Spring naar inhoud

Van de Ven: portretten

V.l.n.r.: Leendert Cornelis van de Ven (1830-1912) en Carel Johannes Itz (1833-1875) in 1848 door C.J. de Vogel prachtig geportretteerd als kwekelingen aan de zeevaartschool in Amsterdam. Mogelijk berust dit werk bij nakomelingen van C.J.G.N. Itz (1870-1944). Ik kom graag in contact met hen om het werk in kleur te mogen vastleggen.

Er zijn helaas weinig portretten of andere afbeeldingen van familieleden van deze kleine familie “Van de Ven” bewaard gebleven. Dit kwam doordat velen destijds in Nederlands-Indië hebben gewoond. Daar is tijdens de revolutie/bersiap tussen 1945 en 1950 veel tot vrijwel alles verloren gegaan. Daarnaast zijn wegens de vele vrouwen die werden geboren, en nauwelijks mannen, vrijwel alle naamdragende takken in alle richtingen uitgestorven. Op – voorzover nu bekend – één tak na waaruit ikzelf stam.

Bronnen van vòòr de 2e wereldoorlog zijn nog wel gevonden, maar met zeer veel moeite. Verspreid over Nederland en de rest van de wereld zijn er links en rechts nog wel vele afstammelingen van deze familie, die de naam ‘van de Ven’ niet dragen. Het is in deze afgelegen delen van de familie waar nog weleens materiaal wil opduiken. Sinds het ontstaan van het internet en de ontsluiting van vele bronnen wordt sporadisch interessant materiaal gevonden.

Er moeten nog diverse portretten zijn, maar eventuele bezitters daarvan zijn geen naamsdrager ‘Van de Ven’ meer en weten dikwijls niets van deze familie afstamming en zijn zich niet gewust van mijn speurtocht. Dat is lastig zoeken. Eventuele tegenwoordige verwanten hebben tot mij een afstand van zeker 4 tot 5 generaties.

Hieronder afbeeldingen van familieleden uit de 18e, 19e en 20e eeuw, die in de afgelopen 30 jaar her en der zijn ontdekt. Het oudste portret is dat van notaris Jan Willem van de Ven (1781-1840) uit Helmond, een portret geschilderd vòòr 1840.

Alle hieronder afgebeelde personen maken deel uit van die ene kleine familie ‘Van de Ven’ met een protestantse afkomst, en de hier afgebeelde personen omspannen 6 à 7 generaties.

Ik houd mij aanbevolen voor verder beeldmateriaal van leden uit deze familie.

AFBEELDINGPERSOONSGEGEVENSEVT. PARTNER
J.W. van de Ven (1781-1840)

Jan Willem van de Ven
geb. Eindhoven 29-7-1781, overl. Helmond 14-4-1840
Notaris te Asten, Helmond. Gehuwd Erp 23-5-1827 Margaretha Catharina van de Werk, welke geboren Erp 17-8-1802 en overleden Erp 28-3-1873, dochter van Bastiaan van de Werk en Anna Rietman.
Zoon van Wilbertus van de Ven (1745-1830) en Anna Christina Rom(me)ling (1742-1826)

Achterkleinzoon van de 114-jarige Albertus van de Ven.
Portret gesigneerd G.M. Heaton 1832

Hieruit 6 kinderen:
1. Anne Christina van de Ven (1828-1894)
2. Albertina Bastiana van de Ven (1830-1912)
3. Elisabeth Philippina van de Ven (1831-1915)
4. Hendrica Johanna van de Ven (1835-1836) gestorven aan de gevolgen van roodvonk en mazelen
5. Hendrika Johanna van de Ven (1837-1838) gestorven aan de gevolgen van klierziekte
6. Jan Willem van de Ven (1839-1840)

(Opregte Haarlemsche Courant, 2-4-1840)

A.C. van de Ven (1828-1894)
geboren Woensel 1-9-1828,
overleden Leiden 5-3-1894

Gehuwd 1e Jacobus Vriezekolk
te Den Bosch 2-7-1851

Gehuwd 2e Erp 10-7-1862 Jan Marinus Broers, geboren Amersfoort 2-8-1828 en overleden Leiden 14-4-1892, kapt. luit.tz, zoon van Christiaan Wouter Broers en Jkvr. Hester Adriana Calhomia de Haze Bomme

Dochter van Jan Willem van de Ven (1781-1840) en Margaretha Catharina van de Werk (1802-1873)

(Opregte Haarlemsche Courant, 3-7-1851)
(Opregte Haarlemsche Courant, 4-10-1854)
(Nieuws v/d Dag, 8-3-1894)

Leiden, Groenesteeg, graf Broers-van de Ven, eind 19e of begin 20e eeuw
A.B. van de Ven (1830-1912)

Albertina Bastiana van de Ven
Geboren Asten 9-6-1830, overleden Nijmegen 11-10-1912
Gehuwd Erp 10-7-1862 Pieter Aarnout Broers, geboren Amersfoort 26-5-1831 en overleden Nijmegen 25-5-1903, zoon van Christiaan Wouter Broers en Jkvr. Hester Adriana Calhomia de Haze Bomme.

Ouders: Jan Willem van de Ven (1781-1840) en Margaretha Catharina van de Werk (1802-1873)

Pieter Aarnout Broers / 26 mei 1831 – 25 mei 1903 / Albertina Bastiana / Broers-van de Ven / 9 juni 1830 – 11 oktober 1912 / Christiaan Wouter Broers / 16 mei 1863 – 31 juli 1912 (begr.plts. Rustoord, K66, Nijmegen)
P.A. Broers
E.Ph. vn de Ven (1831-1915)

Elisabeth Philippina van de Ven

Geboren Asten 23-10-1831, overleden Erp 19-3-1915  Ouders: Jan Willem van de Ven (1781-1840) en
Margaretha Catharina van de Werk (1802-1873)

(NRC 22-3-1915 Avondblad)

Bron: Teylersmuseum Haarlem, numismatisch kabinet. Penning uit 1818, aan LC van de Ven Sr. (toen 48 jr oud) of diens zoon LC van de Ven Jr. (toen 15 jr oud), door G.L. de Rochemont.

Leendert Cornelis van de Ven Sr.
gedoopt Grote kerk (St.Jans Kathedraal) ‘s-Hertogenbosch 1-5-1770
overl ‘s-Hertogenbosch 18-4-1849
Gehuwd ‘s-Hertogenbosch 13-5-1798 Louisa Schuphoven,
welke overleden te ‘s-Hertogenbosch 22-3-1840, dochter van
Loef Schuphoven en Dierkje van de Flier.

Ouders: Albertus van de Ven (1737-1789) en Helena Por (+ 1797)

– rentmeester Vrouwengasthuis Baatje Ooms en St.Eloys
– rentmeester Vrouwengasthuis Christina Ulemans i/d Peperstraat
– klerk v/d pensionaris
– klerk ter secretarie
– notaris

Kinderen:
– Albertus (1799-1852) tr A.Z. Rietman
– Willem Christiaan (1800-1818)
– Leendert Cornelis (1802-1850) tr C.M. Leeuwe
– Dirkje Lousina (1805-1880)
– Cornelis (1806-1806)
– Cornelis Wilbert (1807-onbekend) tr H.C.D. van Nouhuijs
– Helena Christina (1809-1810)
– Helena Christina (1813-1893) tr J. van Nouhuijs

(Opregte Haarlemsche Courant, 28-3-1840)
(’s Hertogenbossche Courant, 4-5-1798)
 
C.W. van de Ven (1844-1937)

Cornelis Wilbert van de Ven
Geboren Fort Bath 9-4-1844, overleden Breda 7-5-1937.
Gehuwd Zierikzee 15-7-1874 Anna Margaretha van Schelven,
welke geboren Zierikzee 3-2-1847, overleden Breda 29-4-1934, dochter van Adriaan en Jacoba van de Stolpe (beide begr.Prot.bgr.pl. Ginneken, nr. 564).

Luitenant-Kolonel N.I.-leger. Ereteken bijzondere krijgsverrichtingen, in dienst O.I.L. 1862-1894, waaronder Atjeh.
– 1901 woonachtig Karnemelkstraat, Ginneken
– 1903 penningmeester ‘Vereeniging tot herstel v/h Landbouwbedrijf in Zuid-Afrika

Ouders:
Ds. Cornelis Wilbert van de Ven (1807-onbekend)
en Henrietta Catharina Digna van Nouhuijs (1801-1869)

Geen nazaten. Executeur-testamentair heette B.Kodde, nalatenschap onbekend.

Woonde in 1937 Ginneken Baronielaan 326.

Ginneken, Prot. bgr.plts. nr. 564 Maatje van Schelven / Geb. te Zierikzee 1 Febr. 1849 / overl. te Breda 2 Maart 1929 / Anna Margaretha van Schelven / Geb. te Zierikzee 3 febr. 1847 / overl. te Breda 29 April 1934 / echtgenoote van / Cornelis Wilbert van de Ven / Luit.Kol. O.I.L. B.D. / Geb. te Fort Bath 9 April 1844 / overl. te Breda 7 mei 1937

H.C.D. van de Ven (1847-1915) (bron: myheritage.nl, Gen. v Doorn)

Henri Catherine Dignus van de Ven
Geboren Fort Bath 20-10-1847, overl Ginneken 18-10-1915.
Tr (volmacht) ..-8-1879 Alwine Adolphine Peeters, welke geb Eindhoven 22-6-1855 en overl Ginneken 14-8-1940, dr v Jean Charles (1e luit.Komm. der Mar. Ehv) en Alwina Gerardina Fremerij.

Kapitein Intendance O.I.L. Verzoek huwelijk gedaan en opgemaakt te Kota Radja 8-5-1879 als 1e luit.kw.meester M.A., toek. echtgenote te Sas van Gent.
Echtpaar van de Ven-Peeters waren pleegouders van Caroline Peeters, die op 8-3-1911 te Pretoria huwde met Edward J. Pascou. Verdere details onbekend.
Ouders:
Ds. Cornelis Wilbert van de Ven (1807-onbekend) en
Henrietta Catharina Digna van Nouhuijs.

(Bataviaasch Nieuwsblad 6-4-1889)
(Telegraaf 20-10-1915)
Ginneken, Prot.bgr.plts.nr. 320
H.C.D. van de Ven
Gep.d. Kap.n. Int.t. O.I.L.
geb. 20-10-1847
overl. 18-10-1915
A.A. van de Ven
-Peeters
geb. 22-6-1855
overl. 14-8-1940
L.C. van de Ven (1802-1850)
(Opregte Haarlemsche Courant, 2-4-1850)

Leendert Cornelis van de Ven Jr.
ged. ‘s-Hertogenbosch 22-8-1802, overl. ‘s-Hertogenbosch 29-3-1850, gehuwd ’s Hertogenbosch 13-9-1837 Clasina Maria Leeuwe, welke gedoopt RK Eindhoven 26-11-1810 en overleden ‘s-Hertogenbosch 2-2-1875, dochter van Joannes Carolus en Joanna Margaretha Cressentia Prinsen.

Zoon van Leendert Cornelis van de Ven Sr. (1770-1849) en van Louisa Schuphoven (onbekend-1840).
Notaris te ‘s-Hertogenbosch.
Afgebeeld als 1e luitenant der schutterij. Deelnemer 10-daagse veldtocht (1830). Vanaf 1 juli 1822 tot aan de formatie der schutterij volgens de wet van 1827 was hij bij de schutterij in dienst, laatstelijk als 2e luitenant, tot hij als zodanig bij de nieuwe schutterij benoemd werd bij K.B. van 24 mei 1830 no. 106. De 13e juni 1831 overgegaan bij het 1e bataljon der 1e afdeling mobiele Noordbrabantsche schutterij, werd hij bij K.B. van 24 mei 1832 no 95, daarbij bevorderd tot 1e luitenant en de 1e juni 1834 daarbij à la suite gevoerd.
Bij K.B. van 14 maart 1836 no 69 werd hij benoemd tot kapitein en bij dat van 23 december 1841 no 126 tot Majoor-Commandant

(Opregte Haarlemsche Courant, 2-4-1850)
C.M. Leeuwe
L.C. van de Ven (1839-1892)

Leendert Cornelis van de Ven
geboren ‘s-Hertogenbosch 20-4-1839
overleden Roosendaal 17-6-1892 door ‘val uit een in volle vaart zijnde trein’
Gehuwd Amsterdam 8-10-1874 Geertruida Johanna Scholten
Notaris te Almkerk, Bergen op Zoom

Zoon van Leendert Cornelis van de Ven Jr. (1802-1850) en van Clasina Maria Leeuwe (1810-1875)

Hieruit 4 kinderen:
1. Leendert Cornelis van de Ven (1875-1930)
2. Willem hendrik van de Ven (1877-1919)
3. Clasina Maria van de Ven (1878-1909)
4. Johannes van de Ven (1880-1945)

(Algemeen Handelsblad, 10-10-1874)
G.J. Scholten
 
C.M.H.F. van de Ven (1848-1883)

Clasina Maria Hélène Françoise van de Ven
geboren ‘s-Hertogenbosch 23-11-1848,
overl Breda (aan ‘teering’) 10-3-1883
gehuwd ‘s-Hertogenbosch 6-6-1876 Hendrik Koppen,
1e luitenant 4e regiment Infanterie,
geboren Leerdam 29-11-1844 en overleden Ginneken 21-3-1915

Dochter van Leendert Cornelis van de Ven Jr. (1802-1850)
en van Clasina Maria Leeuwe (1810-1875)

Nieuws v/d Dag, 13-3-1883)
(Nieuws v/d dag, 19-7-1884)

Op 17-7-1884 huwde H. Koppen, die met 3 kinderen achter was gebleven, te Breda met M.A.C. ten Siethoff. Uit dit huwelijk kwamen behalve 3 vroeg overleden kinderen, 2 zoons voort, waaronder George Alexander Koppen (21-6-1890 / 1-1-1970), luchtvaartpionier, bekend van de Postduif retourvlucht naar Indië in 1927. Hij is afgebeeld op een luchtpostzegel uit 1928.

NVPH, 40 ct luchtpostzegel nr 4,
uitgegeven 20-8-1928.
Afbeelding luitenant G.A. Koppen
Meesterteken goud- en zilversmid A. van de Ven

Albertus van de Ven

gedoopt Den Bosch 17-4-1799, overl Erp 3-8-1852
tr Erp 21-7-1829 Anna Zegerina Rietman, geb Erp 5-12-1804 en overleden Kampen 16-1-1889, dochter van Cornelis Johannes Rietman en Johanna Rutgera Hiebendaal.

Ouders: Leendert Cornelis van de Ven Sr. (1770-1849) en
Louisa Schuphoven (onbekend-1840).

Meester goud- en Zilversmid. Woonde 1822 Achter het Wild Varken E446, in 1830 en 1840 in deVerwerstraat F5, in 1850 Hinthamerstraat C373 in Den Bosch, volgens overlevering woonde hij in de Verwerstraat in de periode ca 1830-1840 t.o. het gerechtsgebouw.
Uit dit huwelijk:
– Leendert Cornelis (1830-1912)
– Johanna Rutgera (1832-1908)
– Louisa Wilhelmina Christina (1834-1865)
– Cornelis Johannes Casparus (1837-1901)
– Willem C(h)ristiaan (1839-1881)
– Dirkje Helena (1844-1927)
– Maria Henriette Magdalena (1841-1914)
– Anna Alberdina Zegerina (1847-1917)

Uit: Maandboekje der Stad ’s Hertogenbosch, September 1830, geborenen, 27 september.

Er is slechts 1 foto bekend van A.Z. van de Ven-Rietman. Vermoedelijk is zij begraven in IJsselmuiden, waar ook haar dochter Johanna Rutgera (+ 1908) rust, maar haar graf is nooit gevonden.

Gezien de hoge leeftijd die zij bereikte, zijn er misschien nog meerdere foto’s van haar bewaard gebleven, mogelijk bij verre nazaten van haar in de families:
Zalsman/Beusekamp/Geuchies/Bos/Schelten/Pieffers,
– van Rhijn/Gelderman/Vriesendorp,
– Honing,
– van de Stadt
– van Genderen Stort?
Ik kom graag in contact met deze (verre) familieleden.

Anna Zegerina Rietman
(1804-1889)
(Nieuws v/d Dag, 22-1-1889)
Leendert Cornelis van de Ven
(kwekeling Zeevaartschool, 1848)

Leendert Cornelis van de Ven
Tabaksondernemer te Probolinggo (1864), geb ‘s-Hertogenbosch 25-9-1830, overl Teteringen 24-2-1912. Ouders: Albertus van de Ven (1799-1852) en Anna Zegerina Rietman (1804-1889)

gehuwd 1e Pasoeroean 7-8-1852 Maria Charlotte Elisabeth Hesselaar,
geb Pasoeroean 1827 en overl Pati 27-8-1874. Mogelijk, niet zeker, is zij dochter
van luitenant v/d schutterij H.T. Hesselaar(ca. 1792 / 19-7-1830) en van
Charlotta Meijer die in 1830 weduwe werd met 5 kinderen.
Mogelijk is de schilder H,Th. Hesselaar (1820-1862) haar broer,
deze schilderde o.m. de Suikerfabriek Kedawo(e)ng waar stamvader
Johannes hesselaar (1748-1811) fortuin maakte.

gehuwd 2e Batavia 12-10-1875 Jeane Willemine Grimm, welke geb Dintperlo 29-6-1850,
overl ‘s-Gravenhage 4-4-1923

Kinderen 1e huwelijk:
1. doodgeboren kind (Pasoeroean 30-1-1854)
2. Anna Charlotte (Pasoeroean 3-2-1855, Pasoeroean 5-4-1855)
3. Albertus Hermanus (Pasoeroean 9-4-1856, Pasoeroean 27-8-1856)
4. Anna Elisabeth (Pasoeroean 29-6-1858, Pasoeroean 11-11-1859)
5. Wilhelmina Louise Catharina (25-8-1860 , Haarlem 13-10-1912) x Claas v.d. Stadt
6. Willem Christiaan (Pasoeroean 20-3-1862, Pasoeroean 3-8-1863)
Kinderen 2e huwelijk:
7. Jeane Willemina (Langsee(Pati) 4-1-1878 , Amsterdam 1-4-1961) x G.H. Honing
8. Leendert Cornelis (Pati 29-6-1879 , Teteringen 24-1-1906)
9. Anna Jacoba (Bandjara(Japara) 31-10-1880 , Heelsum 5-9-1950)
x G. van Genderen Stort
10. Leonie Henriette (Malang 9-6-1882 , Apeldoorn 21-2-1884)
11. Cornelia Johanna Caspara (Apeldoorn 7-11-188.. , ‘s-Gravenhage 22-6-1965)
x J.A. Bartelds

Opregte Haarlemsche Courant, 19-10-1852
geboortebericht Albertus Hermanus van de Ven,
Opregte Haarlemsche Courant 4-7-1856
geboortebericht Anna Elisabeth van de Ven,
Opregte Haarlemsche Courant 6-9-1858
overlijdensbericht Willem Christiaan van de Ven,
Bataviaasch Handelsblad 2-9-1863

Java-bode 12-10-1875

 

1844-1849 Zeevaartschool A’dam

31-8-1844 aangenomen

22-2-1847 geplaatst als jongen op de Wilhelmina Lucia Kapt. Carst naar Batavia voor Amsterdam

16-1-1848 terug met goed attest

6-4-1848 als ligtmatroos op de Ida Willemina Kapt. Geervliet naar Batavia voor Dordrecht

9-5-1849 terug met goed attest en eervol ontslagen

1-2-1864 executoriale verkoop te Probolinggo als tabaksondernemer

Johanna Rutgera van de Ven

Johanna Rutgera van de Ven (‘Jo’) geboren ‘s-Hertogenbosch 22-9-1832, overleden Kampen 31-1-1908
gehuwd 3-6-1858 Gerhardus Philippus Zalsman,
welke geboren Geesteren 24-7-1834 en overleden Kampen 13-4-1910, uitgever. Hun graf te IJsselmuiden.

Uit dit huwelijk:
– Anna Albertina Zegerina x Albert Geuchies
– Anne Gerritdina x Jan Huibrecht Bos
– Philippina x Jan Scheltens
– Albertina x Hendrik Pieffers
– Philippus x Lambarta Mathilde Nijland
– Maria Helena Anna x Martinus Beusekamp

Ouders: Albertus van de Ven (1799-1852) en Anna Zegerina Rietman (1804-1889)

Opregte Haarlemsche Courant, 4-6-1858)

Zie: www.walkatearchief.nl/downloads/almanak2009/KamperAlmanak09%2012.pdf

G.Ph. Zalsman
Dirkje Helena van de Ven

Dirkje Helena van de Ven Dirkje Helena van de Ven

geb ‘s-Hert. 5-7-1844, overl Wolfheze 18-3-1927
Graf Stichtingsbegraafplaats Wolfheze van Gelderse Roos, nr. 101
Ouders:
Albertus van de Ven (1799-1852) en Anna Zegerina Rietman (1804-1889)

– 28-7-1906 inkomend in Den Haag, Copernicusstraat 142, vorige woonpl. Zwolle
– 4-12-1906 naar Gem. gesticht voor krankz. oud Rosenburg, Loosduinen.
– Vestigt zich 27-11-1907 te Apeldoorn, komend van Loosduinen (inschr.30-11)
– Vertrek van daar naar Nijmegen 30-4-1908
– Vertrek uit Nijmegen naar Utrecht 2-10-1914
De reden voor haar verblijf in de Gelderse Roos is onbekend.
Graf 101, Stichtingsbegraafplaats
Gelderse Roos (Wolfheze)

Graf 101, Stichtingsbegraafplaats
Gelderse Roos (Wolfheze)
W.C. van de Ven (1839-1881)

Willem C(h)ristiaan van de Ven
geboren ‘s-Hertogenbosch 8-3-1839, overleden Malang 13-10-1881, begr. begr.plts. Klodjen Lor te Malang.

– tussen 5-8 juli 1859 aangekomen Batavia van Rotterdam, met Admiraal van Heemskerk. Aanwijzingen dat hij daarvoor nog de VS als emigrant heeft bezocht. Aangekomen en vertrokken Semarang 13-20 april 1860.

Gehuwd Probolinggo 18-3-1868 Margaretha Johanna Cornelia Renardel de Lavalette, geboren Semarang 19-11-1849 en overleden Malang 1-8-1939, dochter van Jean Guillaume Renardel de Lavalette en de inlandse vrouw Poddie.
Koopman/handelaar te Probolinggo (firma van de Ven, Larsen & Co.)
Diaken prot. gemeente Probolinggo 1867.

Ouders:
Albertus van de Ven (1799-1852) en Anna Zegerina Rietman (1804-1889)

Kinderen:
– Jan Willem (1870-1881)
– Leendert Albert (1872-1946 of 1947)
– Anna Elisabeth (1873-1952)
– Willem Christiaan (1876-1916)

De foto links draagt geen naam maar betreft waarschijnlijk W.C. van de Ven, vanwege de plaats en omstandigheid waar de foto is aangetroffen. De duiding vond plaats in 2013. Er is dus nog wel twijfel. Mogelijk zijn er nog andere foto’s van W.C. van de Ven in veraf gelegen familietakken die de naam ‘van de Ven’ niet meer dragen. 

M.J.C. van de Ven-Renardel de Lavalette (1849-1939)
L.W.C. van de Ven en W.A.J.J. Kraal (Woodbury & Page)
Graf B351 te Peneleh, Soerabaia

Louisa Wilhelmina Christina van de Ven
geboren ‘s-Hertogenbosch 24-11-1834, overl. Soerabaia 28 juli 1865,
gehuwd Probolinggo 11-5-1861 Willem Antonius Josephus Johannes Kraal,
kapitein chef van den staf i/d 3e Mil. Afd. op Java in garnizoen te Soerabaia (1865), welke geboren Maastricht 10-10-1832 en overleden Batavia 10-4-1874,
zoon van Willem Kraal en van Adelaïda Innocentia Felhoen. 

W.A.J.J.Kraal hertrouwt Soerabaia 4-5-1867 Elisabeth Adriana Soetens,
geboren Klundert 5-2-1843 en overleden Teteringen 2-1-1916. Hieruit 4 kinderen.

Begr begr.plts. Peneleh, Soerabaia, 29-7-1865, grafnr. B351.

Ouders: Albertus van de Ven (1799-1852) en Anna Zegerina Rietman (1804-1889).

Kinderen uit huwelijk Kraal-van de Ven:
– Louisa Kraal
geb. Soerabaia 20-9-1863, begr. Peneleh (B351) 31-12-1864
– Anna Adelaïda Pauline Kraal, geboren Soerabaia 29-1-1862, overl 9-6-1937,
gehuwd met J.N. van der Veen
– Willem Louis Kraal, geboren Soerabaia 18-7-1865, overl 24-1-1941,
gehuwd met H.P.A. Tetterode

Soerabaia 1865: W.A.J.J.Kraal met baby W.L. Kraal
M.H.M. van de Ven (1841-1914)
Dit is de enige bekende foto
van M.H.M. van de Ven

Maria Henriette Magdalena van de Ven

geboren ‘s-Hertogenbosch 18-4-1841, overleden Zwolle 15-9-1914
(begr Kranenburg, klasse 1, vak B, rij D, nr. 16D, steen verwijderd medio jaren 60, graftekst onbekend)

gehuwd Nijmegen 14-5-1875 Gerhard Julius Wilhelm van Rhijn,
geboren Zwolle 28-3-1824, overl ald 4-2-1901, kapt.inf. O.I.L., zn v Mr Jan Matthijs en Elisabeth Nilant. Hij was eerder gehuwd 1-6-1866 Schijndel met Catharina Johanna Wilhelmina van Beverwijk. (Kw.st.boek 1883-1983,blz 426).

Ouders: Albertus van de Ven (1799-1852) en Anna Zegerina Rietman (1804-1889).

Kinderen, voorzover bekend:
1. Anna Mariëtte van Rhijn, geb Zutphen 10-11-1879, overl Dordrecht 30-11-1964,
geh Zwolle 12-4-1902 Willem Arnold Hendrik Gelderman, welke geb ‘s-Gravenhage
21-12-1873 en overl Utrecht 12-1-1947.
Uit huwelijk Gelderman-Van Rhijn, voorzover bekend:
– Gerhard Julius Wilhelm Gelderman (MWO4), luit.kol. Kon. Marechaussee
1951, gedecoreerd wegens strijd Grebbeberg 1940,
overl Amsterdam 21-9-1980, 76 jr oud, gehuwd met I. Patonay,
welke overl Apeldoorn 10-6-1987, 79 jr oud.
– Edzard Jacob Gelderman, gehuwd met Cornelia Theodora Nieuwenhuijse,
welke geb Bloemendaal 14-5-1912, overl Alkmaar 13-5-2008
– J. Gelderman (m), gehuwd met G. van der Linden
– Mariette Désirée Gelderman, geb Nijmegen 26-9-1909,
overl Dordrecht 26-9-2003, gehuwd met F. Vriesendorp
– Elisabeth Aletta Vriesendorp, geb Dordrecht 9-7-1944, verder onbekend

Geboortekaartje Elisabeth Aletta Vriesendorp (1944)

2. Lucas Hendrik Coenraad van Rhijn
geb Hees 8-12-1877, overl Maastricht 30-9-1952
geh met Amelie Frederike Emma Gertrud Wagner
3. Johanna Dirkje van Rhijn
geb Zutphen, overl Deventer 1-8-1913, geh Zwolle 2-6-1909 met Jacob Rodenburgh
4. Catharina Magdalena Wilhelmina van Rhijn
overl Zeist 23-3-1937 Eén afbeelding getraceerd.
Geen portret GJW van Rhijn bekend.

Fotografische nalatenschap onbekend.

Contact gezocht met nazaten i.v.m.afbeeldingen en data
v/h echtpaar van Rhijn-Van de Ven en aanverwante familie

 

Eén afbeelding getraceerd.
Geen portret GJW van Rhijn bekend.

Fotografische nalatenschap onbekend.

Contact gezocht met nazaten i.v.m.afbeeldingen en data
v/h echtpaar van Rhijn-Van de Ven en aanverwante familie

H. van de Ven (1867-1941)
(paspoort)
Slechts 2 foto’s bekend.

Hendrik van de Ven
geboren Goes 9-2-1867, overleden ‘s-Gravenhage 15-1-1941

Gehuwd Amsterdam 27-7-1911 Wilhelmina Philomea Carolina Janson, welke geboren Maasbree 16-11-1874 en overleden ‘s-Gravenhage 22-1-1953.
Begr. Oud Eik en Duinen.

Hoofdinspecteur Invoerrechten en Accijnzen te Amsterdam,
Ridder orde v.d. Ned.Leeuw.

Zoon van Cornelis Johannes Casparus van de Ven (1837-1901) en
Suzanna Hendrika Krol (1835-1908)

(Opregte Haarlemsche Courant, 13-2-1867)
(Algemeen Handelsblad, 26-8-1932)
A.J.L. van de Ven (1868-1949)

Anna Jeanette Louise van de Ven

geboren Axel 2-6-1868,  overleden Renkum 22-6-1949

Dochter van Cornelis Johannes Casparus van de Ven (1837-1901) en Suzanna Hendrika Krol (1835-1908)

(Opregte Haarlemsche Courant, 5-6-1868)
Rechts: A.J.L. van de Ven met haar schoonzuster en
weduwe J.J.Ph. van de Ven-van Rijsbergen die was gehuwd
met haar broer Albertus (foto na 1927)
 
 
A. van de Ven (1865-1911)

Albertus van de Ven

geboren Goes 30-7-1865, overleden Paree (Kediri, Oost Java) 13-6-1911,
begr. algemene begraafplaats Pasoeroean. Graf nooit meer gevonden.

gehuwd Suikerfabriek Trangkil (Pati, Oost Java) 2-4-1903 met Jeanette Jacouette Philippine van Rijsbergen, apothersbediende, welke geboren Leiden 9-12-1869 en overleden Eindhoven 6-3-1946, dochter van Cornelis Corstiaan van Rijsbergen en Maria Wilhelmina Louise Couvee. (Graf Eindhoven, Oude Toren Woensel)

Bataviaasch Nieuwsblad, 10-4-1908

Zoon van Cornelis Johannes Casparus van de Ven (1837-1901) en
Suzanna Hendrika Krol (1835-1908)

(Opregte Haarlemsche Courant, 5-8-1865)
 

Het is een raadsel wat Albertus in Paree deed. Volgens vage herinneringen was er in Paree een familielid met een veestapel.
Bovendien overleed Albert vroeg, 46 jaar oud, reden is onbekend.

 
C. van de Ven  (zitend)(1845-1910)

Constance van de Ven
geboren ‘s-Hertogenbosch 30-7-1845, overleden Amsterdam 2-2-1910.

Dochter van Leendert Cornelis van de Ven Jr. en van Clasina Maria Leeuwe
zittend, de persoon links staand is haar zuster Johanna Francisca van de Ven (1844-onbekend)

(Nieuws v/d Dag, 4-2-1910)
 
GEEN AFBEELDING

Jeane Willemine van de Ven

geboren Sf. Langsee, Pati 4-1-1878
overleden Amsterdam 1-4-1961

Ouders:
Leendert Cornelis van de Ven (1830-1912) en
Jeane Willemine Grimm (1850-1923), uit het 2e huwelijk van L.C.

gehuwd Breda 4-8-1904 Gradus Hubertus Honing,
welke geboren Rotterdam 23-3-1878 en overleden Amsterdam 12-11-1957,
wiskunde-leraar, kapitein-leraar KMA Kampen, tot 1922 directeur Rijks-
opvoedingsgesticht in Leeuwarden, in 1922 benoemd tot hoofddirecteur ‘Hulp voor Onbehuisden'(HvO), auteur van ‘De Vreedzame Strijd’ (ca. 1926) (A’dam, Scheltema & Holkema’s Boekhandel)

Echtgenoot G.H. Honing
A.J. van de Ven

Anna Jacoba van de Ven

geboren Bandjara (Pati, N.O.I.) 31-10-1880, overleden Heelsum 5-9-1950
Gehuwd Breda 7-9-1903 Gerrit van Genderen Stort, Off. v Gezondheid KNIL, welke geboren Palembang 19-6-1877 en overleden Heelsum 22-11-1953, zoon van Gerrit van Genderen Stort en Carolina Augustine Philippine Stort

Ouders: Leendert Cornelis van de Ven (1830-1912) en van
Jeane Willemine Grimm (1850-1923), uit het 2e huwelijk van L.C. van de Ven

Kind, o.a.:
– Gerrit van Genderen Stort
geb. Magelang 8-8-1904, overl. (POW) Pakan Baroe 19-7-1945
(begr. Pandu, Bandung, V-380), geh met Louise Antoinette Emma Helb

(Charls & van Es & Co, Batavia)
(Nieuws v/d Dag : kleine courant, 10-9-1903) huwelijk A.J. van de Ven en G. van Genderen Stort

G. van Genderen Stort
L. van de Ven

Louisa van de Ven

geboren ‘s-Hertogenbosch 14-7-1842, overleden onbekend

Dochter van Leendert Cornelis van de Ven Jr. (1802-1850) en van Clasina Maria Leeuwe (1810-1875)

gehuwd 1e ’s Bosch 5-6-1866 Gerardus Johannes de Leeuw, waarvan weduwe 7-10-1866

(De Tijd, 7-6-1866)
(Opregte Haarlemsche Courant, 11-10-1866)
Opregte Haarlemsche Courant, 8-12-1866)

gehuwd 2e 22-4-1868 Michael Eduardus van Zuylen, welke geboren ‘s-Hertogenbosch 27-2-1823 en overleden Hengelo 24-6-1895, kapt. Inf. KNIL, zoon van Jacobus Josephus van Zuylen en Catharina Craes

(Opregte Haarlemsche Courant, 15-4-1868)

gehuwd 3e Pieter Josephus van der Maaden, welke geb Amsterdam 15-9-1849 en overleden Amsterdam 9-11-1924. verder onbekend.

 
A.A.Z. van de Ven (1847-1917)

Anna Alberdina Zegerina van de Ven
geboren ‘s-Hertogenbosch 26-2-1847
overleden Nijmegen 19-12-1917, Ongehuwd.

Dochter van Albertus van de Ven (1799-1852) en
Anna Zegerina Rietman (1804-1889)

A.A.Z. heeft in het Album Amoricum van haar zuster Johanna Rutgera t.g.v. haar aanstaande huwelijk (1858) met G.Ph. Zalsman geschreven:

Veghel / 14 april 1857
Kon ik de teekennaald besturen
Of was t’ haarwerk in mijn magt
t’ Zou dan gewis niet lang meer duren
Of k’ had hier iets op voortgebragt
Maar nu! Ik wil u toch wel schenken
t’ Zij hoe gering het wezen moog
t’ Is slechts om u te doen gedenken

Begraven Rustoord Nijmegen.
1891-1906 Adjunct-Directrice van de Amsterdamse Huishoudschool A.H.S. (opgericht 1891) a/d Prinsengracht 293 bij de Westermarkt, en later a/h Zandpad bij het Vondelpark. Nevenfunctie hoofd der strijkkamer, gaf les in ‘wasschen en strijken’, okt. 1906 ‘eervol ontslag verleend onder dankbetuiging voor bewezen diensten en toekenning van pensioen’. In 1904 ook vermeld als Adj.Directrice H.B.S. Amsterdam.
Slechts 1 foto van haar bekend, maar mogelijk rusten er in de archieven van de Amsterdamse Huishoudschool nog beelden uit periode 1891-1906.
J. van de Ven (1880-1945)

Johannes van de Ven

geboren Bergen op Zoom 22-3-1880
overleden Amsterdam 10-2-1945

gehuwd Amsterdam 15-2-1944 Greta Baumgartner, welke geboren Amsterdam 10-10-1903, verder onbekend

Zoon van Leendert Cornelis van de Ven (1839-1892) en van
Geertruida Johanna Scholten.

 
W.H. van de Ven (1877-1919)

Willem Hendrik van de Ven

geboren Almkerk 19-4-1877
overleden Amsterdam 28-12-1919

Gehuwd, of relatie met de inlandse vrouw Ngasimah,
in 1901 machinist Suikerfabriek Besito-Koedoes, 1910 Machinist Sf. Rendong, Koedoes.
Zoon van Leendert Cornelis van de Ven (1839-1892) en van Geertruida Johanna Scholten.

Hieruit 2 kinderen:

1. Leendert Cornelis van de Ven (1903-onbekend)
2. Geertruida Johanna van de Ven (1908-1986)

 
(Alg.Handelsblad 30-12-1919)
C.M. van de Ven (1878-1909)

Clasina Maria van de Ven
geboren Almkerk 22-9-1878
overleden Haarlem 28-2-1909

Ongehuwd.
Dochter van Leendert Cornelis van de Ven (1839-1892) en van
Geertruida Johanna Scholten.

 

L.V. van de Ven (1875-1930)

Leendert Cornelis van de Ven

geboren Almkerk 2-11-1875
overleden Amsterdam 23-12-1930
Ongehuwd
Administrateur Holland-Amerkia Plantage Maatschappij.

Zoon van Leendert Cornelis van de Ven (1839-1892) en van Geertruida Johanna Scholten.

(Algemeen Handelsblad, 24-12-1930)
G.J. van de Ven (1908-1986)

Geertruida Johanna van de Ven

geboren Koedoes (Rendong) 24-4-1908
overleden Nieuwegein 26-6-1986

gehuwd Amsterdam 27-6-1929 Jan Lodewijk Kreijts, Deli planter te Dolok-Ilir, welke geboren te Hilversum 9-3-1904 en overleden Hilversum 20-8-1980.

Dochter van Willem Hendrik van de Ven en de inlandse vrouw Ngasimah.

(Gooi- en Eemlander, 27-6-1929)
L.A. van de Ven (1872-1946)

Leendert Albert van de Ven (Renardel de Lavalette)

geboren Probolinggo 17-9-1872
overleden onbekend, als geïnterneerde, omgeving Blitar, eind 1946

gehuwd/relatie met de inlandse vrouw Milah.
– Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 31-8-1927
Ouders: Willem Christaan van de Ven (1839-1881) en
Margaretha Johanna Cornelia Renardel de Lavalette (1849-1939)

Kinderen:
1. Anna van de Ven (Renardel de Lavalette)
2. Margot van de Ven (Renardel de Lavalette)
3. Jan van de Ven (Renardel de Lavalette)

 
A.E. van de Ven (1873-1952)

Anna Elisabeth van de Ven (Renardel de Lavalette)

geboren Probolinggo 22-8-1873
overleden ‘s-Gravenhage 9-5-1952
begr. Oud Eik en Duinen

ongehuwd

Ouders: Willem Christaan van de Ven (1839-1881) en
Margaretha Johanna Cornelia Renardel de Lavalette (1849-1939)

 
J. van de Ven (1902-1966)

Jan van de Ven (Renardel de Lavalette)

geboren Bloeloek 9-4-1902 (houtvesterij, Rembang)
overleden Arnhem 25-1-1966, begr. Moscowa.

ongehuwd

Zoon van Leendert Albert van de Ven en de inlandse vrouw Milah.

‘Warga Negara”, repatrieerde 1964 naar Nederland. Volgens zitting 1966-1967-8817, Soestdijk, 27 september 1966, is hem het Nederlanderschap verleend. Na zijn overlijden dus.

 
R.W. van de Ven (1932-2010)

Robert Willem van de Ven (Renardel de Lavalette)

geboren Soerabaia 25-10-1932, overleden Gemert 23-10-2010
gehuwd Voorburg 20-11-1958 Geertruida Martina Meijer, verpleegster,
welke geboren Soerabaia 30-5-1933 en overleden Eindhoven 29-6-2008.
KLu-militair 1954-1987.

Zoon van Margot van de Ven.

Kinderen:

– R.J. van de Ven (Renardel de Lavalette) 1960
– P.E. van de Ven (Renardel de Lavalette) 1963
– S.Y. van de Ven (Renardel de Lavalette) 1966

R.W. van de Ven, Loading F104, vlb. Volkel, 22-5-1984