Spring naar inhoud

Salomonsz

Geboorte-advertentie van bet-bet-over-grootvader R.A. Salomonsz door zijn vader Roed Anthonij Salomons (Bataviasche Courant 5-5-1824) Rouwannonce (1865) uit Javabode van bet-bet-overgrootmoeder G.H. Salomonsz-Niemansverdriet (ca 1826- 14 sept 1865) door haar echtgenoot Rudolphus Adrianus Salomonsz (1824-1881). Er was dus maar één dochter. Dat moet Eleentje Hermina Salomonsz zijn. Rouwannonce van betovergrootvader W.J.B. Meijer (1844-1889) door diens weduwe E.H. Meijer-Salomonsz

Eleentje Hermina Meijer-Salomonsz (1849-1903) met dochter Jeanette Wilhelmina Meijer (1882-1959)
Van deze familie is niet veel bekend. De laatste levende voorouder met die naam overleed in Soerabaia in 1903. Het spoor naar het verdere verleden loopt dood bij Salomon Jan Salomonsz, kapitein der inlandse burgerij te Batavia, die is overleden 21-3-1792 aan de Jassenbrug te Batavia. Honderd jaar daarvoor resideerde rond 1691 commandeur Johan Salomonsz op St. Eustatius. Aan de andere kant van de wereld dus. Zouer een link zijn tussen beide? Inmiddels heb ik een viertal fragmenten van afzonderlijke takken 'Salomonsz' uitgeplozen die nog met elkaar verbonden zouden moeten kunnen worden.
Er is één foto bewaard gebleven (zie hiernaast) van een Salomonsz-voorouder:
Eleentje Hermina Meijer-Salomonsz (1849-1903).
Zij trouwde in 1868/1869 (publicatie in NRC 4-1-1869) te Batavia met W.J.B. Meijer en werd weduwe in 1889.
Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen bekend. Op de foto links staat ze samen met haar dochter Jeanette Wilhelmina (1882-1959).
In Soerabaia is op Peneleh haar graf gevonden evenals dat van haar vader Rudolphus Adrianus Salomonsz (1825-1881). Om onbekende reden is de weduwe E.H. Meijer-Salomonsz niet in het op een steenworp afstand liggende graf van haar 14 jaar daarvoor overleden echtgenoot (B1181) bijgezet. De inhoud van alledrie de graven is via-via door mij in 1998 overgebracht naar Kembang Koening, ook in Soerabaia, waar de stoffelijke resten van haarzelf en o.a. twee van haar kinderen opnieuw zijn bijgezet, evenals die van haar echtgenoot en diverse jonggestorven kinderen. Uit de grafacte kan worden opgemaakt dat dit gezin op Pesapén heeft gewoond.

Deze foto heb ik kunnen traceren via de Amerikaanse Schlundt Bodien connectie.

Mogelijk is er elders in de wereld meer materiaal over dit gezin Meijer-Salomonsz. Ik hou me aanbevolen!

Peneleh, Soerabaia, grafnr. E4583 van R.A. Salomonsz,
overl. Soerabaia 8-4-1881. Deze steen bevindt zich sinds 1998 in Nederland. Graf E4583 van R.A. Salomonsz in een verre uithoek van Peneleh. Peneleh, vòòr 1998

VRIJHEID VAN DRUKPERS

Jan Abrahamsz, een achtbaar man,
Die fraai en net kopiëeren kan,
En op een landskantoor reeds 22 jaar
Als 3de klerk fungeert,
Een vent van zessen klaar,
Wiens werk men overal begeert,
Omdat hij niets begrijpt van 't stuk dat hij kopieert...

Jan Abrahamsz, reeds taamlijk grijs,
Wordt eensklaps hoog geleerd en wijs:
Hij wil, op stel en sprong, als zaak van 't hoogst belang,
De drukpersvrijheid hier op Java zien in zwang.
Zijn buurman Salomonsz, niet half zoo vlug als hij,
Doorgrondt de kwestie niet, en vraagt: "wat wint ge er bij?"
"Wat!" roept zijn makker uit en schudt meelijdend 't hoofd.
"'t Is een voortreflijk iets, dat bergen gouds belooft;
Wordt hier de vrijheid van de drukpers toegestaan,
Dan breekt voor u en mij een blijde toekomst aan;
Dan - hoor, geachte heer, wat ik u zeggen zal -
Dan hebben wij, mijn vriend, de krant voor niemendal;
en, krijgt uw vrouw een kind, wat ieder jaar geschiedt,
Of sterft gij onverwachts, of trouwt uw broeder Piet,
Dan drukt men hier voor u dat nieuws wel twintig maal,
Voor niet, begrijpt ge 't man? Geen sterfling roept: Betaal!"
En Salomonsz heeft sinds, volkomen overtuigd,
De drukpersvrijheid hier op 't luidste toegejuicht!

Uit: Warnasarie (1850)
Uitgevers Lange & Co. te Batavia

Tekst van het Salomonsz-graf nadat deze is ingemetseld in een nieuw graf op Kembang Kuning, in het verzamelgraf Meijer / Salomonsz / Hakkenberg

Detail grafsteen Salomonsz