Spring naar inhoud

Malang

MALANG – DE KOELE BERGSTAD

Malang is de koele Oost Javaanse bergstad waar mijn familie (Van de Ven Renardel de Lavalette) leefde van omstreeks 1920 tot 1946. Zij woonden na hun vertrek uit Probolinggo destijds aan de route tussen Malang en Lawang, Lowokwaroe,  vrijwel recht tegenover de gevangenis, gebouwd in 1921. Deze gevangenis die anno 2020 nog steeds bestaat, is later berucht geworden wegens de martelingen die hier tijdens WO-2 door de kempetai zijn uitgevoerd. Ook tijdens de bersiap was dit een beruchte plek.
Mijn vader R.W. van de Ven heeft er destijds als gevangene doorgebracht.
Het huisadres van toen: Lowokwaroe 69. Helaas zijn er geen afbeeldingen van het huis of de personen uit die tijd bewaard gebleven, omdat de familie in 1946 hals over kop moest vluchten voor de naderende TNI en ongeregelde rampokkers, met achterlating van vrijwel alles wat zich in dat huis bevond.
Alle bezit is hierbij verloren gegaan, dus ook alle genealogische materiaal. In het huis hingen schilderijen van het echtpaar J.G. en Sie Renardel de Lavalette. Vreemd genoeg bleek het huis bij een bezoek in 1988 nog volledig intact bewaard gebleven.

Onderstaande foto’s zijn tijdens vakanties gemaakt in de jaren 80 en 90. Tijdens een bezoek aan deze plek in augustus 2009, bleek dat het huis in 2004 is afgebroken en plaats heeft gemaakt voor het huidige Santika Hotel. Opmerkelijk hierbij was, dat het grondplan van het nieuwe Santika-hotel exact dezelfde vorm heeft als destijds het perceel waar de familie op woonde. Het woonhuis heeft vele tientallen jaren in de omgeving bekend gestaan als het ‘rumah angker’  , zoals bleek tijdens enkele bezoeken die ik er met mijn vader heb gebracht (1990, 1998) en ook uit gesprekken bleek. In de jaren 80 en 90 was het huis in gebruik bij de gemeente Malang en huisvestte kantoren. Het familiehuis was ooit (ca. 1920) gebouwd op een vm. begraafplaats en executieplaats, althans dit was binnen mijn familie bekend. In 1998 waren er personen die dagelijks in dit huis gebouw kwamen en werkten, die bij hoog en laag beweerden dat het spookte in het huis, overeenkomstig verhalen uit de koloniale tijd van mijn vader. De waargenomen verschijnselen kwamen zelfs met elkaar overeen. Dit konden zij niet weten, 50 jaar na het vertrek van de oorspronkelijke bewoners, mijn familie.
Of het nu nog spookt in het Santika Hotel, is mij niet bekend. Tijdens mijn verblijf in het hotel toen ik er logeerde in 2009, is mij daarvan althans niets gebleken.

Ons oude huis op Lowokwaroe, precies tegenover de gevangenis van Malang
 Ons huis op Lowokwaroe, de voortuin na 50 jaar nog steeds in een hart-vorm, zelfs de vlaggemast op exact dezelfde plaats (foto van1990)
De binnenplaats van ons oude huis, nog exact zoals deze in de jaren 20 en 30 was
Dordrecht, 1998: Ontmoeting met Malangs beste en beroemdste fotograaf aller tijden Ong Kian Bie (links). Zijn foto’s van Malang zijn veelvuldig gebruikt voor het standaardwerk “Malang, beeld van een Stad” en bestrijken een tijdperk van vele tientallen jaren.
Voorzijde Santika Hotel Malang op zelfde locatie als ons oude huis, gezien vanaf de grote weg. Op de voorgrond de sloop van de bakkerij die was gelegen naast het huis van de familie van de Ven RdL. (aug. 2009)
De oprit van het Santika Hotel, gezien vanaf de grote weg, rechts richting Lawang/Soerabaia, links richting Malang. (aug. 2009)

DE LOWOKWAROE GEVANGENIS

Jaren 20: gevangenis aan Lowokwaroe
Jaren 20, rechtsvoor de watertoren uit 1918
Voorzijde gevangenis Lowokwaroe, december 1988.

     

   
De buitenmuur van de gevangenis op 11-8-2009.
Voormalig gevangene R.W. van de Ven met de leiding van de gevangenis (pendjara), op 11-8-2009, op achtergrond de watertoren uit 1918
Buitenmuur vanuit de binnenzijde gezien, 11-8-2009
Een spontane ontmoeting met een Malangse schone tijdens een betjak tour door Malang (Setasiun Kota Lama, 11-8-2009)