Spring naar inhoud

BANJOEWANGI 1923

AFSCHEID ASSISTENT-RESIDENT BANJOEWANGI IN 1923

In 1919 werd de controleur G.D.P.A. Renardel de Lavalette (1875-1940) benoemd tot assistent-resident van Banjoewangi.

Hij werd reeds 2 jaar later in 1921 alweer overgeplaatst naar de residentie Meester-Cornelis. Vanwege zijn afscheid is door oud-Banjoewangiërs (zoals dat toen heette) een album samengesteld met daarin beelden van Banjoewangi. Deze zijn technisch en fotografisch van povere kwaliteit maar geven een aardig beeld. Bijgaand de duidelijk onder de tand des tijds geleden afbeeldingen uit het albumpje. De teksten zijn integraal overgenomen. De andere afbeeldingen zijn afkomstig uit andere collecties.

Nadien zou G.D.P.A. Renardel de Lavalette resident van achtereenvolgens IndramajoeOost-Priangan en uiteindelijk Pekalongan worden. In 1930 werd hem eervol ontslag verleend en repatrieerde het echtpaar naar Nederland waar het in de Ruychrocklaan in 's Gravenhage neerstreek..

Bij het overlijden van de weduwe G.M.A. Renardel de Lavalette-Van Oijen in 1970, is de fotografische nalatenschap verstrooid en voorzover we kunnen reconstrueren, verloren gegaan. Op deze kleine restanten na. Mocht nog iemand weten waar zich albums of andere beelden van dit echtpaar bevinden, dan houd ik mij zeer aanbevolen!

Banjoewangi met personeel
Foto zonder bijschrift, maar mogelijk gemaakt bij het afscheid in 1923: de assistent-resident van Banjoewangi G.D.P.A. Renardel de Lavalette met echtgenote (2e zittend van links met bloemen), met diens staf. De vrouw in het zwart is mogelijk diens zuster, K.G. de Jong-Renardel de Lavalette (1880-1974), haar echtgenoot was officier van gezondheid KNIL, destijds te Celebes.
Assistenan te Banjoewangi Assistenan Banjoewangi Ansichtkaart
De 'assistenan' te Banjoewangi. Links vooraan staat het echtpaar G.D.P.A. Renardel de Lavalette-van Oijen. Zelfde assistenan, naar een ansichtkaart (eigen collectie)

GDPA Banjoewangi
Echtpaar Renardel de Lavalette-Van Oijen op het bordes van 'hun' assistenan te Banjoewangi
Voorblad    VOORBLAD
1 1. Gezicht op olietanken der OIL MILLS (Bali in het verschiet)
2 2. Panorama haven vanaf vuurtoren
4 3. Gezicht vanaf atelier der Havenwerken
5 4. Gezicht op de visscherskampong Mondar
6 5. Gezicht op de  visscherskampong Mondar
7 6. Gezicht op de bergen van Bali
8 7. Gezicht op de visscherskampong Mondar
9 8. Gezicht op de visscherskampong Mondar
10 9. Uit oorlogstijd: de gevluchte Duitsche stoomer "Wismar"
11 10. Gezicht op de suikerfabriek Soekowidi
12 11. Afscheepgoedangs
13 12. Afscheepgoedangs
14 13. Gezicht op de visscherskampong Mondar
15 14. De "vrije" douane hoek in de binnenhaven
16 15. Gezicht op de haven van af de suikerfabriek Soekowidi
17 16. Geemployeerde huizen aan het  strand van Soekowidi
18 17. Ingang der binnenhaven
19 18. Hoe de toegang der binnenhaven nu verzandt.Stilstand is achteruitgang.
20 29. Gezicht op d