Spring naar inhoud

Peneleh Impressies

PENELEH – DIVERSE BEELDEN

Hieronder een kleine fotografische impressie van Peneleh. Soms met een ons vergunde blik uit het verleden erbij.  

Voor 1931
1988
2009

BEELDEN VAN OMGEVING KAMPONG PENELEH OP OUDE ANSICHTKAARTEN

Soerabaia Penélé
Peneleh, Soerabaja
Gezicht van af Peneleh
Soerabaia. Peneleh
Soerabaia, Overvaart Peneleh
Pasar Peneleh, Soerabaja
Graf v/d zusters Ursulinen
Graf v/d GG Markus uit 1844, foto van voor 1931
2009
Peneleh’s ingang voor 1931
Tegenwoordig: MAKAM BELANDA PENELEH
Een overwoekerd Peneleh i/d regentijd
Vuilnis gedeponeerd aan de rand van Peneleh
E4583: Graf van R.A. Salomonsz
Peneleh’s beheerder met zijn plattegrond (links)
B1181: graf v/d familie Meijer-Salononsz uit 1889
B1181
HIER RUST
het stoffelyk overschot van den
H.E.G. Heer P.J.B. de PEREZ
in leven
Vice president van den Raad van Indië, Gouvernements Kommisaris
voor de Bonische Expeditie, Ridder
der Orde van den Nederlandschen
Leeuw, Ridder met de ster der Orde
van den Eikenkroon, Kommandeur
der Koninklijke LeopoldsOrde van
België
Geboren 1 December 1803 te s Hertogenbosch, Overleden den
19 Maart1859 ter reede vanBadjoa Alhier begraven den 29 maart 1859
Hij was hoog geacht en bemind bij allen. Zijn onverwacht en plotseling afsterven is een groot verlies voor het Vaderland onvoorstelbaar voor gade en kroost treffend voor zyne Vrienden.

In memory of
David Sharp
Late captain of the
Dunbeth
Died 18 December 1892
Aged 49 years

This Stone was erected
by the Crew