbeeldingen gevraagd)
NRC 12-4-1915

Wilhelmina Christina Elisabeth Renardel de Lavalette
geb 's-Hertogenbosch 1-3-1832, overl 's-Gravenhage 10-4-1915, (begr. Oud Eik en Duinen, nr. 2-201)
tr Lienden 23-9-1864 Jhr. Cornelis Johan Bloys van Treslong, rijksconvoijeur,
welke geb Houten 15-3-1825, overl ‘s-Gravenhage 25-4-1899,
ontvanger te Kapellebrug bij Hulst, (ontv. 2e cat. te Lobith, commies-ontv. te Nijmegen),
zn v Cornelis Gerard Johan Bloys van Treslong en Geertruida Maria Hendriks van Ansen.

Hieruit 3 kinderen :
1. Margaretha Bloys v Treslong,
     geb Brielle 2-12-1865, overl 's- Gravenhage 28-4-1932. Geh. met W.C. de Smidt.
2. Paul Antoine Bloys v Treslong,
     geb Rotterdam 14-11-1871, overl 's-Gravenhage 19-12-1949.
    Tr met Johanna Jacoba Overdijkink, kinderloos.
3. Jean Guillaume Bloys v Treslong,
    geb Clinge 1-2-1873, overleden 's-Gravenhage 16-12-1952,
    tr 's-Gravenhage 9-12-1896 Maria Aleida Christina Stuijfzand

 

14

BEELDMATERIAAL GEZOCHT: ECHTPAAR OVERVLIET-HAKKENBERG

Van de familie Hakkenberg uit Leiden hoop ik eventueel nog bestaand beeldmateriaal te vinden.
Ik stam af van de destijds naar Nederlands-Indie vertrokken Abraham Simon (1852-1898) Hakkenberg,
waarvan zeer weinig materiaal bewaard is gebleven.
Maar hij had nog een zuster, Alida Johanna Hakkenberg (Leiden 1856-1900), die met J.J. Overvliet is gehuwd. Zij hadden 7 kinderen.
Mogelijk bestaan bij huidige nazaten van dit echtpaar nog afbeeldingen van Hakkenberg's uit het tijdvak 1850-1900?
Specifiek:
- afbeeldingen van A.J. Overvliet-Hakkenberg
- afbeeldingen van haar broer A.S. Hakkenberg
- afbeeldingen van hun ouders, het echtpaar Hakkenberg-Groen

Het gaat dus om de enige zuster van Abraham Simon Hakkenberg:

Alida Johanna Hakkenberg
geboren Leiden 19-7-1856, overleden Leiden 22-11-1900,
gehuwd Leiden 3-5-1882 Jacobus Johannes Overvliet (+ 1909),
ouders: Willem Hakkenberg (1822-1871) en Cornelia Suzanna Groen (1822-voor 1871)

hakkenberg 1900