Spring naar inhoud

Malang Tempo Doeloe

Na Soerabaia, Batavia, Probolinggo en Pasoeroean is Malang de stad waar de familie het kortst (1920-1946) heeft gewoond, maar de sporen zijn daar nog het meest aanwezig. Alleen de straten hebben er nu andere namen en de stad is sindsdien erg uitgebreid. De Europese uitstraling en architectuur van deze fraaie en koele bergstad zijn in Malang nog overvloedig aanwezig en hebben al tot diverse bezoeken geleid. Het is telkens een genoegen weer even in Malang te zijn. Hieronder enkele beelden uit de tweede helft van de jaren 30, afkomstig uit een familie-album. (Bron: N.Scheltens)

Ingang Smeroestraat
Welirangstraat
Coenplein
Protestantse kerk a/d aloon-aloon
Petjinanstraat
Kajoetangan hoek Smeroestraat
Apotheek M.I.M., daarboven Hotel Mabes. Riebeeck (l) Kajoetangan
Proefstation Malang (1921) op Lowokwaroe
RK Kerk kruispunt Kerkstraat-Kajoetangan
aloon-aloon
Tjelaket
Winkelgalerij hoek Oro Oro Dowo
Ingang Smeroestraat gezien vanaf Kajoetangan, feestelijkheden Jamboree 25 okt. 1936
Links de grote pasar gezien v/a hotel Preanger