Spring naar inhoud

(Felhoen) Kraal

Felhoen Kraal-van de Ven
Echtpaar W.A.J.J.Kraal-van de Ven (voor 1865). Woodbury & Page, Java
Echtpaar W.L.Kraal-Tetterode (gehuwd 28-5-1896)
W.L. Kraal + kind Willem Nicolaas Kraal (geb.18-3-1897)
W.L. Kraal (voor 1890) Woodbury & Page, Java

Op 11 mei 1861 trouwen in Probolinggo Louisa Wilhelmina Christina van de Ven (zus van mijn betovergrootvader Willem Christiaan van de Ven) en de officier in het Oost-Indische Leger, kapitein Willem Antonius Josephus Johannes Kraal. Hierdoor zijn de families Kraal en Van de Ven verwant geraakt. Het huwelijk Kraal-Van de Ven zou amper 4 jaar stand houden want op 28 juli 1865 overlijdt Louisa in Soerabaia, slechts 30 jaar oud en 10 dagen nadat zij is bevallen van Willem Louis Kraal. Mogelijk is zij aan complicaties tijdens en/of na deze bevalling overleden. Er is niets over bekend, behalve een overlijdensadvertentie in de krant van liefst 2 maanden later, 9 oktober 1865, waarin haar moeder Anna Zegerina van de Ven-Rietman, die dan in Hees bij Nijmegen woont, het overlijden van haar geliefde tweede dochter meldt. In het Bataviaasch Handelsblad van 7 augustus plaatst de weduwnaar Kraal een korte overlijdensannonce waarin verder geen nadere details staan over haar overlijden. Overigens is niet geheel zeker dat de weduwnaar de annonce heeft geplaatst, het kunnen ook de overige familieleden ‘Van de Ven’ zijn geweest. Immers, Louisa had nog 2 broers (Leendert Cornelis en Willem Christiaan) die in Oost-Java woonden.

Opregte Haarlemsche Courant, 16-10-1865Bataviaasch Handelsblad, 7-8-1865Opregte Haarlemsche Courant, 27-7-1859

Eerder al, heeft het echtpaar Kraal een kind verloren. Hun dochter Louisa Kraal (geb. 1863), werd op 31 december 1864 begraven op de toen nog vrij nieuwe begraafplaats Peneleh, waar haar moeder uiteindelijk 1 jaar later wordt bijgezet. 28 Jaar later, op 19 sept. 1893, wordt nog een 3½ maand oud kleinkind van W.A.J.J.Kraal-Soetens, Elisabeth Adelaida Boom, in dit graf bijgezet. Anno 2013 bestaat dit graf nog steeds, onherkenbaar omdat de graftekst niet meer aanwezig is.
Willem Kraal blijft met 2 zeer jonge kinderen achter en hertrouwt in 1867 met E.A. Soetens, zij krijgen 4 kinderen. Willem Kraal overlijdt in 1874 in Batavia, slechts 41 jaar oud. Hij is op Tanah Abang begraven. Met de ruiming van Tanah Abang in de 1970s is zijn graf verloren gegaan, er bestaat voorzover bekend geen foto van. Het grafschrift is bewaard gebleven.

Staatscourant, nr.252, maandag 29 dec.1924, pag. 6
Dankbriefje Dr. H.A. Lorentz aan W.L.Kraal, Haarlem 20-5-1918

Hoewel Louisa Kraal-Van de Ven al in 1865 en haar man Willem in 1874 is overleden, blijkt dat de contacten tussen de beide families Kraal en Van de Ven tot in de jaren 1940 hebben bestaan, doordat er correspondentie is gevonden tussen de toenmalige familieden, voornamelijk neven en nichten.

In 1924 vragen Willem Louis Kraal en drie van zijn kinderen in de Staatscourant naamstoevoeging aan. Het gevolg is dat zij (en hun nakomelingen) in hun familienaam de naam van hun grootmoeder, die zij nooit hebben gekend, als prefix toegevoegd krijgen: FELHOEN KRAAL.

‘N GROVE SCHETS VAN DE FAMILIE (FELHOEN) KRAAL

Hieronder een schets van de familie Kraal en vervolgens Felhoen Kraal. Het accent ligt op de Indische kant van deze familie, alles daarvoor en daarnaast laat ik buiten beschouwing..

Generatie 1 I. Willem Kraal
geboren Rotterdam 27-8-1793, overleden Venlo 13-7-1859,
gehuwd Nieuwpoort (Belgie) 15-5-1829 met Adelaida Innocentia Felhoen,
welke geboren Kortrijk 5-3-1804 en overleden Rhenen 15-2-1872,
dochter van Petrus Josephus Felhoen (geboren Kortrijk 25-7-1772 en overl. Kortrijk 19-5-1843)
en Catharina Francisca Planckaert (Kortrijk 28-3-1781 en overl. Kortrijk 27-1-1845).
– Op 8-10-1830 2e luitenant 8e afd.infanterie te Brugge
– RMWO4 10 daagse veldtocht 1830
– Metalen Kruis 1830

Op 12-10-1831 worden door Z.M. in één pennestreek liefst 361 militairen tot Ridder van de Militaire Willems-orde der 4e klasse (RMWO4) benoemd, waaronder 1e luitenant Kraal, van de 8e afdeeling Infanterie, reserve bataillon. Zijn wapenfeiten tijdens de Belgische opstand worden helaas niet vermeld.
(Staatscourant no. 250, 20-10-1831)

 

Opregte Haarlemsche Courant, 27-7-1859

 
A.I.Kraal-Felhoen (1804-1872)

Mijne grootouders Willem Kraal en Adelaide Innocentia Felhoen huwden te Nieuwpoort (Belgie) in het jaar 1829 volgens de huwelijksakten die ik overleggen kan (of overlegd heb). Toen in 1830 de oorlog tusschen N. en Z. Nederland uitbrak was mijn grootvader officier in garnizoen te Brussel en hij bleef trouw aan zijn eed aan Koning Willem I gedaan. Hij verliet België ondanks de zeer gunstige voorslagen die men hem deed van spoedige bevordering enz. In Noord Nederland gekomen, werd hij naar Maastricht geplaatst, later naar ’s Hertogenbosch, Grave, Leeuwaarden, Hoorn en Groningen (plaatsen waar zijne verschillende kinderen geboren zijn) van Groningen naar Venlo, alwaar hij in het jaar 1858 of 59? als gepensioneerd kapteyn plaatsmajoor overleden is den 13den of 15den juli). Mijne grootmoeder stierf te Rhenen in het jaar 1872 den 15den Februari. Van mijne grootmoeder bestaan geen familieleden meer van den naam Felhoen. (Handgeschreven document, ongedateerd, auteur )onbekend.
 

Uit dit huwelijk:
1. Victorina Caroline Rosalie Kraal,
geboren Nieuwpoort 19-5-1829, overleden Batoetoelis 14-5-1911,
gehuwd met Ds. Floris Jacobus Nicolaas Brouwer, overleden Beek 2-3-1900, 72 jr. oud
Uit dit huwelijk:
– Marie Antoinette Brouwer, geboren Probolinggo 3-2-1858, gehuwd  Batavia 29-4-1907 Johannes Alexander Neys
– dochter, geboren Probolinggo 18-1-1860
– dochter, geboren Probolinggo 6-8-1863
2. Adelaida Franciska Kraal
geboren Brugge 8-10-1830. Ongehuwd.
3. Willem Antonius Josephus Johannes Kraal, volgt IIa.
4. Petrus Lambertus Henricus Martinus Bernardus Desire Kraal
geboren ‘s-Hertogenbosch 19-11-1834, overleden Zutphen 6-2-1894,
gehuwd met …. Rutten, in 1887 voogd over den minderjarige Willem Louis Kraal.
Luitenant-Kolonel, provinciaal Adjudant in Groningen en Drenthe 1887.
5. Paul Francois Kraal, volgt IIc.
6. Octavie Charlotte Louisa Kraal
geboren Leeuwarden 8-4-1838, overleden Rhenen 2-11-1888,
gehuwd met Gerrit Cornelis Munters.
7. Hendrika Augustina Kraal
geboren Leeuwarden 21-1-1841, overleden ‘s-Gravenhage 27-5-1916, ongehuwd.
8. Doecilia Amalia Charlotte Dina Kraal
geboren Groningen 30-11-1843, overleden Nijmegen 4-3-1926,
gehuwd Rhenen 21-10-1869 met Gerardus Cornelis Johannes Tielenius Kruythoff,
eerder gehuwd geweest met Hendrina Catharina Sandbrink,
geboren Haarlem 13-8-1833 en overleden Rhenen 9-10-1891, zoon van Elias Tielenius Kruythoff en Leonora Ida Hoeufft,
in 1887 toeziend voogd op de minderjarige Willem Louis Kraal.
Uit zijn tweede huwelijk 5 kinderen, uit zijn eerste huwelijk 5 kinderen.