Spring naar inhoud

Tiber + Casanova

Van deze voorouders van moederszijde is zeer weinig bekend. Mijn meest nabije familielid met de naam ‘Tiber’ is bet-overgrootmoeder Anthonetta Tiber.
Er is in mijn familie nog nooit een brief, foto of graf gevonden van deze voorouders. Helaas is onbekend hoe ze eruit heeft gezien. Ook qua overlevering is er niets bekend. De naam ‘Tiber’ in combinatie met haar moeders naam 'Casanova' doet vermoeden dat het iets te maken heeft met Italiaanse voorouders, maar omdat deze (kleine) familie zich voornamelijk in Semarang (M.Java) ophield, kan de naam evengoed afgeleid zijn van de daar gelegen ‘kampong Tiber’. Voorover ik nu kan overzien, behoorde de wijk of kampong 'Tiber' destijds (eind 19e eeuw) niet tot het fraaiste gedeelte van Semarang. Deze 'kampong Tiber' komt in nieuwsberichten uit die tijd regelmatig voor.

Er zijn enkele grafschriften door Bloys van Treslong Prins gepubliceerd. Vermoedelijk betreft het hier graven op de Semarangse 'Kobong' begraafplaats voor Europeanen die in 1976 is geruimd.

Anthonetta Tiber is maart 1882 in Semarang gehuwd met Abraham Simon Hakkenberg. Ze kregen ca. 4 kinderen. Waaronder mijn overgrootmoeder Melanie Eugenie Hakkenberg (18..-1958). De familie Tiber leeft nog voort in Indisch Nederland en ik heb weleens personen van deze familie bezocht. Er zijn geen gegevens voorhanden waaruit een relatie van hen met mijn voorouders blijkt.
Op ereveld Ancol in Jakarta rust in een verzamelgraf een zekere Paul Frederik Rudolph Tiber (1906 of 1908 - 1944). De relatie van deze persoon met mijn familie is vooralsnog onbekend.

De moeder van Anthonetta Tiber, heette Beatrix Tiber-Casanova. Zij overleed te Semarang in november 1900 op 74-jarige leeftijd. De combinatie Tiber/Casanova doet Italiaans aan. Ook van deze B. Tiber-Casanova zijn geen sporen nagelaten en zij is genealogisch gezien een grote onbekende.
Onderstaand twee advertenties uit Nederland-Indische kranten die betrekking hebben op haar overlijden in 1900.

De Locomotief, 20-1-1901: overlijdensbericht van Beatrix Casanova

De Locomotief, 8-10-1900: Verkoop boedel van Beatrix Tiber-Casanova via vendutie

 


FAMILIE-SCHETS TIBER

I Pierre Bartholomi Tiber
geb onbekend, overl Semarang 18-4-1848
gehuwd met de Indonesische vrouw Sinah

Grafschrift: Hier rust / P.B. Tiber / overleden 18 April 1848 / en familie (Coll. BvTP)

II Caspar Carolus Tiber
geb Tegal 1821, overl Semarang 14-2-1875
gehuwd Semarang 30-8-1843 met Beatrix Casanova,
welke geb Tegal 1823, overleden Semarang 1-10-1900, 74 jr oud

Reispas als particulier Semarang 27 jan. 1860 naar Salatiga v.v. (Fam. T376, Arsip Nasional)

Uit dit huwelijk 2 kinderen bekend:
III-A Alida Anthonetta Tiber
geb 1854, overl Sidoardjo 31-12-1888
gehuwd Semarang maart 1882 met Abraham Simon Hakkenberg,
welke geb Leiden 18-4-1851 en overl Soerabaia 9-7-1898,
zn v Willem Hakkenberg en Cornelia Susanna Groen.
III-B Johannes Bernardus Tiber
geb Semarang 1-4-1858
overl Semarang 26-5-1894
gehuwd 12--5-1877 met Frederika Louise Zimmerman,
welke geb Semarang 23-4-1860 en overl Semarang 19-12-1892,
dr v Adriaan Zimmerman en Frederika Paulina Pechler

Uit De Locomotief, 15-11-1892:
SEMARANG, 15 november - De raad van Justitie, 2de Kamer, deed heden de navolgende uitspraken:
J.B. Tiber, toebrengen van slagen onder verzachtende omstandigheden, 8 dagen gevangenis.

Uit dit huwelijk bekend:
IV-A Paulina Rosina Tiber
geb Magelang 15-6-1881
overl Bergen op Zoom 19-11-1969