Spring naar inhoud

MEIJER portretten

Bijgaand een kleine selectie portretten van deze Indische familie Meijer.
Dit is slechts een klein gedeel van deze inmiddels sterk uitgebreide en verspreide familie. Gekozen is vooral voor de oudere generatie in hun indische context. Foto’s uit de echte oude tempo doeloe tijd zijn er helaas niet zoveel. Ik hou me daarom sterk aanbevolen voor foto’s uit de Indische periode, vooral van de takken : Van Ligten, Schlundt Bodien, van Middelkoop en Hakkenberg.

W.J.B. Meijer
Willem Johannes Bernardus Meijer
geb. Batavia 6-10-1844, overl Soerabaia 27-4-1889, geh Batavia 21-11-1869 Eleentje Hermina Salomonsz welke geb Batavia, overl Soerabaia 28-11-1903.  Begr Peneleh B1181.
Ouders: Walterus Bernardus Meijer en Christina Magdalena Schrijn
Hieruit 10 kinderen:
1. Eleonore Henriette Meijer (‘Jet’) x A. van Ligten
2. Willem Julianus Meijer
3. Wouter Rudolphus Meijer
4. Emile Levinus Meijer (‘Mille’) x M.W. van Middelkoop
5. Geertruida Christina Meijer (‘Ida’) x T.M. Schlundt Bodien
6. August Frederik Meijer (‘August’) x  J.H. van Middelkoop / x T.J.Heyman
7. Jeanette Wilhelmina Meijer (‘ Mien’)  x R. van Ligten  / x W.A. Schlundt Bodien
8. Henri Victor Meijer (‘Vic’) x M.E. Hakkenberg
9. Gustave Richart Meijer (‘Riche’)
10. Francois Bernard Meijer (‘Pang’) x C. van der Scheer
E.H.Meijer
 
Eleonore Henriette Meijer
geb Batavia 2-1-1870, begr Kembang Koening 3-5-1950, geh Soerabaia 26-5-1888 Adolf van Ligten
Ouders: Willem Johannes Bernardus Meijer en Eleentje Hermina Salomonsz
Hieruit tenminste 7 kinderen, deze zijn slechts globaal bekend uit herinnering:
1. Agnes
2. Lucy
3. Nini x de Blij
4. Paul
5. Bert
6. Eleonard Adlof van Ligten, (‘Leo’), begr Peneleh B2604 6-4-1939, 44 jr oud
7. Njo 
G.C. Meijer
Geertruida Catharina Meijer
geb Soerabaia 5-2-1877, overl Soerabaia 18-4-1905
geh Soerabaia 31-5-1899 Theodorus Marinus Schlundt Bodien, welke geb 1-7-1877 en overl 10-7-1924,
zn v Adrianus Marinus Gerardus Schlundt Bodien en Wilhelmina Antoinette van Kapelle.
Ouders: Willem Johannes Bernardus Meijer en Eleentje Hermina Salomonsz
Hieruit 4 kinderen:
1. Geertruida Adriana (“tante Geert”), geh met …. Scipio
2. Adrianus Marinus Gerardus (‘Njo’)
3. Eleentje Wilhelmien (behr Peneleh 5-2-1930), ” gebrekkig zusje”
4. Willy, op a 18 jarige leeftijd overleden (uit boom gevallen)
J.W.Meijer
Jeanette Wilhelmina Meijer
geb Soerabaia 19-5-1882, overl ’s Gravenhage 1-9-1959
geh 1e Soerabaia 19-3-1904 Robbert van Ligten, geb Soerabaia 24-3-1881, overlMCheribon 2-12-1909
geh 2e Soerabaia 10-11-1913 Wilhelmus Adrianus Schlundt Bodien
Ouders: Willem Johannes Bernardus Meijer en Eleentje Hermina Salomonsz
F.B.Meijer
Francois Bernard Meijer
geb Soerabaia 19-1-1888, overl Lawang (Singosari)
geh Cicilia van der Scheer
Ouders: Willem Johannes Bernardus Meijer en Eleentje Hermina Salomonsz
H.V. Meijer
Henri Victor Meijer
geb Soerabaia 27-12-1883, overl Batavia 17-8-1946, geh Soerabaia 13-3-1907 Melanie Eugenie Hakkenberg
Ouders: Willem Johannes Bernardus Meijer en Eleentje Hermina Salomonsz
Hieruit 5 kinderen:
1. Emile Eugene Meijer (‘ Miel’)
2. Mary Victorine Meijer (‘Dee’)
3. Freddy Louis Meijer
4. Femmy Irene Meijer
5. Willy Richard Meijer
E.E.Meijer
Emile Eugene Meijer
geb Soerabaia 23-4-1908, overl Huis ter Heide 3-11-1997,
geh 1e Soerabaia 31-1-1931 Geertruida Catharina Arnoldus
geh 2e Den Haag 16-10-1967 Adolphina Sophia Meijer, geb Makassar 4-3-1918, overl Huis ter Heide 2009
Ouders: Henri Victor Meijer en Melanie Eugenie Hakkenberg
Hieruit 2 kinderen:
1. Mary Eugenie Meijer  xKlaas Rinsma
2. Geertruida Martina Meijer x Robert Willem van de Ven
Geertruida Martina van de Ven-Meijer
(1933-2008)
Geertruida Martina Meijer
geb  Soerabaia 30-5-1933, overl Eindhoven 29-6-2008
geh Voorburg 20-11-1958 Robert Willem van de Ven
Ouders: Emile Eugene Meijer en Geertruida Catharina Arnoldus
Uit dit huwelijk:
1.R.J. van de Ven Renardel de Lavalette
2. P.E. van de Ven
3. S.Y. van de Ven Renardel de Lavalette
Mary Eugenie Meijer
geb Soerabaia 12-6-1931, overl Perth 31-12-1978
geh Djakarta  (handschoen) 17-3-1954 Klaas Rinsma
Ouders: Emile Eugene Meijer en Geertruida Catharina Arnoldus
Hieruit 5 kinderen:
1. Trudi Catharina Rinsma
2. Marti Irene Rinsma
3. Robert Andrew Rinsma
4. Laurina Yolanda Rinsma
5. Christopher Klaas Rinsma
6. Donna Amanda Rinsma
F.I. Meijer
Femmy Irene Meijer
geb Sf. Pandaan 3-6-1912, geh Soerabaia 21-11-1931 Jhr. Willem Lodewijk De Lannoy,
geb Djokjakarta 9-10-1908 en overl POW Rio (Japa.) 25-4-1943
Ouders: Henri Victor Meijer en Melanie Eugenie Hakkenberg
Hieruit 2 kinderen:
1. Jvr. Matilde Eugenie Louise de Lannoy
2. Jhr. Willem Henrikes Ferdinand de Lannoy
F.L. Meijer
Freddy Louis Meijer
geb Batoe 29-6-1911, overl Pakan Baroe 18-8-1945

geh Alberta Johanna Plantema
Ouders: Henri Victor Meijer en Melanie Eugenie Hakkenberg

Hieruit 2 kinderen:
1. Abraham Albert Meijer
2. Louise Melanie Meijer
M.V.Meijer
Mary Victorine Meijer
geb Magelang 17-1-1910, overl Leidschendam 23-7-1999,
tr Soerabaia 7-1-1932 Hendrik van Wieringen
Ouders: Henri Victor Meijer en Melanie Eugenie Hakkenberg
Hieruit 3 kinderen:
1. Ronald Victor van Wieringen
2. Willy George van Wieringen
3. Jan Willem Leendert van Wieringen
W.R.Meijer
Willy Richard Meijer
geb Sf. Pandaän 12-1-1914, overl Sliedrecht 22-1-2008
tr Soerabaia 15-10-1946 Willie Elisabeth Hortanse Huffenreuter ,
welke geb Pekalongan 20-5-1915 en overl Dordrecht 21-10-2007 
Ouders: Henri Victor Meijer en Melanie Eugenie Hakkenberg
Hieruit 1 zoon:
1. Samuel Victor Meijer (‘Sammy’) x Ingrid Maria Roza

M.Meijer
Meta Meijer
geb Soerabaia 24-4-1906, overl z’huis Modjokerto 12-2-1939, gebr Soekoen (Malang),
geh Soerabaia Walter Pieter Joan Hoffman.
Ouders: August Frederik Meijer en Josephine Henriette van Middelkoop
Hieruit 2 kinderen:
1. Rudy Walter Hoffman
2. Albert Jacques Frederik Hoffman
Graf uit 1939 te Soekoen (Malang)
Louise Melanie Meijer
geb Soerabaia 14-12-1937
ouders: Freddy Louis Meijer en Alberta Johanna Plantema
Abraham Albert Meijer
geb Soerabaia 14-12-1932, overl Leidschendam  -3-2014
ouders: Freddy Louis Meijer en Alberta Johanna Plantema
M.W. Meijer-van Middelkoop
Emile Levinus Meijer (geen foto van bekend)
geb Soerabaia 30-1-1875, overl…
geh Soerabaia 5-3-1898 Marianna Wilheklmina van Middelkoop (‘Iet’)
Ouders: Willem Johannes Bernardus Meijer en Eleentje Hermina Salomonsz
Controleur douane Soerabaia
Hieruit 1 dochter.
1. “Pop” Meijer (exacte namen onbekend) Zou gehuwd zijn met Geurt van Herwaarden,
zou zijn overleden begin jaren 50 Jakarta, echtgenoot onbekend
A.F.Meijer
August Frederik Meijer
geb Soerabaia 4-8-18… , overl Johore State Hosp. Singapore 26-3-1946
geh 1e 9-1-1904 Josephine Henriette van Middelkoop
geh 2e Soerabaia 27-2-1924 Theresia Johanna Heyman
Ouders: Willem Johannes Bernardus Meijer en Eleentje Hermina Salomonsz
Totaal 15 kinderen, 7 uit 1e huwelijk, 8 uit 2e huwelijk:
1. Freddy Meijer
2. Benny Meijer
3. Alice Meijer
4. Meta Meijer
5. Eleentje Hermina Meijer
6. Lucas Meijer (geb ca. 3-12-1909, 7 dgn oud overleden)
7. Troelij Meijer (geb. ca 2-12-190911 mnd oud overleden)
8. Humphrey Meijer
9. August Emile Richard Meijer
10. Lucas Meijer
11. Jessy Meijer
12. Suzette Meijer
13. Cecil Meijer
14. Ilse Meijer
15. Wanda Meijer
F.Meijer
Freddy Meijer
geb Soerabaia 15-3-1900, overl Velp 11-3-1978, geh Semarang 4-12-1922 Paulina Cicilia Michel,
welke geb Soerabaia 21-2-1904 en overl Velp 29-6-1986
Ouders: August Frederik Meijer en Josephine Henriette van Middelkoop
hieruit 5 kinderen:
1. Robert Meijer x Rosemary Boardman
2. Hans Ronald Meijer x Ida Reinders
3. Joyce Meijer x Bob van Ermel Scherer
4. Irene Meijer (‘Renneke’) jong overleden
5. Winnifred Meijer, (jong overleden)
Alice Meijer (l)
geb Soerabaia 20-6-1904, overl ’s Gravezande 15-1-1993
geh Soerabaia 25-1-1928 Richard Victor Giebel, welke geb Semarang 23-1-1901 en overl Honselersdijk 20-5-1961
Ouders: August Frederik Meijer en Josephine Henriette van Middelkoop
Hieruit 2 kinderen:
1. Roy Richard Hans Giebel
2. Elfriede Inge Giebel

Joyce Meijer
geb Soerabaia 19-7-1936
geh Arnhem 15-5-1959 Bob van Ermel Scherer
Ouders: Freddy Meijer en Paulina Cicilia Michel
Hieruit 2 kinderen:
1. Linda van Ermel Scherer
2. Roy van Ermel Scherer

L.F. Meijer
 
Levinus Francois Meijer
geb 10-8-1864, overl 1942, geh Serang 11-8-1894 Johanna Maria Canter Visscher,
welke geb Serang 9-7-1864 en overl Leeuwarden 29-7-1953
Ouders: Levinus Meijer en Jvr.Florentia Wilhelmina Johanna Francina Goldman
Hieruit 7 kinderen:
1. Elisabeth Albertine Anne Theresia Meijer
2. Johan Marie Meijer x Helene Elfriede Hertha Holve
3. Albertine Theresia Elisabeth Meijer x Hermann Pilke
4. Henri Carl Levinus Meijer x Elfriede Caroline Wilhelmina Holve
5. Jeanette Josephine Georgine Meijer x H.Th. Geurtsen
6. Johanna Magdalena Meijer x J.H. Ording
7. Eleonore Leonie Margaretha Meijer 
H.C.L.Meijer
Henri Carl Levinus Meijer
geb Batavia 31-3-1899, overl Batavia (Zandvoort)  21-6-1924 (verdrinking)
geh Amsterdam 23-9-1922 Elfriede Caroline Wilhelmina Holve,
welke geb Iserlohn 19-6-1899, overl Geldrop 9-11-1990
Ouders:  Levinus Francois Meijer en Johanna Maria Canter Visscher
Hieruit 1 zoon:
1. Friedrich Henri Vincent Meijer 
  
 Johanna Magdalena Meijer
geb Batavia 21-4-1902, overl Venlo 29-7-1982
geh Batavia 7-4-1920 Johannes Henricus Ording
Ouders:  Levinus Francois Meijer en Johanna Maria Canter Visscher
Hieruit 7 kinderen.

 Albertine Theresia Elisabeth Meijer
geb Batavia 27-9-1897, overl Zeist ca. 1978
geh Batavia 14-6-1917 Hermann PIlke
Ouders: Levinus Francois Meijer en Johanna Maria Canter Visscher 
Eleonore Leonie Margaretha Meijer
geb Batavia 26-4-1904, overl ’s Gravenhage ca. 1978
Jeanette Josephine Georgine Meijer
geb Batavia 4-1-1901, overl Wateringen ca.1976
geh Batavia 16-1-1924 Hermanus Theodorus Geurtsen
Johan Marie Meijer
geb Batavia 24-6-1896, overl Geneve 16-10-1962
geh Amsterdam 10-2-1921 Helene Elfriede Hertha Holve
Ouders: Levinus Francois Meijer en Johanna Maria Canter Visscher 
Hieruit 1 zoon:
1. Conrad Ferdinand Marie Meijer x Elizabeth Koch