Spring naar inhoud

Kiliaan – een Solo’se familie

Johan George Kiliaan
Johan George Kiliaan (1830-1906)
A.C.Kiliaan-Heijne (1829-1865) 1e echtgenote J.G. Kiliaan
J. Kiliaan-Robbers (1840-1911) 2e echtgenote J.G. Kiliaan

Elke Indische familie heeft zo zijn eigen herkenbare verhaal. Over de periode voor de oorlog, de oorlog zelf, de kampen, de bersiap, de repatriëring.

Wanneer je in Nederland een Indo ontmoet, hoor je vaak gelijksoortige verhalen. Dezelfde ervaringen, over het leven in dat land, hoe het er was, hoe de familie de oorlog met de kampen en de zogenaamde bevrijding onderging met alles wat daarna kwam. In al die families zwerft van alles rond en er gaat helaas ook van alles verloren. Soms kom ik weleens iets tegen en denk dan: dit mag niet in een stoffig album blijven zitten.
Bijgaand een blik in het verleden van de Solosche familie Kiliaan, aangetroffen in de spreekwoordelijke gesloten djatihouten kist. Deze familie woonde generaties lang in Soerakarta en had enkele translateurs in haar gelederen die de Javaanse taal beheersten en zo de contacten tussen het Nederlandse bestuur en het Solosche hof in woord en tekst ondersteunden. Te fraai om niet te tonen.

TRANSLATEURS IN DE JAVAANSE TAAL
Deze familie Kiliaan heeft minstens drie, en mogelijk vier translateurs in haar gelederen gehad. Allen bij het translaatbureau in Soerakarta.

1J.Th.Kiliaan  • 24-10-1890 ontslagen op verzoek als élève-translateur
• 6-8-1891 als élève-translateur, benoemd tot klerk (Sragèn)
 
2Robert Gerard Kiliaangeboren Solo 7-3-1854
overleden Solo 2-3-1925
• Benoemd tot aspirant translateur 1899
• 27-7-1900: wegens ziekte een maand verlof verleend naar Garoet
• Op verzoek, wegens ziekte, ontslagen 1911
• gepensioneerd translateur 1920
Nws vd dag v NI, 13-2-1904
3Johan Wilhelm Kiliaan

geb. Solo 5-2-1873
overl Solo 6-3-1934

Afb: hoogstwaarschijnlijk
J.W. Kiliaan

• Vierde 40-jarig dienstjubileum Soerakarta 28-6-1930,
volgde zijn neef R.G. Kiliaan op.
• 44 jaar translateur bij de Soenan
• Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
• Officier kroonorde van Siam
• overleden Soerakarta 6-3-1934
Indische Courant 8-3-1934
4G.H.C. Kiliaan

Afb: hoogstwaarschijnlijk
G.H.C. Kiliaan

geboren Sragèn 28-3-1899
overleden Ngawi 18-6-1945
 
Staatsiefoto van het kratonbezoek van Hertog J.A.E.C.F.H. van Mecklenburg en ega aan de Sultan van Soerakarta, maart 1910. Op deze foto staan behalve talrijke notabelen, tegelijkertijd 2 Kiliaan translateurs afgebeeld (beide gemarkeerd): links J.W.Kiliaan, rechts R.G. Kiliaan.
Echtpaar Hendrik Daniel Kilaan (in uniform als 1e luitenant van de schutterij te Soerakarta) en Johanna Elize Auguste Kiliaan-Weber.
H.D. Kiliaan met kleinzoon
H.P.C. Kiliaan (geb Solo 1911)
G.H.C. Kiliaan (1885-1971)
Poerwodadi/Solo: Echtpaar G.H.C. Kiliaan-Zwart en H.D. Kiliaan-Weber
Poerwodadi 30-5-1912
Fam. G.H.C. Kiliaan-Zwart
Huize Pamottan (1910) in Soerakarta, gebouwd ca. 1850. In dit huis is George Hendrik Conrad Kiliaan geboren in 1885. Het had een bovenverdieping met 4 ruime kamers, een voorgalerij, binnengalerij en achtergalerij. Er waren 2 paviljoens, stal voor 10 paarden, aparte koeienstallen, 6 badkamers+wc 4×4 m elk, 3 waterputten.
8-2-1912: Baboe Djirah en H.P.C. Kiliaan (*1911)
Bandjir in Solo (gezien van uit Kretek Gantoong, links de soos)
 
27-2-1913: Echtpaar G.G.C. Kiliaan-Zwart

Pakoe Boewono X 6-6-1907: (Pangeran) Ario Mataram en zijn echtgenote Ratoe Alit, oudste dochter van sultan Pakoe Boewono X van Solo

EEN GENEALOGISCHE SCHETS

O.a. afkomstig van de aantekeningen van Conrad Kiliaan (1885-1971).
Gen. 1 Jan Jacob Kiliaan
gehuwd met Jav.vrouw Joember, zij had 1 zoon uit een vorige relatie (naam vader onbekend, zoon Gottlieb Theophile Kiliaan bij erkenning, hieruit is de chinese tak van de fam. Kiliaan ontstaan. Gottlieb Theophile Kiliaan, geb Soerakarta 27-3-1821, overl Solo 1-1-1894,
geh 31-10-1884 Raden Nganten Djojopoespito)
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Daniel Kiliaan
2. Jan Jochem Kiliaan, volgt gen.2.1
3. Hendrik Kiliaan, geb. 18-6-1809, overl Solo 21-3-1862
4. Diederik Kiliaan
Gen. 2
1. Jan Jochem Kiliaan (Jav.crt. 13-1-1836: Johan JoachimJ
geb Soerakarta juni 1801, overl Solo 1-1-1836, begr Solo, Bedjingan Passerkliwon.
geh met Masius
Kind:
1. Johan George Kiliaan
Gen. 3
Johan George Kiliaan
geb Soerakarta 21-1-1830, overl Solo.
Bewoonde Huis Pamottan (‘Lodji Abang’ of Ngedjossan). Begraven te Djebres.
gehuwd 1e Catharina Heijne, welke geb Soerakarta 12-3-1829
en overl Solo 1-4-1865
gehuwd 2e Johanna Robbers, geb Padang 16-6-1840, welke geb 16-6-1840 en overl 1911,
weduwe van Johan Heinrich Hugo Weber, geb Leipzig 3-11-1827, overl 1864 (tombe te Bedjingan,
Passerkliwon), haar moeder was een zuster van Raden Saleh.
Uit het huwelijk Weber-Robbers: Johanna Elize Augusta Weber,
gehuwd met Hendrik Daniel Kiliaan
Kinderen uit 1e huwelijk:
1. Hendrik Daniel Kiliaan
2. Johan Cornelis Kiliaan (‘oom Nelis’)
3. Anna Caroline Kiliaan (‘tante Line’), geh met Brouwer
4. Anna Catharina Kiliaan (‘tante Catho’), geh met M.O.A. Luther
6 Kinderen uit 2e huwelijk:
1. Johanna Georgine Kiliaan (1869 – 1956 Baarn), ongehuwd
2. Eduard Kiliaan (1871 – 1930 Tjitjalenka)
3. Johan Wilhelm Kiliaan (1873 – 1934 Solo) Translateur, 14 kinderen
overleden Solo 6-3-1934, was 44 jaar lang translateur b/d Soesoehoenan van Solo.
4. Jeanette Charlotte Petronella Lucie Kiliaan (1875 – 1934 Bandoeng)
5. Jansje Henriette Nicoline Kiliaan (1876 – 1968 Amersfoort)
6. Cornelia Kiliaan (1878 – 1915 Solo)
Gen. 4 Hendrik Daniel Kiliaan
geb Solo 22-9-1859, gehuwd 1e Johanna Elize Augusta Weber,
welke geb Solo 12-6-1861 en overl 30-10-1944 (begr Djébrès, solo),
dr van J.H.H. Weber en Johanna Robbers.
1894 als korporaal benoemd tot 2e luit. schutterij te Soerakarta
1908 nenoemd tot 1e luit. schutterij te Soerakarta
Kind:
1. George Hendrik Conrad Kiliaan, volgt gen. 5.1

Johan Cornelis Kiliaan
geb 2-1-1862 en overl 3-3-1937
gehuwd Soerakarta 27-9-1919 met Gentong (Marie), 46 jr oud,
welke geb Soerakarta en overl 4-11-1937, dr v Soetosemito en Bok Soetosemito.
Beroep: Particulier onderwijzer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johan Hendrik Kiliaan, geb Karangpandan 12-7-1897
2. George Cornelis Wilhelm Kiliaan, volgt gen. 5.2
3. Lucien Otto Nicolaas Theophile Kiliaan, geb 22-8-1900
4. Martha Alexandra Kiliaan, geb 16-4-1904
Gen 5. 1.

2. George Hendrik Conrad Kiliaan
geb Solo (Huis Pamottan) 20-9-1885, overl Amsterdam 4-11-1971. Beroep: scheikundige.
Gehuwd/relatie 1e met Chinese vrouw, naam onbekend
Gehuwd 2e Amsterdam 10-2-1910 met Anna Maria Zwart, welke geb Amsterdam 7-3-1885 en overl Zwolle 17-2-1975,
dr v Pieter Zwart en Anna Maria Scharff.
Kinderen:
1. Hendrik Pieter Conrad Kiliaan, volgt gen.6.1
2. Hugo George Conrad Kiliaan, volgt gen. 6.2

George Cornelis Wilhelm Kiliaan
geb Karangpandan, afd. Sragen, 28-3-1899, overl Ngawi (P.O.W.) 18-6-1945
Beroep: élève translateur b/h translateurbureau te Soerakarta
Geh met Isabella Charlotte Gatzen, welke geb Djokjakarta 24-6-1925 en overl Gemert,
dr v Ivo Mattheus Gatzen en Melanie Mathilde Carli.
Uit dit huwelijk:
1. Eugene Kiliaan, geb Djokjakarta 2-4-1928
2. Ivonne Kiliaan, geb Djokjakarta 30-5-1926
Gen. 6 6.1

6.2 Hendrik Pieter Conrad Kiliaan
geb sf. Poerwodadi, Solo 30-5-1911
overl 1976

Hugo George Conrad Kiliaan
geb Achterstraat, Solo 12-12-1914
overl Leiderdorp 22-2-1986
geh met J.E. van Aarem