Spring naar inhoud

Fam. Boon (Padang)

Jacobus Boon (Rotterdam 1827, Padang 1890) gehuwd met L.H.P. de Stürler de Frienisberg
Louisa Henrietta Paulina de Stürler de Frienisberg, (Fort vd Capellen 1833, Padang 1889) e.v. Jacobus Boon

De Rotterdamse familie Boon in het voormalig Nederlands-Indië
(Tekst: O. Crijns-Boon)

De patriciërsfamilie Boon woonde eeuwenlang in Rotterdam. Van oorsprong waren het scheepstimmerlieden.
Het verhaal begint met Jasper Boon, administrateur. Geboren te Rotterdam op 14-11-1779 en gestorven te Rotterdam 14-10-1848.
Jasper huwde met Jacoba Weeraat, geboren te Rotterdam 11-3-1787 en gestorven te Rotterdam 17 januari 1871, uit dit huwelijk 9 kinderen.

(Nieuws v/d Dag 26-3-1890)


De persoon die als stamvader van deze Indische familie die naar Ned. Indie vertrok was Jacobus Boon,  geb. te Rotterdam 16-2-1827.
Deze Jacobus, in de wandelgangen Jac geheten, was de op één na de jongste zoon van het gezin. Aangezien de oudste zoon de zaak van zijn vader zou overnemen moest Jac zijn geluk elders beproeven. Dat werd Nederlands-Indië.
De firma van Rijckevorsel, ook van Rotterdamse origine, had een handelshuis in Padang. Daar zou Jac “chef” worden, zoals dat toen heette.
In 1866 stierf Huibert van Rijckevorsel, de eigenaar van de firma “van Rijckevorsel” in Zwitserland. Hij was al enige tijd geestesziek en was daar opgenomen om te herstellen.
Ondertussen had Jac in Batavia kennis gemaakt met Louisa Henrietta Paulina de Stürler de Frienisberg, een natuurlijk, maar niet erkend kind van Clemens Bernard Frederik de Stürler de Frienisberg.
Deze Clemens de Stürler was luitenant-kolonel in het Oost Indische leger, tweemaal onderscheiden met de Militaire Willemsorde, 3de en 2de klasse, verdiend tijdens de Padri oorlogen op Sumatra.
Hij kwam uit een oud adellijk Zwitsers geslacht dat vele dappere militairen kende. Vanaf 1500 hadden de oudste mannen een zetel in de Raad van Bern.
In 1833 was Clemens gelegerd in Fort van der Capellen waar hij kennis kreeg aan de inlandse vrouw Assoei (of Aswe) geheten. Tegen de trend in bleven ze bij elkaar en ze kregen 2 kinderen: Louisa in 1833 en Bernard in 1842. Toch erkende hij deze kinderen pas een jaar voor zijn dood, waarna ze ook zijn rechtmatige erfgenamen zouden worden.

Clemens de Stürler stierf in 1863 en met het bedrag dat zijn vrouw Louisa erfde had Jac nu de gelegenheid om de zaak van Huibert van Rijckevorsel over te nemen. Jac vertrok dan ook met vrouw en 9 kinderen naar Nederland, Rotterdam om de zaken af te handelen met de familie van Rijckevorsel.
Terug in Padang werd de firma van Rijckevorsel nu fa. Boon in’t Veld, im- en export. De medegeldschieter was Theunis Barthelemy In’t Veld. Later zou Theunis in’t Veld zich terugtrekken uit het bedrijf en werd Jac de enige eigenaar.
Clemens de Stürler, de vader van Louise had ook op een andere wijze goed voor zijn nog niet erkende kinderen gezorgd. Voordat Jac en Louise zouden willen trouwen vertrok Clemens eerst met zijn beide kinderen naar Nederland waar hij ze liet dopen en bekeren tot Ned. Hervormde leden. Dat gebeurde in Vierlingsbeek waar Clemens ook geboren was.
Nu konden Jac en Louise trouwen want het was tot 1919 niet toegestaan dat Europeanen huwden met ongedoopte Inlanders.

Clemens Jacobus Boon, de oudste zoon van Jac., geboren 1853, zorgde voor een schisma in de familie.
Aanvankelijk ging het hem zeer goed. Zijn ouders hadden hem laten studeren in Nederland, samen met zijn broer Jan. Nadat hij naar Padang was teruggekeerd startte Clemens een eigen im- en exporthandel samen met dhr. Schluter, ook een Padangse ingezetene. Na enkele jaren kwam er een vacature vrij van Vice-Consul van de Verenigde Staten, te Padang. De vorige Consul, dhr. Theuvenet had verlof gekregen om gezondheidsredenen en was naar Nederland vertrokken. Op voorspraak van hem zou Clemens plaatsvervanger moeten worden. Clemens vertrok samen met zijn vrouw en kinderen naar Nederland. Zijn oudste zoons zouden een studie volgen aan het internaat, geleid door de Jezuiten in Katwijk. Ook wel genoemd “huize Katwijk”. Dit internaat werd jaren later het befaamde Aloysius college in Den Haag, pas sinds 2015 opgeheven. Clemens bezocht Minister van Tienhoven van Buitenlandse Zaken en hem werd deze functie beloofd na zijn “geloofsbrieven” te hebben overhandigd.

(Java Bode, 24-7-1893)


Zondag 22 juli 1893 zou er door de familie Boon een groot tuinfeest gegeven worden vanwege deze benoeming. Clemens was die zondagochtend nog naar zijn kantoor geweest. In de middag laaide er een felle brand op die zijn kantoor/ pakhuis en 3 pakhuizen ernaast volledig in de as legde. Het vuur laaide steeds weer op door de zeer brandbare copra opgetast in de pakhuizen en de straffe wind en laaide dagenlang steeds weer op.
Hermine had zich zeer verheugd op het tuinfeest waarmee ze haar familie in het middelpunt van de belangstelling kon laten staan en vond dat ondanks de brand het feest moest doorgaan. Dit gaf een enorme ruzie, een van de vele die nog zouden komen.

De laatste jaren van de achttiende eeuw ging het slecht met de handel in Padang. Mede veroorzaakt door de scherp dalende koffieprijzen. Vele handelshuizen gingen failliet.
Ook met Clemens, Boon en Schlüter, en zijn Consulaat ging het bergafwaarts. Zijn zaak ging in 1896 failliet en Clemens trad bij zijn broer Jasper in dienst die chef was van Boon in’t Veld. Jacobus, hun vader was in juli 1890 gestorven. Ook met de firma Boon in’t Veld ging het niet best en er werd gerommeld met geld en goederen. Toen de grond te heet werd onder de voeten van Jasper vertrok hij naar Batavia om afspraken te maken met Hongkong & Shanghai Coorporation. Ondertussen werden de geruchten steeds feller dat Clemens gearresteerd zou worden voor “bedrieglijke bankbreuk” Met een blanco cheque gekregen van zijn schoonzuster probeerde Clemens te vluchten via de ondoordringbare en gevaarlijke binnenlanden richting Singapore. Helaas, hij werd gepakt in Pajacumbo en gevangen gezet in afwachting van de strafzaak. Toch had men in het Padangse wel waardering voor deze vlucht en roemde de moed van Clemens.

(Locomotief, 23-11-1898)


Bedrieglijke bankbreuk, hiervan is sprake “wanneer de gefailleerde zijn lasten verdicht, zijn baten niet verantwoordt, goederen aan de boedel onttrokken heeft, goederen om niet of beneden de waarde vervreemdt, een schuldeiser bevoordeelt, geen boek heeft gehouden of geen boeken te voorschijn brengt”. Strafbaar feit. Dit komt heden ten dage veelvuldig voor maar blijft meestal onbestraft.
De strafzaak die werd geopend in juli 1898 werd wijd en zijd gevolgd, zelfs in Nederland. Er werden 12 getuigen opgeroepen die op kosten van Clemens vanuit Java moesten komen. Clemens werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en betaling van de proceskosten. Hij zat zijn straf in gevangenis “de Boei” in Padang uit. Jasper, zijn broer kwam er met 1 jaar vanaf.
Hermina, de vrouw van Clemens vertrok met de 2 jongste kinderen naar Nederland, Den Haag. De kinderen bezochten daar de school.
De 2 oudsten: Jacques en Victor moesten voor hun eigen onderhoud zorgen, gelukkig wel geholpen door familie van weerskanten.
Dat lukte goed, Jacques zou later boormeester worden bij de BPM en Victor werd werktuigkundige.

Toen Clemens vrij kwam vertrok hij naar Kediri, Paree en begon daar een hotel en enkele toko’s. Ook dat ging fout, hij raakte weer failliet en woonde de rest van zijn leven in Malang. Zijn vrouw en oudste zoon wilden niets meer van hem weten. In 1915 vertrok Hermina naar Nederland waar ze kenbaar maakte dar ze weduwe was.
Clemens stierf 23 oktober 1929 te Malang als een “behoeftige Europeaan” volgens de arts van Gugten die aangifte deed van zijn overlijden.

DE GENEALOGIE

Eerste Generatie
Uit het huwelijk van Jac Boon en Louisa de Sturler de Frienisberg 9 kinderen:
1. Clemens Jacobus Boon
geb. Batavia 7-11-1853, overleden Malang 23-10-1929 (begr. Soekoen)
Gehuwd Padang 31-5-1876 Hermina Johanna Henriette Munninkhuizen, geb. Leiderdorp 21-11-1852, overl Den Haag 18-1-1943, dr v Gerrit Willem Munninkhuizen en Hermina Hendrika Geertruida van Alphen,

Chef van de firma Boon & Schluter, vanaf 1893 Vice Consul van de USA tot 1897.
In 1893, terwijl een feest gegeven bij hem thuis, brandde zijn pakhuis en kantoor af. Daarna gingen de zaken slechter, met name door de prijsdaling van de koffie.
In 1897 werd hij tot 3 jaar celstraf veroordeeld wegens bedriegelijke bankbreuk.
In 1901 maakt hij een doorstart met het drijven van een hotel en enkele toko’s in Kediri, Paree. Ook dat ging mis. In 1929 stierf hij volkomen berooid te Malang, door een deel van zijn familie verstoten.

Echtpaar C.J.Boon en H.J.H. Munninkhuizen
H.J.H.Boon-Munninkhuizen
(Leiderdorp 1852, Den Haag 1943)
De Europeesche begraafplaats van Padang, gelegen in Olo, rustplaats van menige ‘Boon’.

2. Johannes Gerardus Boon, geb. Batavia 15-9-1855., overl. Pasoeroean 2-7-1922
Administrateur op de koffieonderneming Soember Remis te Pasoeroean en later op de koffieonderneming Kertoredjo te Pasirian.
Hij bleef ongehuwd maar had meerdere kinderen waarvan hij enkele erkende.

3. Jacoba Louise Boon, geb. Padang 11-12-1856, overl. Baarn 15-11-1945
Trouwde 16-8-1873 Pieter Jacobus van Houten, Koopman te Padang, lid van de firma van Houten, Steffan & co van 1870-1884,
lid der firma Waller en Plate te Amsterdam 1908-1916
Ridder der Nederlandse Leeuw, sinds 1879 erelid van de Rotterdamse Diergaarde vanwege zijn vele schenkingen.
overleden Voorburg, Huize Arentsburg 30-6-1922

4. Johanna Maria Boon, geb. Padang 10-6-1858, overl. Rijswijk (Z.H.) 7-3-1928.
Trouwde 1e Mr. Christoffer Rasch, geb. Semarang 2-1-1848, overl. Rotterdam 27-9-1897.
Trouwde 2e 13-7-1904. Carel Otto van Kesteren, geb. Geertruidenberg 13-9-1837, Luit. Generaal der Infanterie 1900. Gepensioneerd 1902,
Ridder der Ned. Leeuw, O.O.N., gestorven Rijswijk (Z.H.) 10-12-1916

Echtpaar Jasper Boon en Opie Bongsoe, zittend kind naast Jasper Boon Suze Gertrude Boon (1913-1930)
Oepie Bongsoe (‘Emma’), Niasse christenvrouw, e.v. Jasper Boon

5. Jasper Boon, geb. Padang 27-2-1860, overl. Padang 24-7-1928.
Gehuwd Niasse Christenvrouw Oepie Bongsoe (Emma) nadat ze al verscheidene kinderen hadden.
Eenmaal gedoopt kon er getrouwd worden. Zij stierf in 1939.
Eigenaar van verscheidene toko’s, het Prauwenveer en een ijsfabriek. Werd samen met zijn broer Clemens Boon in 1898 veroordeeld wegens bedrieglijke bankbreuk. Hij kreeg een jaar celstraf

 
Clemens Jacobus Boon (Batavia 1853, Malang 1929)
Hermina Johanna Henriette Munninkhuizen (Leiderdorp 1852, Den Haag 1943)
Gezin van Clemens Jacobus Boon, Kediri, ca 1900-1905. Zittend op voorgrond Henri Alphons Boon, geheel achter Hedwig Dora Boon


6. Louise Boon, geb. Padang 25-12-1861, overl. Den Haag 3-4-1941.
gehuwd 1e Padang 9-6-1881 Johan Pieter Linck, gescheiden Padang 3-5-1888
gehuwd 2e Bernard Joseph Neumann, geb. Pekalongan 21-6-1853, overl Den Haag 9-8-1927

Clemens Jacobus Boon (Batavia 1853 – Malang 1929)
Jacoba Louise Boon (Padang 1856 – Baarn 1945)
Johanna Maria Boon (Padang 1858- Rijswijk 1928)
Jasper Boon (1860- Padang 1928)
Louisa Boon (Padang 1861- Den Haag 1941)
Bernard Boon (Padang 1863- Kampen 1879)

7. Bernard Boon, geb. Padang 28-11-1863, overl. Kampen 2-10-1879.
Jonggestorven, was in opleiding tot officier in Kampen en stierf plotseling

(Java Bode, 6-11-1884)
(Java Bode 8-11-1879)

8. Susanna Boon, geboren Padang 2-6-1866, overl. Padang 28-10-1884, 18 jaar oud.

9. Sally Boon, geboren Padang 15-07-1868, overl. Bandoeng 27-11-1938.
gehuwd 1e Martinus Marius Craandijk, aspirant Controleur geb. Amsterdam 23-02-1861, gestorven Davos 14-4-1926. Door echtscheiding ontbonden
gehuwd 2e Padang 15-2-1893 Mr. Campegius Hermannus Gockinga, geb. Winschoten 9-2-1857, overl. Nijmegen 25-1-1916, advocaat en Procureur.

Tweede Generatie

Kinderen van Clemens Jacobus Boon en H.J.H. Munninkhuizen:

Echtpaar Jacques Boon en H.J. Munninkhuizen (1877-1965) – (1885-1962)
Victor Clemens Boon (1881-1963)
Hedwig Dora Boon (1885-1962)
Henri Alphons Boon (1888-1959)
Echtpaar H.P.G. Munninkhuizen-van der Does Zij huwden met de handschoen 12-4-1876, hij in Padang, zij in Den Haag
L.M.L. van der Does (overl Wassenaar 3-3-1938, 86 jr oud)
H.P.G. (Henri) Munninkhuizen (2e van links), (Leiderdorp 15-1-1852, Malang 11-1-1901), broer van H.J.H. Munninkhuizen die was gehuwd met C.J. Boon. Eervol ontslag 1884 als 1lt kwartiermeester O.I.L.

1. Jacques Boon , geb. Padang 15-04-1877 Boormeester BPM. overl Wassenaar 8-4-1965, gehuwd Malang 31-12-1901 Hermina Johanna Munninkhuizen,
geboren Malang 15-3-1885, overleden ‘s-Gravenhage 16-12-1962, dr van Henri Petrus Gerardus Munninkhuizen en Louise Mathilde Lydia van der Does.

2. Victor Clemens Boon, geb. Padang 18-2-1881 Werktuigkundige, overleden Batoe 14-8-1963,
gehuwd 1e Kediri 3-3-1904 met Mary Reid, welke geb. 22-7-1884 te Waru [Surabaya], gescheiden Kediri, 17-12-1924, overleden ‘s-Gravenhage 8-4-1970.
gehuwd 2e Malang met Kartini 7-9-1937, zij overl. in 1994

3. Hedwig Dora Boon, geb. Padang 22-7-1885, overleden Den Haag 4-8-1962.
gehuwd 1e Soerabaja 14-10-1905 Arthur Henry Crawfurd, geboren 20-8-1874 te Batavia , gescheiden Blora 29-12-1917, overl. 22-5-1933 te Den Haag
gehuwd 2e, Blora, 29-12-1917 Henricus Wilhelmus Josephus Muller, geboren 16-1-1882 te Weltevreden, gescheiden 13 juli 1931 te ‘s-Gravenhage,
gehuwd 3e , Anne Cornelis Veth, , Criticus en karikaturist, geb 3-3-1880 te Dordrecht, overleden 5-3-1962 te ‘s-Gravenhage,

4. Henri Alphons Boon, geb Padang 30-3-1888, Werktuigkundige , overleden Den Haag 27-2-1959
gehuwd 1e, 21 nov. 1912 te Surabaya met Theresia Maria Josephine van der Star, geboren 18-2-1888 te Bangkalan, gescheiden 9-6-1942 te ‘s-Gravenhage, overleden ‘s-Gravenhage 13-11-1974, ,
gehuwd 2e. 29 juli 1942 Den Haag met Petronella Maria Philippa, geboren 17-12-1919 te Rotterdam.

Henri Alphons Boon (Padang 1888 – Den Haag 1959) Hedwig Dora Boon (Padang 1885 – Den Haag 1962)
Henri Alphons Boon met 1e echtgenote Theresia Maria Josephine van der Star en pleegkind (Samarinda ca 1921)
Adele Georgine Louise van Elsen, moeder van Th.M.J. van der Star (foto: Atelier Helios, Soerabaya)

2. Kinderen van Johannes Gerardus Boon o.a!
1. Daisy Adrienne Marie, ( erkend) geb. Kediri 30-3-1875 getrouwd Malang 10-2-1897 met Dirk de Ruiter, geb. Amsterdam 27-2-1841
2 Maria Wilhelmina (erkend) Kedoe geb. 16-6-1890
3 Henri Johannes, geb. Pasoeroean 22-04-1896
4 Sjoerd (erkend) geb. Soember Basean 8-10-1905, moeder inlandse vrouw Marlina. Gestorven Breda 24-2-1971 trouwde Loemadjang (N.I.) 31-12-1947 met Kwie Nio Tan, geboren 26-6-1916 te Kraksaan
5 Pieter Wouter niet zeker dat het een zoon is trouwt Pasoeroean 2-12-1914 met Catharina Boersma.

3. Kinderen van Jacoba Louise Boon en P.J. van Houten:

P.J. van Houten
J.L. van Houten-Boon (+ zoon P.J. van Houten)
J.L. van Houten-Boon
J.L. van Houten-Boon
M.S.J.Forbes-van Houten

1. Maria Sara Johanna van Houten, (‘Lilly’)
geb. Padang 15-5-1876, overleden Haarlem 25-3-1964, gehuwd Den Haag 4-8-1898 Harrie/Harry William Forbes,
geb. Soerabaia 11-8-1869, overleden a/b SS. Rindjani, 6-2-1917, begraven Perim (eiland voorm. Oman, nu Zd-Jemen). Kapt. genie 1902, eervol ontslag 1905, adm. B.P.M., R.O.O.N.

M.S.J. Forbes-Van Houten (Padang 1876 – Haarlem 1964)
Huwelijksdag echtpaar Forbes-Van Houten Den Haag 4-8-1898
Alg.Handelsblad, 14-2-1917
Harrie William Forbes (Soerabaia 1869 – ss Rindjani 1917)

2. Jacobus van Houten, geb. Rotterdam 15-1-1879, lid fa. Van Houten, Steffan & Co

3. Pieter Willem van Houten,
geb. Den Haag 3-1-1886, adj. Directeur der Ver. Tot Landverbetering te Dordrecht, gehuwd Baarn 26-4-1919 Wilhelmina Josephine Immink, geboren A’dam 27-8-1885, overl. 29-9-1963

4. Kinderen van Johanna Maria Boon en C. Rasch:

Christoffer Rasch (Semarang 1848, Rotterdam 1897), e.v. Johanna Maria Boon
Johan Christopher Rasch (Padang 1882, Rijswijk 1941) zn v Johanna Maria Boon en Chr. Rasch
Johan Christoffer Rasch

1. Jongen, doodgeboren Padang 6-4-1876
2. Louise Johanna Rasch, geb. Padang 24-5-1877 overl. Den Haag 10-7-1964, gehuwd Den Haag 12-9-1901 met Albert Simon Johan van Kesteren,
geb. Amsterdam 12-2-1876, gescheiden.
3. Johann Christoffer Rasch, geboren Padang 29-04-1882, gestorven Rijswijk (Z.H.) 15-12-1941
Toonkunstenaar, Violist en 1ste Concertmeester, componist gehuwd
gehuwd 1e Kate Gertrude Gilson, daarna gescheiden voor 1924
gehuwd 2e Elsie Beanland, 4-1-1924 , gescheiden Den Haag 26-6-1930
gehuwd 3e Elisa Stalder 22-9-1931 zij werd geboren in Locarno.
4. Christoffel Rasch ongeveer 1893, gestorven Singapore juli 1909

5 Kinderen van Jasper Boon en Oepi Bongsoe (‘Emma’) :

Echtpaar Jasper en Emma (‘Oepie Bongsoe’) Boon, op de huwelijksdag van dochter Poppy Boon met W.I.J.Kooijmans te Padang, 13-9-1924


1. Elisabeth Victoria Boon (erk),geboren Padang 16-7-1890 , gehuwd Padang 26-7-1920 met Emile Viersen, overl. Padang 1-1-1942

2. Wilhelmina Berendina Boon (erk), geboren Padang 6-3-1894, overl. Fort de Kock 17-9-1928, gehuwd Padang 24-12-1920 F.J. Bouwens, geb.Den Bosch 1888.
F.J. Bouwens trouwde 6-2-1939 met Josephina Boon, de zus van zijn vrouw. Na het overlijden van Mien.

3. Jacoba Paulina Boon, (erk) geboren 6-5-1897 Padang, gestorven 20-6-1966 geh. Rijswijk 10-7-1919, met Cornelis Johannes Leewens, geboren Den Haag 25-3-1897,
overl. Padang 5-10-1941.
Hij was tot 1920 2e machinist bij de Paketvaart, daarna koopman, o.a. fa. Boon & Leewens, later “Boleh” handel in o.a. ijzerwaren, electrische apparaten en fietsen.
Zij was eerder verloofd Padang 1-8-1916 met V.S. Ohmstede

4. Johanna Maria Boon (erk), geb. 12-2-1899 te Padang . Overl. Bussum 12-11-1982. Gehuwd Padang 30-11-1918 met Wilhelm Diederik van Eck, geb. 17-10-1891,
(werkte 1920 bij Gebr. Veth), overl. 4-10-1965

5. Johannes Gerardus Boon (erk) geboren Padang 27-2-1900, overl Dordrecht 4-10-1995, gehuwd Batavia (Weltevreden) 20-10-1923 Jeanne Eugenie van Kuilenburg,
geboren Sawah Loento 27-4-1901. Aankomst in Nederland SS Waterman 4-12-1950

6. Poppy Boon, geboren Padang 1-6-1902 , overleden Den Haag 5-2-1982, gehuwd Padang 13-9-1924 Willem Lambertus Joseph Kooijmans, geb. Rotterdam 20-5-1897, overleden Wassenaar 18-6-1963,

7. Josephina Albertina Boon, geboren Padang 9-7-1908, verloofd Padang 26-11-1928 met D.E. Hoogerbeets, overleden 15-4-1938 te Padang gehuwd Padang 6-2-1939 met F.J. Bouwens,
geb. Den Bosch 1888 echtgenoot van overleden zus.

8. Suze Gertrude Boon (mongooltje) geboren Padang 4-9-1913, overleden Padang 12-10-1930

Kinderen van Sally Boon en M.M. Craandijk c.q. C.H. Gockinga (1893):

1. Marius Craandijk, geb. Soekaboemie (preanger Reg) 16-12-1887, werktuigkundige en hotelhouder, gehuwd Den Burg (Texel) 20-6-1916 (echtscheiding uitgesproken. Arr. Rb. Haarlem 29 maart 1949)
Anna Regina Kluit (Leiden), geb. Rotterdam 15-10-1888

2. Joseph Renee Gockinga, geb. Padang 21-9-1893, kunstenaar, graveur. Gestorven Amsterdam 1962 Gehuwd Den Pasar I. Njongle

3. Sally Andrea Gockinga, geb. Padang 20-9-1894 , trouwde Klaten 12-1-1926 met Jan Willem Ferman 1881-1949.

4. Hermanna Catherina Angelique Gockinga, geb. Padang 11-6-1900, overl. Den Haag 1-3-1965, huwde Rijswijk (Z.H.) 24-12-1923 met Otto Willem Hendrik van Tussenbroek, geb. Wageningen 9-7-1895

Derde generatie

Kinderen van Jacques Boon en H.J. Munninkhuizen ( kleinkinderen van Clemens Boon):

‘Mien’ (Hermine Henriette Boon) en ‘Noes’ (Jacqueline Louise Boon), dochters van Jacques Boon en H.J. Munninkhuizen
Photografisch Atelier Rembrandt – Soerabaia Java
v.l.n.r. : Jacqueline Louise Boon (1908-1993) en Marie Eveline Boon (1910-2005), dochters van Jacques Boon en H.J. Munninkhuizen
‘Noes’ (Jacqueline Louise Boon), en ‘Piet’ (Marie Eveline Boon), dochters van Jacques Boon en H.J. Munninkhuizen
Shanghai, ca. 1906/1907: Maria Sara Forbes-van Houten met staand oudste zoon Robert Jacobus Forbes, op schoot William Arthur Forbes. R.J. Forbes zou 11-4-1928 trouwen met Hermine Henriette Boon, beide neef en nicht.

‘Mien’ (Hermine Henriette Boon) en ‘Noes’ (Jacqueline Louise Boon), dochters van Jacques Boon en H.J. Munninkhuizen
Photografisch Atelier Rembrandt – Soerabaia Java v.l.n.r. : Jacqueline Louise Boon (1908-1993) en Marie Eveline Boon (1910-2005), dochters van Jacques Boon en H.J. Munninkhuizen ‘Noes’ (Jacqueline Louise Boon), en ‘Piet’ (Marie Eveline Boon), dochters van Jacques Boon en H.J. Munninkhuizen Shanghai, ca. 1906/1907: Maria Sara Forbes-van Houten met staand oudste zoon Robert Jacobus Forbes, op schoot William Arthur Forbes. R.J. Forbes zou 11-4-1928 trouwen met Hermine Henriette Boon, beide neef en nicht.

1. Hermine Henriette Boon, geboren Palembang 10-10-1902, overleden 3-4-1988 te Haarlem,
getrouwd (handschoen) 11 apr. 1928 Robert Jacobus Forbes, wetenschapshistoricus , scheikundige en bijzonder hoogleraar, geboren Breda 21-4-1900,
overleden Haarlem 13-1-1973. Hij was de volle neef van Hermine.

2. Jacqueline Louise Boon, geboren Malang 25-4-1908, overleden 3-7-1993 te ’s-Gravenhage.

3. Marie Eveline Boon, geboren Surabaya 15-10-1910, overleden Menton 14-10-2005
gehuwd 1e Soerabaja 30-9-1931 Hans Henning Siebel. Gesch. Soerabaja 3-1-1936.
gehuwd 2e Soerabaja 15-8-1941 Matthijs van der Hulst, geboren 19-8-1891 overleden Oegstgeest 23-7-1968

Kinderen van Victor Boon en Mary Reid, kleinkinderen van Clemens Boon
1. Marius Victor Boon, geboren Kediri 3-4-1905, overleden Surabaya 21-10-1953.
2. Walter Clemens Boon, geboren Kediri 18-10-1907, overleden Banjoewangi 19-8-1908
3. Clemens Boon, geboren en overleden Banjoewangi 19-8-1908
4. Ineke Irawati, uit relatie met Kartini geboren Sitoebondo 16-8-1953. Ze overleed 3-8-2007 Malang

Kinderen van Hedwig Boon en A.H. Crawfurd, kleinkinderen van Clemens Boon:
1. Beate Crawfurd, geboren Soerabaja 21-5-1908. Overleden Batavia 6-10-1919.
2. Elsa Hedwig Crawfurd, geb. 26-07-1906 te Soerabaia. Getrouwd 27-5-1938 Cornelis Jacob Citeur, geboren 28-07-1908 te Roozendaal
3. Humphrey Arthur Crawfurd, geboren 26-4-1910 te Mr. Cornelis, op 27-11-1935. Overleden Tilburg 20-3-1998, Gehuwd met O.W. Craane
4. Eduard, alias Edward James Crawfurd, geboren 24-10-1915 te Soerabaia, op 11-10-1938
5. Bernhard Muller, geb. 18-5-1920 te Kota Radja , arts

Kinderen van Henri Alphons Boon, kleinkinderen van Clemens Boon:
1. Pleegkind Eugenie Kooistra, geb. 18-06-1920 Leeuwarden, gestorven Den Haag 14-9-2015. Gehuwd met Dirk Jan Akkerman, chemisch ingenieur,
geb. Soerabaija 19-6-1900, gestorven Den Haag 1975
2. Niet openbaar
3. Niet openbaar
4. Niet openbaar
5. Niet openbaar
6. Niet openbaar

Kinderen Daisy Adrienne Marie de Ruijter en kleinkinderen van Johannes Boon
1. Marguerite, geb Malang 1 dec. 1898. Overleden 10 dec. 1983. Trouwde Eliazer Moscou, geb. Amsterdam 1896, overl. Haarlem 6 mei 1948

Kinderen:
1. Taco, geb. 17-5-1900, overl. 10-6-1959, tr. Bondjo-sf. Goedoe 27-6-1923 Carolina Giese, geb. 21-1-1903, overl. 1998

Kinderen van Sjoerd Boon, kleinkinderen van Johannes Boon
1. Johannes Clemens Sjoerd Boon, geb. Pasirian 31-10-1940

Kinderen van Maria Sara van Houten, kleinkinderen van Jacoba Boon
1. Robert Jacobus Forbes, geb Breda 21-04-1900. Overleden Haarlem 13-1-1873. Gehuwd Palembang 11-4-1928 met nicht Hermina Henriette Boon,
geb. Palembang (N.I.) 10-10-1902, overleden Haarlem 03-04-
2. William Arthur Forbes, geb Shanghai (China) 12-10-1906, overleden Epe 15-2-1976. Gehuwd met Wilhelmina Ledeboer, geb. Medan (N.I.) 08-06-1911,
overleden Emst 27-06-1972.

Kinderen Wilhelmina Berendina Boon, kleinkinderen Jasper Boon
1. Petronella Herma Bouwens. Fort de Kock 12-10-1921
2 . Wilhelmina Francoise Bouwens. Fort de Kock 23-7-1924.
3. Ilse Bouwens, later gehuwd met hr. Drijser

Kinderen van Jacoba Paulina Boon en Cornelis Johannes Leewens, kleinkinderen Jasper Boon:

Jacoba Paulina Boon (Padang 1897, NL 1966)
Cornelis Johannes Leewens (Den Haag 1897, Padang 1941)

Jacoba Paulina Boon (Padang 1897, NL 1966) Cornelis Johannes Leewens (Den Haag 1897, Padang 1941)

1. Jasper Cornelis Leewens, geb. Padang 25-4-1920, gestorven 19-1-1992 Gehuwd met Nasho Osten. Vertrok 14-10-1955 naar Canada. Geen kinderen
2. Albertus Johannes Leewens, geboren Moera Enim 23-12-1921 gehuwd 9-5-1947 met A.J.Th (Jane) Regeer, geb. 25-5-1921, gestorven Leiderdorp 1-12-2004
3. Hans Leewens, geboren Palembang 17-9-1923, gestorven 28-6-1994 , gehuwd met Maurene Ball, gestorven 28-6-1994 Naar Canada 12-9-1952
4. Maria Josephine Leewens, geboren Padang 20-2-1934,. gehuwd 27-5-1960 met A.H. Boymans gestorven 1995
5. Therese Marie Leewens, geboren Padang 5-3-1931, gestorven 13-4-1992
gehuwd 1e 3-11-1955 met Hugo Robert Kemp, gestorven 21-8-1976, vader Marinus Kemp, geb Dordrecht 6-12-1886
gehuwd 2e Den Haag 23-3-1989 met Cornelis Ponsen, geb. Leiden 15-2-1925
6 . Jacoba Paulina Carolina Leewens, geboren Padang 29-3-1927, gestorven 27-8-1997 gehuwd 31-1-1949 te Vlissingen met G.W. ter Meulen, later met Gerald van Driessen.

Kinderen van Johanna Maria Boon, kleinkinderen Jasper Boon
1. Emma Roelofina de Vries van Eck geb. 24-9-1918 overleden
2. Wilhelmina Magdalena van Eck, geboren Padang 2-11-1920 Overleden 26-11-2006 te Hilversum. Gehuwd met Maximiliaan Wulbrand van Stockum
3. Johanna Louise Kloprogge van Eck, geboren Padang 8-10-1922. Overl. 26-11-2006 Castricum
4. Poppy Josephine de Jonge van Eck, geboren Benkoelen (N.I.) 29-07-1930.
5. Willem Henri van Eck, geboren Batavia 16-11-1932. Overleden 13-3-1979 Sydney, Australie

Kinderen van Johannes Gerardus Boon, kleinkinderen Jasper Boon:
1. Gerard Jan Boon geb. 31-8-1924 overl. Dordrecht 25-10-2001
2. Willem Jan Boon, geboren Padang 30-11-1926 overl. 2011
3. Jeanne Eugenie Roelofsen Boon, geb. 28-1-1930 Dordrecht
4. Adrie Victoria Boon, geboren Batavia 27-6-1941, overleden Dordrecht 29-11- 1989

Kinderen van Poppy Boon, kleinkinderen Jasper Boon
1 .Lambertus Gerardus Koijmans, geb. Amuntai, Borneo (N.I.) 26-7-1925 overleden Den Haag 13 oktober 2015. 17 oktober 2015
2. Johanna Elisabeth Koijmans, geb. Roeteng (Flores) 26-3-1930, overleden Den Haag 2009, gehuwd met Hendrikus Gerardus van der Kooij,
geb. 30-12-1928, overleden Duitsland 23-12-2009

Kinderen van Josephina Albertina Boon, kleinkinderen Jasper Boon
1. Lambertus Johannes Bouwens geb, 1931, overl. 1994
2. Niet openbaar
3. Andreas Theresia (Andre of Buf) Bouwens geb. 1933 overl. 2002
4. Niet openbaar
5. Franciscus Albertinus (Frans) Bouwens geb. 1935 overl. 2015
6. Niet openbaar
7. Niet openbaar
8. Niet openbaar
9. Niet openbaar
10. Niet openbaar
11. Alexius Augustinus Bouwens geb. 1948, overl. 1969

Kinderen van Marius Craandijk, kleinkinderen van Sally Boon

1. Marius Craandijk, geboren Soekaboemi (Preanger Reg.) 16-12-1887, werktuigkundige en hotelhouder. Gehuwd Den Burg (Texel) 29-6-1916 Anna Regina Kluit ,
geboren Rotterdam 15-10-1888.. Gescheiden 29-3-1949