Spring naar inhoud

Rinsma

Harlingen begin 20e eeuw. Met het nabijgelegen Pingjum de bakermat van deze fam. Rinsma. De oudste familiegegevens gaan terug tot Pingjum en Harlingen ca. 1800

Deze van oorsprong Friese familie is sinds 1954 gekoppeld aan het Indische geslacht ‘Meijer’ door het handschoen-huwelijk te Jakarta/Perth tussen Klaas Rinsma (Rotterdam 1927, Perth 2011) en Mary Eugenie (‘Babs’) Meijer (Soerabaia 1931, Perth 1978). Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen voortgekomen, waarvan enkelen inmiddels een volgende generatie hebben voortgebracht. Deze nazaten leven op dit moment alle in Australië (Perth, Esperance, Sydney). Ikzelf ben geen directe familie, maar heb in het verleden wel diverse pogingen gedaan om de Friese oorsprong van deze aangetrouwde familie ‘Rinsma’ te ontrafelen. Onderstaand schema is niet volledig en betreft alleen de rechtstreekse lijn naar de Australische Rinsma’s.

Geschiedenis

1. Pingjum (< 1811- 1835)
De oudst bekende historie van deze familie Rinsma ligt in Pingjum, iets zuidelijk van Harlingen. Daar is op 25-9-1811 Bauke Bottes R(e)insma geboren, zoon van Botte en Lutske Baukes: Bauke Bottes Rinsma, geb. Pingjum 25-9-1811, overl Harlingen 2-9-1871, zoon van Pieter R(e)insma en Lutske Boukes. Gehuwd met Leentje Ages de Groot, zij is geboren in Harlingen 20-6-1814 en overl Harlingen 1-8-1862. De vader van Bauke Bottes wordt in de archieven zowel Pieter R(e)insma alsook Botte R(e)insma, maar ook (in 1838) Bote Reidsma genoemd. Ga er maar aan staan.

generatie 1 I-A Pieter R(e)insma
gehuwd met Lutske
Bij overlijden van zoon Bouke Rinsma, 2-9-1871, wordt deze genoemd ‘Zoon van Pieter Reinsma en Lutske”
Bij toetreden van zoon Bouke Rinsma 2-2-1836 tot de Nationale Militie heet deze “Zoon van Botte”
Bij overlijden van Lutske Boukes op 29-3-1838 wordt hij Bote Reidsma genoemd.
generatie 2II-ABouke Bottes Rinsma
geboren Pingjum 25-9-1811
overleden Harlingen 2-9-1871
gehuwd Harlingen 24-3-1836 Leentje Ages de Groot, geb Harlingen 20-6-1814, overl Harlingen 1-8-1862,
dochter van Age Jans de Groot (overl Harlingen 3-8-1814) en van Dieuwke Klases.
Korendrager, Panbakkersknecht (1836), werkman (1837).
  1. Lubbert Rinsma, geboren Harlingen 18-3-1835, volgt III-A
2. Age Rinsma, geboren Harlingen 29-1-1837
3. Ymkje Rinsma, geboren harlingen 7-12-1838
4. Klaas Rinsma, geboren Harlingen 1-3-1841, overleden Harlingen 25-1-1848
5. Jan Rinsma, geboren Harlingen 18-1-1843
6. Jan rinsma, geboren harlingen 9-2-1845
7. Bauke Rinsma, geboren Harlingen 14-3-1847
8. Klaas Rinsma, geboren Harlingen 3-7-1849, overleden Harlingen 23-10-1854
9. Dieuwke Rinsma, geboren Harlingen 22-2-1852
10. Klaas Rinsma, geboren Harlingen 2-6-1857, overleden Harlingen 13-6-1857
generatie 3III-AIII-A Lubbert Rinsma (werkman, sjouwerman 1875)
geboren Harlingen 20-3-1835, overleden Harlingen 25-7-1911,
gehuwd Harlingen 6-2-1873 en —. (Tjitske Sippes woont in Kimswerd, 6-2-1873)
Klaaske van der Zee Sippes huwt 1e Harlingen 10-9-1857 Christiaan Hendrik Coersen,
welke geb Harlingen 28-2-1836, zoon van Sweres Everhardus Coersen enWijtske Gerbens de Vries/Wietske de Vries.
Rechtsvermoeden van overlijden rechtbank Leeuwarden d.d. 14-5-1872, sinds 14-4-1859. Toen Klaaske huwde met Lubbert Rinsma, erkenden zij 4 kinderen : Helena,Tjitske, Klaas en Bauke.
Kinderen:
1.Helena Rinsma, geboren Harlingen 24-5-1861
2.Klaas Rinsma, geboren Harlingen 24-2-1865, volgt IV-A
3.Bauke Rinsma, geboren Harlingen 13-5-1867, volgt IV-B
4.Tjitske Rinsma, geboren Harlingen 9-12-1872, overleden Harlingen 13-1-1878, 5 jr oud
5.Dieuwke Rinsma, geboren Harlingen 20-1-1875, overleden Harlingen 29-1-1875, 9 jr oud
generatie 4IV-AIV-A Klaas Rinsma (zeeman)
geboren Harlingen 24-2-1865 overleden Rotterdam 9-6-1913
gehuwd Harlingen 27-4-1893 Baukje Posthuma, geb Harlingen 21-8-1866, overl Rotterdam 5-7-1944,
dr van Bartele Posthuma en Roelofke Marton.
Uit dit huwelijk:
1. Bartele Rinsma
geboren Harlingen 7-6-1894
2 Lubbert Rinsma
timmerman, geboren Harlingen 1-5-1891 ?
overl onbekend, gehuwd met ………..Huizer.
Woonde in de Basjungeriusstraat Rotterdam. Dochter : Laurina Rinsma.
3. Roelofke Rinsma
geboren Harlingen 1-6-1894 ?
Gehuwd met Koos (achternaam onbekend), woonde aan het Heggepad in Rotterdam-Zuid.
Hieruit 3 kinderen:
1. Klaas
2. Baukje
3. Fob, overleden in de oorlog omstreeks 1940.
4. Klaasje Rinsma
geb onbekend, overl onbekend, gehuwd met dhr. van Rhee (machinebankwerker),
woonde in de la Rij straat in Rotterdam-Zuid.
Hieruit 3 kinderen:
1. Sientje
2. Lena
3. Leen, overleden vlak na de oorlog tijdens militaire opleiding in Londen.
5. Bauke Rinsma
geboren Rotterdam 11-2-1896 ?
Was procuratiehouder bij een assuradeur, werkte in het ‘witte huis’ in Rotterdam. overl onbekend,
gehuwd met ………..Huizer.
Zoon : Robert Rinsma.
Tegelijkertijd met het onderstaande gezin Rinsma-Huizer, leefden in de jaren 30 nog twee gezinnen
Rinsma in Rotterdam, namelijk het gezin van “Bertus” Rinsma die met een meisje Huizer gehuwd was
(zuster van Maartje Huizer!) en een oom “Bauke Rinsma”.
Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier dus Lubbert Rinsma (geb. Harlingen 1891)
en Bauke Rinsma (geb. Rotterdam 1896).
Bauke Rinsma
geboren Harlingen 13-5-1867, gehuwd Harlingen 29-5-1892 Sipkje Nieuwenhuis, dienstbode,
welke geb ca 1868 Almenum, dr v Anne en Teatske Klases Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
1. Lobertus Rinsma, geb. Rotterdam 6-5-1892
2. Klaas Rinsma, geb ca 1908
generatie 5V-AV-A Jelle Rinsma
geboren Rotterdam 27-1-1901, overleden Rotterdam 4-8-1950
Gehuwd Rotterdam 23-6-1926 Maartje Huizer, welke geboren Rotterdam 4-2-1905 en overleden Rotterdam,
22-11-1938, dochter van Pieter Huizer en Laurina Kastelijn, begraven 25-11-1938 Crooswijk, 4e k. rij 21, diepte 3, volgnr. 15, kist 3071.
Uit dit huwelijk :
1. Klaas Rinsma, volgt VI-A
2. Laurina Cornelia Rinsma
geboren Rotterdam 3-10-1931, overleden …… (ca. 2008)
gehuwd Rotterdam 22-6-1955 Cornelis Henderson, welke geboren Rotterdam 14-10-1931, overleden,
zoon van Hermanus Henderson en Adriana Petronella van ’t Sant.
3. Bartele Rinsma, volgt VI-B
4. Pieter Rinsma
    geb Rotterdam ..-11-1938, overl Rotterdam 6-12-1938
generatie 6VI-AVI-A Klaas Rinsma
geboren Rotterdam 5-9-1927, overleden Roleystone (Perth, WA) 21-3-2011
gehuwd 1e Jakarta (handschoen) 17-3-1954 Mary Eugenie Meijer,
welke geboren Soerabaia 12-6-1931 13 uur en overleden Perth 31-12-1978,
dochter van Emile Eugene Meijer en Geertruida Catharina Arnoldus.
Klaas Rinsma en Mary Eugenie Rinsma-Meijer, ca, 1956

gehuwd 2e Perth 25-6-1995 Ella Petronella Maria Hilbers,
welke geboren Haarlem 7-10-1934, eerder gehuwd en gesch. met Frederik Nicholaas Maria Kemps.
– legernummer 27.09.05.163, eervol ontslag en groot verlof te Djakarta per 1-10-1950
Uit dit 1e huwelijk:
1. Trudi Catharina Rinsma
geboren Scarborough 21-5-1955, gehuwd Scarborough 15-1-1978 Gregory John Kleinig,
welke geboren 9-9-1955, zoon van Melvin Samual Kleinig (geb. 11-7-1921) en Olive Esther Sheldrick.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Benjamin Klaas Kleinig, geboren 25-10-1979
2. Justin Gregory Melvin Kleinig, geboren 10-4-1982
3. Nicholas Robert Kleinig, geboren 18-2-1985
4. Caleb Peter Kleinig, geboren 11-9-1986
5. Timothy Eugene Kleinig, geboren 29-4-1989
2. Marti Irene Rinsma,
geboren Scarborough 10-2-1959
3. Robert Andrew Rinsma, volgt VII-A
4. Laurina Yolanda Rinsma,
geboren Scarborough 21-3-1964
5. Christopher Klaas Rinsma, volgt VII-B
6. Donna Amanda Rinsma
geboren Scarborough 7-5-1970, gehuwd Northbridge (Scarborough, WA) 20-12-1998 Jason Keith Williams,
zoon van Keith Stirling Williams en Maureen Campbell.

 VI-BBartele Rinsma
geboren Rotterdam 1-2-1936, gehuwd Barendrecht 12-8-1958 Alie Aanen, welke geboren Barendrecht 8-4-1937, dochter van Floor Aanen en Jandina Verveer.
Uit dit huwelijk:
1. Raymond Rinsma, geboren Vlaardingen 13-10-1963
2. Marjolein Rinsma, geboren Richterswill (CH) 11-3-1970
generatie 7VII-A, VII-BVII-A Robert Andrew Rinsma
geboren Scarborough 29-6-1961
gehuwd Sydney 22-4-1987 Debra Cushla Pauline Afa, welke geboren ….. 22-8-1959,
dochter van Leota Senituri Afa en Kelilota Neè Fuatavai [Sydney]
VII-B Christopher Klaas Rinsma
geboren Scarborough 11-9-1967
gehuwd Brisbane 6-4-1997 Merilyn Leanne Waters, geboren Sydney 19-11-1967, dochter van Geofferey Paul Waters en Gladys May Duffy
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sarayah Claire Rinsma
geboren Perth 3-5-2002
2. Nathaniel Luke Rinsma
geboren Perth 8-6-2005

2. Harlingen (1835-1910)
Lubbert Rinsma, (zoon van Bauke Bottes Rinsma en Leentje Ages de Groot), geb. Harlingen 20-3-1835, overl Harlingen 25-7-1911, gehuwd te Harlingen 6-2-1873 met: Klaaske van der Zee Sippes, geb Pietersburen 25-12-1838 en overl Harlingen 18-1-1878. Zij was eerder gehuwd met de zeeman C.H. Coersen (geb 1836).

Rotterdam 23-juni-1926 Jelle Rinsma & Maartje Huizer

3. Rotterdam (1910-1950)
Rond de eeuwwisseling is het gezin van Klaas Rinsma naar Rotterdam vertrokken. De reden is niet bekend. Het kan te maken hebben met werkgelegenheid. Klaas Rinsma , (zoon van Lubbert Rinsma en Klaaske van der Zee Sippes), geb Harlingen 24-2-1865, overl Rotterdam 9-6-1913, gehuwd Harlingen 27-4-1893 met Baukje Posthuma, zij is geb Harlingen 21-8-1866 en overl Rotterdam 5-7-1944.
Uit het huwelijk (Harlingen, 27-april 1894) van Klaas Rinsma en Baukje Posthuma worden tussen juni 1894 en januari 1901 zes kinderen geboren.
De jongste heet Jelle Rinsma (* Rotterdam 27-1-1901, + Rotterdam 4-8-1950), hij huwt in Rotterdam 23-6-1926 met Maartje Huizer (1905- 1938), zij krijgen tussen 5-sept-1927 en nov.1938 4 kinderen.
Hun oudste kind heet Klaas Rinsma, naar zijn voorouders uit Harlingen.

Perth, vroege 50-er jaren Klaas Rinsma en Melanie Eugenie Meijer

4. Java / Australie (1949 / 1954 / nu)
Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië (1945-1949 ‘bersiap’) is Klaas Rinsma als dienstplichtig militair ingescheept op de SS Volendam naar Java, waar hij bij de Verbindingen in West-Java gelegerd is geweest. Hier heeft hij tijdens zijn verlofperiodes kennis gemaakt met M.E. Meijer (‘Babs’) die toen met haar ouders en zus in Batavia woonde, aan de Jalan Tjemara 8. Na de souvereiniteitsoverdracht zijn zij in 1954 gehuwd en hebben in Scarborough (WA) als immigranten een nieuw bestaan opgebouwd.