Spring naar inhoud

Van de Ven: Genealogie

De oorsprong van deze familie Van de Ven (in het verre verleden ook: Van de(r) Ven(ne)) is weliswaar onderzocht, maar dan vooral de periode na 1650. De periode daarvoor is in nevelen gehuld maar ligt vermoedelijk in de streek ten zuiden van Eindhoven (Veldhoven, Oerle). In de oudste stukken die zijn gevonden wordt naar die streek verwezen.
Deze familie ‘Van de Ven’ is een familie met een vrijwel geheel protestantse signatuur, die zich als zodanig ook gemanifesteerd heeft en zich heeft verbonden met diverse andere protestantse families in wat destijds ‘generaliteitsland’ (Brabant) heette.

Nederlandsche Staatscourant, 25-7-1838: notaris Leendert Cornelis van de Ven


De familiegeschiedenis ‘Van de Ven’ kan grofweg in een aantal tijdvakken worden verdeeld:
1. < 1610-1750 :
De Eindhovense periode: bekendste familielid was de 114-jarige Eindhovense schepen en burgemeester Aelbert van de Ven

2. 1750-1850 :
De ’s Hertogenbossche periode: voornamelijk notarissen waarvan 4 opeenvolgende generaties

3. 1850-1950 :
De Indische periode: verblijf in Probolinggo en Malang (Java) en verder voornamelijk de Oosthoek, tot aan de soevereiniteitsoverdracht in 1949

4. na 1950 :
De moderne/huidige periode. De familie houdt zich op in Brabant.

Hiernaast 3 koperen stempels uit de familie die de eeuwen hebben overleefd. Onbekend is waar en wanneer ze zijn gemaakt. Ze zijn allen afkomstig uit de Indische tak, die afstamt van de Meester Goud- en Zilversmid Albertus van de Ven (’s Bosch 1799 – Erp 1852). Dit is de tak waaruit ik stam. Deze Albertus van de Ven is mijn overgrootvader’s grootvader. Hij woonde destijds (ca. 1825-1850) aan de Verwerstraat. Mogelijk heeft deze Albertus deze stempels als smid zelf gemaakt naar oudere voorbeelden. In de archieven in Den Bosch (Rijksarchief) heb ik in de notariele archieven (o.a. minuutakten van notaris L.C. Van de Ven) rode lakafdrukken van eerdere stempels aangetroffen. De basisvorm was hetzelfde, dwz. de drie eendjes zwemmend in het water. Onbekend is of deze 3 hierbij afgebeelde stempels wellicht nog ouder zijn en toch nog verder teruggaan in de tijd. Een lakafdruk, die gemaakt is door een van een deze 3 stempels, is nog nooit aangetroffen.

VERWIJZINGEN NAAR DIT FAMILIEWAPEN

Wapen Jan van den Ven Jansz.
Zilveren lakafdruk van Jan van den Ven Janszn, schepen in ’s Hertogenbosch in 1622, 1626. Wordt in was bewaard in g.a. ’s Hertogenbosch
Getekend wapen van notaris L.C.van de Ven (uit: Map met handgetekende wapens van bekende inwoners van ’s Hertogenbosch, 1870, g.a. ’s Bosch)
Familiewapen Van de Ven, zoals afgebeeld in Rietstaps Armorial Général.

DE AFSTAMMING
Hieronder de rechtstreekse lijn vanaf de oudst bekende ‘Van de Ven’ tot aan de laatste generatie van tegenwoordig. Hierbij zij opgemerkt dat voorzover bekend, er geen andere afstammelingen van die eerste Van de Ven’s zijn.

Generatie 1
Goyaert (van de Ven)
Generatie 2
Wilbort Goyaerts van de Ven
Generatie 3
Aelbert Wilborts van de Ven Overleden voor 16-1-1663 Gehuwd met Jenneken van (de) Leur Smid te Gestel 16-2-1654
Generatie 4
Wilbort Aelberts van de Ven geb Eindhoven ca 1630 gehuwd met Jenneke Rutten Jans van de Gevel Smid 1665 Kinderen: 1. Jacob 2. Arnold 3. Hendrick 4. Cornelis 5. Aaltje 6. Elisabeth 7. Wouter 8. Jan 9. Aelbert Wilborts
Generatie 5
Aelbert Wilborts van de Ven (‘den Ouden’) begraven Eindhoven 4-7-1762 op de destijds vermelde leeftijd van 114 jaar Smid, schepen, politiemeester te Eindhoven. Kinderen: 1. Janna Elisabeth (1691-?) 2. Willemina (1692-1744) 3. Anna Catrijn (1695->1776)
4. Willebertus (1700-….)
5. Bernardus (1704-1759)
6. Johannes (1706-1776)
7. Albertus (1708-1753)
Generatie 6
Albertus van de Ven (‘den Jongen’)
gedoopt Eindhoven 12-1-1708
begr Veghel 21-6-1753
gehuwd met Christina Danckers
Kinderen:
1. Adammina (1734-onbekend)
2. Albertus (1737-1789), volgt 7-A
3. Anna Barbara (1740-na 1776)
4. Wilbertus (1745-1830), volgt 7-B
5. Sophia (1742-1744)
Generatie 7 (A)
Albertus van de Ven

Gedoopt Eindhoven 1-1-1737
Begr St. Janskerk Den Bosch 28-12-1789
gehuwd Den Bosch 3-11-1765 Helena Por
Kinderen:
1. Christina van de Ven (1768-onbekend) x Gerrit Verspiek
2. Leendert Cornelis van de Ven (1770-1849), volgt 8-A
Generatie 7 (B)
Wilbertus van de Ven

Geboren Veghel ca 1745, overleden Woensel 27-3-1830
gehuwd Woensel 25-10-1778 Anna Christina Rom(me)ling
Kinderen:
1. Aalbertus van de Ven (1779-1833)
2. Jan Willem van de Ven (1781-1840), volgt 8-B
Generatie 8 (A)
Leendert Cornelis van de Ven Sr.

gedoopt Den Bosch 1-5-1770
overleden Den Bosch 18-4-1849
gehuwd 13-5-1798 Louisa Schuphoven
Notaris te Den Bosch
Kinderen:
1. Albertus (1799-1852), volgt 9-A
2. Willem Christiaan (1800-1818)
3. Leendert Cornelis (1802-1850) x C.M.Leeuwe , volgt 9-B
4. Dirkje Lousina (1805-1880)
5. Cornelis (1806-1806)
6. Cornelis Wilbert (1807-onbekend) x H.C.D. van Nouhuijs, volgt 9-C
7. Helena Christina (1809-1810)
8. Helena Christina (1813-1893) x J.van Nouhuijs
Generatie 8 (B)
1. Anna Christina (1828-1894) x 1e J. Vriezekolk

x 2e J.M. Broers
2. Albertina Bastiana (1830-1912) x P.A. Broers
3. Elisabeth Philippina (1831-1915)
4. Hendrica Johanna (1835-1836)
5. Hendrika Johanna (1837-1838)
6. Jan Willem (1839-1840)
Generatie 9  (A)
Albertus van de Ven

gedoopt Den Bosch 17-4-1799
overleden Erp 3-8-1852
gehuwd Erp 21-7-1829 Anna Zegerina Rietman
Meester Goud- en Zilversmid te Den Bosch
Kinderen:
1. Leendert Cornelis (1830-1912) x 1e M.C.E. Hesselaar
x 2e J.W. Grimm
volgt 10A.
2. Johanna Rutgera (1832-1908) x G.Ph. Zalsman
3. Louisa Wilhelmina Christina (1834-1865)x W.A.J.J. Kraal
4. Cornelis Johannes Casparus (1837-1901) x S.H. Krol
5. Willem Christiaan (1839-1881), volgt 10B.
6. Dirkje Helena (1844-1927)
7. Maria Henriette Magdalena (1841-1914) x G.J.W. van Rhijn
8. Anna Alberdina (1847-1917)
Generatie 9 (B)
Leendert Cornelis van de Ven

Notaris te Den Bosch.
gedoopt Den Bosch 22-8-1802
overleden Den Bosch 29-3-1850
gehuwd Den Bosch 13-8-1837 Clasina Maria Leeuwe,
welke gedoopt (RK) Eindhoven 26-11-1810 en overleden Den Bosch 2-2-1875
Kinderen:
1. Leendert Cornelis van de Ven (geb. 21-5-1838, overl 6-6-1838)
2. Johanna Margaretha Cressentia van de Ven (geb. 21-5-1838, overl. 4-6-1838)
3. Leendert Cornelis van de Ven (geb. 20-4-1839, overl. 17-6-1892)
x G.J. Scholten, volgt 10-C
4. Johan Carel van de Ven (geb. 21-2-1841, overl. Loemadjang 2-6-1865)
5. Louisa van de Ven (14-7-1842, overl. ± 1924/1925) x 1e G.J. de Leeuw
x 2e M.E.van Zuylen
x 3e P.J. van der Maaden
6. Johanna Francisca van de Ven (geb. 2-3-1844, overl na 12-12-1892)
7. Constance van de Ven (geb. 30-7-1845, overl. na 7-5-1895)
8. dochter (geb/overl. 25-12-1846)
9. Clasina Maria Hélène Françoise van de Ven (geb. ‘s-Hert. 23-11-1848,
overl. Breda 10-3-1883) x H. Koppen
Generatie 9 (B)
Leendert Cornelis van de Ven

Notaris te Den Bosch.
gedoopt Den Bosch 22-8-1802
overleden Den Bosch 29-3-1850
gehuwd Den Bosch 13-8-1837 Clasina Maria Leeuwe,
welke gedoopt (RK) Eindhoven 26-11-1810 en overleden Den Bosch 2-2-1875
Kinderen:
1. Leendert Cornelis van de Ven (geb. 21-5-1838, overl 6-6-1838)
2. Johanna Margaretha Cressentia van de Ven (geb. 21-5-1838, overl. 4-6-1838)
3. Leendert Cornelis van de Ven (geb. 20-4-1839, overl. 17-6-1892)
x G.J. Scholten, volgt 10-C
4. Johan Carel van de Ven (geb. 21-2-1841, overl. Loemadjang 2-6-1865)
5. Louisa van de Ven (14-7-1842, overl. ± 1924/1925) x 1e G.J. de Leeuw
x 2e M.E.van Zuylen
x 3e P.J. van der Maaden
6. Johanna Francisca van de Ven (geb. 2-3-1844, overl na 12-12-1892)
7. Constance van de Ven (geb. 30-7-1845, overl. na 7-5-1895)
8. dochter (geb/overl. 25-12-1846)
9. Clasina Maria Hélène Françoise van de Ven (geb. ‘s-Hert. 23-11-1848,
overl. Breda 10-3-1883) x H. Koppen

Generatie 10 (A)
Leendert Cornelis van de Ven

geboren Den Bosch 25-9-1830
overleden Teteringen 24-2-1912
gehuwd Pasoeroean 7-8-1852 Maria Charlotte Elisabeth Hesselaar
gehuwd Batavia 12-10-1875 1875 Jeane Willemine Grimm
tabakshandelaar N.O.I. (Probolinggo)

Kinderen 1e huwelijk:
1. doodgeboren kind (1854)
2. Anna Charlotte (1855-1855)
3. Albertus Hermanus (1856-1856)
4. Anna Elisabeth (1858-1859)
5. Wilhelmina Louise Catharina (1860-1912) x Claas v.d. Stadt
6. Willem Christiaan (1862-1863)
Kinderen 2e huwelijk:
7. Jeane Willemina (1878-1961) x Gradus Hubertus Honing
8. Leendert Cornelis (1879-1906)
9. Anna Jacoba (1880-1950) x Gerrit van Genderen Stort
10. Leonie Henriette (1882-1884)
11. Cornelia Johanna Caspara (188.. -1965) x J.A. Bartelds

Generatie 10 (B)
Willem Christiaan van de Ven
geboren Den Bosch 8-3-1839
overleden Malang 13-10-1881
gehuwd Probolinggo 18-3-1868 Margaretha Johanna Cornelia Renardel de Lavalette
Handelaar/koopman N.O.I.
Kinderen:
1. Jan Willem (1870-1881)
2. Leendert Albert (1872- ca. 1946/47)
3. Anna Elisabeth (1873-1952)
4. Willem Christiaan (1876-1916)
Generatie 10 (C)
Leendert Cornelis van de Ven

geboren Den Bosch 20-4-1839
overleden Roosendaal 17-6-1892
gehuwd Amsterdam 8-10-1874 Geertruida Johanna Scholten
Kinderen:
1. Leendert Cornelis (1875-1930)
2. Willem Hendrik (1877-1919) x Ngasimah
3. Clasina Maria (1878-1909)
4. Johannes (1880-1945) x G. Baumgartner
Generatie 11
Leendert Albert van de Ven (Renardel de Lavalette)
geboren Probolinggo 17-9-1872
overleden omgeving Blitar ca. 1946/47
Opperhoutvester N.O.I.
Kinderen:
1. Anna (1900-1975)
2. Margot (1901-1974)
3. Jan (1902-1966)
Generatie 12
Margot van de Ven (Renardel de Lavalette)
geboren Bloeloek (Djombang) 13-3-1901
overleden Zeist 9-11-1974
Kinderen:
1. Robert Willem (1932-2010)
Generatie 13
Robert Willem van de Ven (Renardel de Lavalette)
geboren Soerabaia 25-10-1932
overleden Gemert 23-10-2010
gehuwd Voorburg 20-11-1958 Geertruida Martina Meijer
Generatie 14
R.J. van de Ven Renardel de Lavalette – 1960
Generatie 15
Y.W.G. van de Ven (Renardel de Lavalette) – 1993
D.S.S. van de Ven (Renardel de Lavalette) – 1996
P.J.W.C. van de Ven (Renardel de Lavalette) – 2000