Spring naar inhoud

Fam. Meijer

Bataviasche Crt, 14-12-1822

De familienaam Meijer (of ook: Meyer) behoort tot de meest voorkomende familienamen in Nederlands-Indië. Er zijn meerdere families Meijer die geen relatie met elkaar hebben. Hier betreft het een familie uit Batavia en Soerabaia die haar oorsprong vindt in Duitsland (Paderborn, circa 1780) en daarna in Haarlem. In Duitsland heette deze familie nog Plogmeyer.

In 1806 is de Indische stamvader, chirurgijn Johannes Bernardus Meijer (ged. Haarlem 1783) in Batavia aangekomen en uit hem ontstond de Indische tak van deze familie. Hij huwde daar met Henriette van Baar de Jong. Uit doopgegevens van zijn kinderen (o.a. 1815, 1818) blijkt dat ook zijn zuster Maria Wilhelmina Meijer (Haarlem 1778) rond die tijd in Batavia vertoefde, het hoe en waarom is onbekend. Over haar is verder niets bekend. Vrijwel alle nazaten van Johannes Bernardus Meijer zijn beschreven. Er is overigens geen onderzoek verricht naar de achterblijvende familie in Nederland en of die wellicht nog bestaat.
Op 23-11-1822 overleed hij te Batavia; hiernaast zijn overlijdensbericht. Zijn weduwe hertrouwde Batavia 12-6-1823 met Hendrik Lodewijk Rodenbroek Jr. en zij woonden in Batavia te Rijswijk. H.L. Rodenbroek overleed te Batavia op 16-12-1858, 65 jaar oud.

betovergrootvader W.J.B.Meijer (1844-1889)
overgrootvader H.V. Meijer (1884-1946)
grootvader E.E. Meijer (1908-1997)
moeder G.M. Meijer (1933-2008)
Tol van Inv. en uitvoerrechten te Soerabaia: mogelijk was W.J.B. Meijer hier werkzaam tussen 1870 en zijn overlijden in1889
Het graf uit 1946 van H.V. Meijer op de Nederlandse begraafplaats Tanah Abang (‘rode aarde’) te Batavia. Vrijwel de gehele begraafplaats is omstreeks 1975 geruimd. Daarbij zijn de meest bijzondere monumenten (o.a. Kapitein Jas) bijgezet in het huidige (open lucht) museum Taman Prasasti dat ligt op een deel van de oude begraafplaats, rondom de oorspronkelijke monumentale ingang die bewaard is gebleven. Op Tanah Abang lagen destijds nog diverse oude graven van familieleden, ook Meijers, tot bijna de compagniestijd toe, w.o. Salomonsz.

Omstreeks 1870 vertrok de kleinzoon van Johannes Bernardus, de in 1844 in Batavia geboren Willem Johannes Bernardus Meijer, naar Soerabaia. Daar was hij werkzaam bij de invoerrechten en accijnzen in de haven van Soerabaia. Hij was mijn bet-overgrootvader. Hij huwde in 1868 of 1869 met E.H. Salomonsz. Ze kregen 10 kinderen. Zo ontstond een aparte Meijer-tak in Soerabaia, naast die in Batavia. Uit deze Soerabaiase tak stammen mijn voorouders van moederszijde. Sindsdien raakte de familie wijdvertakt en vonden huwelijken plaats met families als Schlundt Bodien (2x), Van Ligten (2x), Van Middelkoop, Hakkenberg.

Hieronder een beeld van huidig Tanah Abang, ook wel genoemd Taman Prasasti. Foto’s van 31-juli 2009.

Grootmoeder G.C. Meijer-Arnoldus met beide dochters, ca 1948 na 1e repatriering, vlnr. Mary Eugenie Meijer (1932-1978), Geertruida Martina Meijer (1933-2008), Geertruida Catharina Meijer-Arnoldus (1910-1967)
Huwelijksfoto (met de handschoen) M.E. Meijer, Jakarta 17-3-1954, met K. Rinsma  
Batavia, Djalan Tjemara 8, circa 1948: E.E. Meijer op de Harley v.l.n.r.: M.E. Meijer, E.E. Meijer, G.C. Meijer-Arnoldus, G.M. Meijer
Emile Eugene Meijer (1908-1997) op zijn Norton, ergens op Midden- of Oost Java
Het Zuiderstrand bij Parangtritis, 20 km zuidelijk van Djokjakarta, omstreeks 1926-1927. Geheel links grootvader E.E. Meijer, de namen van de overige personen zijn helaas onbekend gebleven. Allen zijn naar alle waarschijnlijkheid inmiddels overleden, of tenminste 100 jaar oud.  
Twee achterkleindochters van E.E. Meijer op hetzelfde strand, maar dan 80 jaar later. Op 9 augustus 2009 bezochten ze dit strand, ingeklemd in een fraaie baai, met de zeer gevaarlijke en beruchte stromingen.